10 นิสัยที่คนจนชอบทำ อนาคตลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดของคนจน ที่ยิ่งทำชีวิตยิ่งจน กับบทความ 10 นิสัยที่คนจนชอบทำ อนาคตลำบาก ไปดูกันว่ามีนิสัยอะไรบ้างที่ควรแก้ไข

1 ชอบเปรียบเทียบกับคนอื่น

ค น ร วยที่แท้จริง ไม่ชอบการแข่งขันกับใคร พวกเขามักใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่จำเป็น ต้องมีเครดิตการ์ดหล า ยใบ หรือใช้สมาร์ทโฟนแพงๆเพื่อให้ตัวเองดูร่ำร ว ย ทำให้ไม่ต้อง มี ห นี้ก้อนใหญ่ไว้คอยฉุดดึงชีวิต สาเหตุอันดับหนึ่งของการมีหนี้สินคือ การชอบเปรียบ เทียบกับคนอื่น เห็นคนอื่น มีแล้วคิดว่าเราต้องมีมากกว่า

2 รายจ่ายมากกว่ารายรับ

ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายที่ใครๆ ก็ทำกัน และนี่ก็เป็นเรื่องพื้นฐานทางการเงินอย่ างง่าย ที่สุด ที่คุณจะทำได้ แต่ปัจจุบันในโลกของเทคโนโลยีที่สามารถช้อปปิ้งได้ตลอ ดเวลา แม้แต่บนรถไฟฟ้าขณะเดินทางกลับบ้าน คุณก็ยังสามารถซื้ อของได้ หรือ การใช้ บั ต ร เ ค ร ดิ ต ที่พร้อมรูดซื้ อของตลอ ดเวลา ความสะดวกสบายเหล่านี้เป็น อ า วุ ธ ชั้นดีที่ จะ ทำ ใ ห้ การเงินของคุณติดลบได้ง่าย ๆ ดังนั้นควรตั้งงบ ประมาณในการใช้จ่ายให้ แน่นอน และเตือนตัวเองตลอ ดเวลา เมื่อรายจ่ายถึงขีดที่กำหนดแล้ว

3 จ่ายก่อนออม

ถ้าคุณคิดว่าการออมเงินคือ ใช้จ่ายไปก่อนแล้วเงินที่เหลือคือ เงินออม นั่นคือสิ่งที่คุณ คิ ด ผิดถนัด เ พ ร า ะมีความเป็นไปได้มากที่จะเป็นแบบนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อถึง คร า วที่อย ากจะช้อปปิ้งคุณก็ใช้เงินจนหมด แทบไม่เหลือไว้ออม ดังนั้นการออมที่ดี คุ ณ ควรกัน เงินออมออ กมาจากก้อนที่ช้อปปิ้งไว้ตั้งแต่แรกเลย เพื่อไม่ให้เงินแต่ละ ก้อนของคุณปะปนสะเปะสะปะไปหมด

4 ไร้ซึ่งการวางแผน

สิ่ ง จำ เป็นที่ไม่มีไม่ได้เลย คือ เป้าหมายของการเป็นคนร ว ย เ พ ร า ะแต่ละคนย่อมมี แ ร ง จูงใจที่แตกต่างกันออ กไป เป้าหมายก็ย่อมแตกต่างกันออ กไปด้วย เช่น บางคน ต้องการปิดบัญชีหนี้สินทั้งหมด บางคนต้องการวางแผนการเงินเพื่อ ชีวิตหลังเกษียณ และไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไร อย่ างน้อยให้แน่ใจว่าคุณได้วางแผนการเงิน ในชีวิตคุณเอาไว้แล้ว

5 ออมเงินเพื่อที่จะเก็บเอาไว้

ถ้าคุณกำลังก้มหน้าก้มต า เก็บเงินเพื่อนำไปฝากธนาคารที่ให้ดอ กเบี้ยคุณเพียง 2-3% นี่ ไ ม่ ไ ด้ ช่วยให้คุณร ว ยขึ้นเลยแม้แต่น้อยการออมเงินที่ดีคือ นำเงินที่ออมไปลงทุน อย่ างอื่น สร้างเป็นรายได้ ที่สามารถให้ผลตอบแทน มากกว่าอัตราดอ กเบี้ยธนาคาร

6 ชีวิตขึ้นอยู่กับรายได้ทางเดียว

ไม่ว่าเงินเดือน คุณจะสูงซักกี่แสนบาทแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณต้องพึ่งพาเงินก้อนนี้เพียง อย่ างเดียวอย่ าหยุดแค่เพียงพึงพอใจกับเงินเดือนที่ได้แต่ควรหาช่องทางเพิ่มรายได้ อื่นๆ สร้างเป็นตัวเลือ กหรือเป็นเงินสำรองย ามฉุกเฉิน

7 ลงทุนในสินค้าที่เป็นเทรนด์

ฟั ง ดู น่ าจะเป็นเรื่องดี เ พ ร า ะสินค้าที่กำลังเป็นเทรนด์มั กจะข า ยดีแบบเทน้ำเทท่า แต่สินค้าพวกนี้คือสินค้าในกระแส ที่มาแล้วก็ไป โดยเฉพาะสินค้าที่มากับเทคโนโลยี พ ร้ อ มที่จะถูกแทนที่ด้วยรุ่นที่ใหม่ กว่าอยู่เสมอ อย่ าง Warren Buffet ที่จะเลือ ก ลงทุน ( หุ้น ) ในรถไฟฟ้า, ธนาคาร, อาหาร และเครื่องดื่ม ที่สร้างรายได้เข้ามาเรื่อย ๆ อย่ างมั่นคง

8 รอโชคหล่นจากฟ้า 80%

ของคนร ว ยสร้างเงินล้านด้วยมือของตัวเองล้วนๆ ไม่มีใครนั่งรอโชคหรือมรดกร้อยล้าน จากพ่อแม่ หรือรอถูกลอตเตอรีรางวัลที่ 1เพื่อจะกล า ยเป็น เศรษฐีเพียงข้ามคืนไม่มีสิ่ง ใดได้มาโดยง่าย หากอย ากได้ก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเอง

9 ใส่ใจกับตัวเลขร า ค ามากกว่าความคุ้มค่า

ใครว่าคนร ว ยสนใจแต่ร า ค าของสินค้าที่มุ่งจะซื้ อแต่ของถูกเพียงอย่ างเดียวแต่พวกเขา จะเ ลื อ ก ซื้ อ ข อ งที่มีร า ค าสมเหตุสมผลและเน้นความคุ้มค่าค่ามากกว่าร า ค าถูก เช่น พวกเขาเลือ กที่จะซื้ อรถดีๆซักคันหนึ่งเพื่อให้ใช้ไปได้นานๆมากกว่าเลือ กซื้ อรถมือสอง เก่าๆ ที่ต้องคอยต ามซ่อม เกิดเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ต ามมาไม่สิ้นสุด

10 ละเลยกับค่าธรรมเนียมเล็กๆ น้อยๆ

หากลองลิสท์ รายจ่ายในแต่ละเดือน คงไม่มีใครคิดไปถึงค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องจ่าย ใ ห้ กั บ ธ น า ค า ร เช่น ค่าธรรมเนียม ATM หรือค่าธรรมเนียมในการทำธุรก ร ร มอื่น ๆ ค น ร วยเหล่านี้แทบไม่เคยต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ธนาคารเลย เ พ ร า ะพวกเขารู้จัก จัดการกับเงินของพวกเขา ดีและหลีกเลี่ยง ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะ เป็นไปได้

ที่มา kha-yam