10 นิสัยผู้หญิงมีความสามารถ ไม่มัวรอพึ่งแต่คนอื่น

ทุกวันนี้ผู้หญิงมีบทบาทพอๆกันกับผู้ชาย บางคนนั้นเก่ง แกร่งกว่าผู้ชายมาก จึงทำให้เธอไม่ต้องพึ่งใคร สามารถที่จะดูแลคนข้างหลังได้สบาย ฉนั้นวันนี้เราจะพาทุกคน มาดูกันว่า ผู้หญิงแกร่งเขาเป็นยังไง

1.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนัก ช่วยพัฒนาความสามารถ เฉพาะด้าน และเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัวผู้หญิงที่เก่ง จะทำงานหนัก ไม่แพ้คนอื่น อย่ างไร ก็ต ามคำว่า ทำงานหนัก

ไม่จำเป็นจะต้องทำงาน แบบหามรุ่ง หามค่ำอ ดหลับอ ดนอนเพื่อ แสดงออ กว่าตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงานอย่ างชาญฉลาด มีไหวพริบรู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อมกับทำอย่ างต่อเนื่องจน ประสบผลลัพท์ ต ามที่ต้องการ

2.พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง ไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้งเหนือ กว่าเ สี ยอีก ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถวแต่ความสามารถ ที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ และเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดี ๆ จะเก่งได้ ทันทีเพียงแค่ใจต้องการคนที่เข้มแข็ง และเก่งจริง จะมีจุดเด่น หรือความสามารถไม่ได้อาศัย แต่เพียงหน้าต าสวย เพียงอย่ างเดียวถึงจะเป็นที่ ยอมรับของคนอื่น

3.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือ บริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ ว โ มง เหมือนสมัยก่อนแต่อย่ างใด ผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่า ที่สุดมีการจัดวางแผน การทำงานล่วงหน้าอย่ างน้อยหนึ่งวัน

และมีเป้าหมาย ระยะย า วรายวันไป จนถึงรายปี ว่าจะต้องพย า ย า ม บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้ า งพวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเ สี ยเวลาไปกับ เ ฟ ซ บุ๊ ค หรือ มัวนั่งแชทไลน์ โทรศัพท์เม้ามอยจับกลุ่ม นินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงาน อย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อที่จะกลับไปให้เวลา กับครอบครัวหรือไป ทำอย่ างอื่น ที่มีประโยชน์

4.พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จ ล้วน มีสิ่งหนึ่งที่เ หมือนกัน คือความมั่นใจในตนเองทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำจะมาพร้อมกับ ความมั่นใจชนิดสั่นคลอน เ สี ยไม่ได้ การแสดงออ กทั้งทางกริย า ท่าทาง ล้วนเด่นชัดว่า พวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

5.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่งและสตรอง จะไม่ยอมใช้ความ เป็นผู้หญิง สร้างข้ อได้เปรียบพวกเธอจะพย า ย า มทำทุกอย่ าง ๆ เท่าเทียมกันกับคนอื่นผู้ชายทำอย่ างไร ผู้หญิงก็ทำอย่ างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า

บ่อยครั้งที่มี ความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้องผู้ชายเ สี ยอีกพวกเธอมัก แสดงความเป็นผู้นำปกป้อง ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความรับผิ ดชอบ ทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

6.พวกเธอให้ความสำคัญ กับครอบครัว

เธอให้ความสำคัญ กับครอบครัว เป็นอย่ างมากมาย ถึงแม้จะพย า ย า ม ทำงานอย่ างหนักและมีความรับผิ ดชอบในหน้าที่สูงมากแต่ก็พย า ย า มจัดสรร เวลาแบ่ง ให้กับงานและครอบครัวอย่ างไม่เ สี ยสมดุลทั้งนี้้ คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัว แตกแยกไม่มี ความสุข

7.พวกเธอไม่มัว แต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศ เลอ ดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอแล้วผู้หญิงเก่ง พวกเธอเข้าใจ ตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคน มาชอบเอง

ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชายต ามหาความรักจนเกินงามเพราะนอ กจากจะทำให้ดูแ ย่ แล้ว ยังเ สี ยเวลาไปโดยไม่ได้อะไร กลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่งมีเสน่ห์มีความสามารถไม่ได้สวยแบบนางงามแต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหาโทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้าเที่ยงเย็นเพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรัก จะมาเองครับ

8.พวกเธอหาเงินเก่ง และบริหารเงินเป็น

คงไม่มีใคร อย า กเป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้ง ไม่มีรายได้พอใช้ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น นอ กจากนี้ นำเงินไปล ง ทุ น เพื่อให้งอ กเงย

บางคนทำงานประจำแล้วยังทำธุรกิจเสริม ซื้ อ ข า ย ของออนไลน์นอ กจากนี้ ยังใช้เงินเป็นของไม่จำเป็นก็จะพย า ย า มอ ดกลั้นอ ดเปรี้ยวไว้กินหวานนำเงินไปล ง ทุ น แทนจะใช้เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

9.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหาร จัดการจำเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำเพราะถ้าหากข า ดไปแล้วก็จะไม่สามารถบริหารงานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ

และไม่สามารถ ประสบผลดั่ง เป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดง ความสามารถและความเป็นผู้นำให้พวก เ ข า ย อมรับ บางครั้งอาจจะต้องทำงานหนัก กว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริงและมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่ างแน่นอน

10.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิง คนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉา ผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้า ในหน้าที่ การงานเกินตัวเองแต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือ กัน แบ่งปันความคิดหรือ ไอเดีย

ที่มีประโยชน์สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น มา คนที่เป็นผู้นำของกลุ่มมัก จะเป็นคนที่ ให้มากกว่ารับและมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัว แต่ทิ่ม แ ท ง ว่ าร้ ายคนอื่น คนเหล่านี้จะเป็นพวกที่ จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ย า วเฝ้า ออฟฟิศ ดูสิครับ

สรุป

ตลอ ดหล า ยปีที่ผ่าน มา ผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่งที่ประสบความสำเร็จมากมายหล า ยคนน่าแปลกใจที่พวกเธอล้วน มีอุปนิสัยคล้ายกัน อย่ างบังเอิญส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูงเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถ ที่โดดเด่นรู้จักการบริหารคนและมีความเป็นผู้นำสูงไม่แคร์เ รื่องความรักจน ไม่เป็นอันทำมาหากินให้โอกาสคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเติบโต ในหน้าที่การงาน

ดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้ มาปรับใช้อย่ างน้อยก็จะเพิ่มโอกาสสู่ ความสำเร็จ เหมือนอย่ างผู้หญิงเก่ง คนอื่นๆขอเพียงแค่ลงมือทำอย่ างจริงจัง คุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่าผู้หญิงเก่ง และสตรองมากอย่ าง แน่นอนครับผม

ที่มา  jingjai999