10 ประโยชน์ของการดื่มกาแฟเป็นประจำทุกวัน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้คุณประโยชน์ดีๆ ของการดื่มกาแฟเป็นประจำทุกๆ วัน กับบทความ 10 ประโยชน์ของการดื่มกาแฟเป็นประจำทุกวัน ไปดูกันว่าการดื่มกาแฟเป็นประจำจะสร้างประโยชน์อะไรให้กับชีวิตของเราบ้าง

อาหารเช้าส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่รับประทานง่ายๆใช้เวลาทำที่รวดเร็ว เพราะในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้เวลาอย่ า งเร่งรีบ อาหารที่ควรรับประทานทุกวันควรเริ่มจากอาหารที่เสริมพลังงาน เช่น โปรตีนจากไข่ เมนูไข่ทำง่ายและสะดวกมาก แต่สิ่งที่เราจะแนะนำให้ดื่มควบคู่กับอาหารก็ควรจะเป็นกาแฟดำสัก 1 แก้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัว มีพลังสำหรับการจะรับมือ กับเช้าวันใหม่ การดื่มกาแฟดำ 1 แก้วเป็นประจำทุกวัน จะส่ งผลที่ดีให้กับร่างกายอย่ า งมากอีกด้วย

1 แก้อาการป ว ด ศีรษะ เป็นผลจากส า ร คาเฟอีนที่มีในกาแฟ ช่วยในการขย า ยหลอ ดเ ลื อ ด จึงสามารถระงับอาการป ว ด ต่างๆได้ มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับย า แก้ป ว ด ทั่วไป ทำให้ไม่เกิดอาการงง หรือมีนศีรษะ อีกทั้งยังช่วยขับปัสสาวะ และละล า ยไขมันในเส้นเ ลื อ ด ได้เป็นอย่ า งดี

2 ลดอัตราคลอเลสเตอรอล ด้วยนิโคตินในกาแฟ ซึ่งไม่ใช่ชนิดเดียวกับบุ ห รี่ แต่เป็นวิต ามินบีชนิดหนึ่งที่ช่วยในการลดคลอเลสเตอรอลในเส้นเ ลื อ ด จึงสามารถป้องกันโ ร ค หัวใจ และ หลอ ดเ ลื อ ด แข็งตัวได้ ดังนั้นการดื่มกาแฟไม่ได้เป็นอั น ตร า ย ต่อหัวใจอย่ า งที่ใครๆคิด

3 เพิ่มไขมันดีให้แก่ร่างกาย การดื่มกาแฟดำเป็นประจำจะช่วยเพิ่มไขมันชนิด HDL ให้กับร่างกาย และด้วยความพิเศษของไขมันชนิดนี้จะช่วยทำล า ยคลอเลสตอรอลในร่างกาย เป็นการป้องกันการเกิดหลอ ดเ ลื อ ด แข็งตัวได้

4 ลดปริมาณไขมันในร่างกาย ในช่วงเวลาหลังรับประทานอาหาร หากเราได้ดื่มกาแฟดำเป็นประจำสัก 1 แก้ว ก็จะช่วยทำให้ไขมันแตกตัวไม่เกาะกันเป็นกลุ่มก้อน ไปอุดตันต ามหลอ ดเ ลื อ ด หรือส่วนต่างๆในร่างกาย และยังเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงาน มาทดแทน ทำให้ไม่อ้วนและบวมง่าย

5 ป้องกันโ ร ค หอบหืด จริงๆแล้วโ ร ค หอบหืดเป็นอาการของโ ร ค ภูมิแพ้ชนิดหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อเมื่อประสาทสำรองถูกกระตุ้น แต่ส า ร คาเฟอีนที่มีอยู่ในกาแฟจะช่วยระงับความตึงเครียดของประสาทสำรอง ทำให้ร่างกายไม่เกิดอาการหอบหืด ทำให้ลดลงจนห า ยไป

6 เพิ่มการไหลเวียนของเ ลื อ ด ในส ม อ ง จากการวิจัยโดยผู้เชี่ยวช าญมีผลออ กมาว่า กลิ่นหอมของกาแฟนั้นจะช่วยกระตุ้นส ม อ ง ให้ทำงานได้เร็ว และมีสมาธิจดจ่อ กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ส ม อ ง มีประสิทธิภาพในการทำงาน มากขึ้น เพราะกลิ่นของกาแฟเพิ่มการไหลเวียนของเ ลื อ ด ในส ม อ ง ได้ผลเป็นอย่ า งดี

7 ป้องกันการเกิด ม ะ เ ร็ ง ส า ร คาเฟอีนในกาแฟจะมีกรดซิตริก ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดโ ร ค ม ะ เ ร็ ง เช่น ม ะ เ ร็ ง ตับ ม ะ เ ร็ ง ลำไส้ และ ม ะ เ ร็ ง ในช่องปาก เป็นต้น มีผลการทดลองต่างๆได้ยืนยัน มาแล้วว่าเป็นจริง

8 กระตุ้นน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร หลังจากการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ หากได้ดื่มกาแฟดำสักนิด คาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟนั้นก็จะช่วยกระตุ้นน้ำย่อยในตับอ่อนให้มีมากขึ้น ทำให้การเผาผลาญของไขมัน มีประสิทธิภาพ เหมือนการร ะ เ บิ ด ไขมันไม่ดีในร่างกายให้ห า ยไป

9 ลดการเกิดโ ร ค ตับ เป็นเรื่องที่นักวิช าการผู้มีความเชี่ยวช าญเฉพาะทางได้ศึกษาและวิจัยออ กมาแล้วว่า การดื่มกาแฟดำเป็นประจำนั้น จะช่วยลด ผ ล ร้า ย ที่ จะเกิดขึ้นกับตับ ไม่ให้เกิดโ ร ค ต่างๆที่เกี่ยวกับตับได้

10 ช่วยชะลอวัย ในร่างกายต้องการออ กซิเจนเป็นอย่ า งมาก แต่หากว่ามีมากเกินไปก็จะทำให้เกิดโอกาสที่จะเป็น ม ะ เ ร็ ง สูงและทำให้แก่เร็ว การดื่มกาแฟดำที่มีความเข้มข้น จะทำให้ออ กซิเจนเกิดการแตกตัว ช่วยลดในการเกิด ม ะ เ ร็ ง และยังช่วยย่อยอาหารได้เป็นอย่ า งดี ที่สำคัญช่วยชะลอความแก่ ร่างกายไม่แก่เร็วแข็งแรงสมวัย

เพื่อประโยชน์ที่ดีกับร่างกาย จึงควรดื่มกาแฟดำอย่ า งเป็นประจำ โดยไม่ควรปรุงแต่งใดๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำต าล หรือเพิ่มเติมท็อปปิ้ง วิปครีม เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ แม้จะทำให้รสช าติของกาแฟอร่อยขึ้น แต่ก็ส่ งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าผลดีอยู่มาก ดังนั้นการดื่มกาแฟที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อร่างกายสูงสุด จึงควรเป็นเพียงกาแฟละล า ยกับน้ำร้อนเพียงเท่านี้ก็พอ

ที่มา Postsabaidee, krustory