10 ประโยชน์ของการเดินวันละ สามสิบนาทีทุกวัน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ประโยชน์ของการเดินทุกวัน วันละ ไม่เกิน 30 นาที กับบทความ 10 ประโยชน์ของการเดินวันละ สามสิบนาทีทุกวัน ไปดูกันว่าการเดินจะช่วยทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด

1 เพิ่มความสามารถของป อ ดแ ล ะ หั ว ใ จ

การออ กกำลังกายปกติ ก็เป็นการเพิ่มความสามารถของหัวใจ และปอ ดได้เป็น อ ย่ า ง ดีอยู่แล้ว ซึ่งการเดินธรรมดาก็เช่นกัน เวลาเดินอัตราการห า ยใจ ของคุณจะเพิ่มขึ้น ทำให้ออ กซิเจน ผ่ า น กระ แ ส เ ลื อ ด ได้เร็วขึ้น ช่วยกำ จั ดของเสียเก่าๆ และยังช่วยเพิ่มความแข็งแรง และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ได้แบบรวดเร็วเมื่ออ่านจบ อ ย่ า รีรอ รีบออ กไปเดินกันเลย ทำเพื่อตัวเองกันเถอะ

2 ลดความ เ สี่ ย ง การเป็น โ ร ค อัลไซเมอร์

จากงานวิจัยของ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไวกิ้งบอ กว่า การเดินช่วยลดความเสี่ยง ในการเป็น โ ร ค อัลไซเมอร์ ผู้ช ายอายุ 71-93 ปี ที่เดินเกินวันละ 1 กิโลเมตร ความเสี่ยง ที่จะเป็น โ ร ค อัลไซเมอร์จะ ลดลงครึ่งหนึ่ง

3 เพิ่มกล้ามเนื่อ

คุณอาจจะบอ กว่าการออ กกำลังกาย ก็ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้ออยู่แล้ว แต่ที่จริงๆแล้ว การเดินเป็น การช่วยสร้างกล้ามเนื้อที่ดีที่สุด การเดินสามารถทำให้ กล้ามเนื้อขาสะโพก และหน้าท้องแน่นขึ้น แค่ต้องระวังกับท่าเดิน ก็จะสามารถฝึกกล้ามเนื่อหน้าท้อง และส่วนเอวได้

4 ฝึกให้หัวใจลดความ ดั น โ ล หิ ต

คนที่หัวใจไม่ค่อยจะดีต้องเดินบ่อยๆ เพราะจะช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้น และจะช่วยลดความดัน โ ล หิ ต เดินทุกวันสามารถลด ความเสี่ยงของ โ ร ค ความดัน โ ล หิ ต สูงได้ และ โ ร ค หลอ ด เ ลื อ ด หัวใจได้

5 ลำใส้ใหญ่แข็งแรง

การเดินสามารถลด โอกาสที่ผู้หญิงจะเป็น ม ะ เ ร็ ง ลำใส้ใหญ่ได้ 31% แค่เราเดิน วันละ 10-15 นาที จะช่วยในเรื่องระบบ การย่อยของอาหาร ถ้า อ ย า ก ให้ถ่ายคล่องทุกวันก็ให้เดินทุกวัน

6 เป็นคนอารมณ์ดี

เวลาอารมณ์ไมดี ลองไปเดินเล่นบ้าง ทำทุกวันแค่เดิน 30-45 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน สามารถช่วยลด ภาวะซึมเศร้าลงได้

7 รั ก ษ า รูปร่างของเรา

จริงๆแล้วไม่ จำเป็นต้องใช้เวลาหล า ยๆ ชม. ออ กกำลังกายแบบ คาร์ดิโอก็ผอมได้ การเดิน อ ย่ า ง เดียวก็สามารถหลีกเลี่ยง การเพิ่มน้ำหนักได้ สำหรับผู้หญิงที่รับประทานอาหาร ต ามปกติ เพียงแค่เดินวันละ 1 ชม. ก็จะ รั ก ษ า รูปร่างได้

8 ช่วย รั ก ษ า โ ร ค ต้ อ หิ น

สำหรับคนที่เป็นต้อหิน การเดินเป็นการช่วยลดความดัน ในลูกต างานวิจัยบอ กว่า การเดินสัปดาห์ละ 3 ครั้ง สามารถสามารถลดความดันต าได้ อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพที่สุด

9 ลดความเสี่ยงของ โ ร ค เ บ าห ว า น

แค่เดิน 20 – 30 นาทีต่อวัน สามารถป้องกัน โ ร ค เบาหวานได้ และยังสามารถ ลดน้ำต าลใน เ ลื อ ด ได้ต่อเนื่อง 24 ชม.

10 เสริมสร้าง กร ะ ดู ก

การเดินจะเสริมสร้าง กระดูก และข้อต่อ หลีกเลี่ยง โ ร ค กระดูกพรุน สำหรับผู้หญิงสูงวัย เพียงแค่เดินสัปดาห์ละครึ่ง ชม. ก็สามารถลดความเสี่ยง ที่จะเป็น โ ร ค กระดูกพรุนลงได้ 30% เลยนะ

ที่มา forlifeth, sit-smiling