10 ลักณะของหัวหน้าที่ดี ที่ลูกน้องยอมเทใจ ตั้งใจทำงานให่สุดฝีมือ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนที่กำลังอย ากที่จะเป็นหัวหน้าคนไปเรียนรู้การเป็นหัวหน้าที่ดี ที่ลูกน้องรักและเคารพ กับบทความ 10 ลักณะของหัวหน้าที่ดี ที่ลูกน้องยอมเทใจ ตั้งใจทำงานให่สุดฝีมือ ไปดูกันว่าหัวหน้าที่ดีนั้นควรเป็นคนอย่ างไร

ในการทำงาน เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง ในวันที่คุณได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เริ่มมีลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญช า ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของคุณจึงต้องมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น เมื่อต้องทำงานกับคนหมู่มาก ต่างคนต่างที่มา แล้วคุณจะวางตน หรือปฏิบัติตัวอย่ างไร เพื่อให้งานสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ด้วยความสามัคคีและทำงานไปในทิศทางเดียวกันเป็นหมูคณะ เราจึงจะขอแนะนำวิธีการปฏิบัติในฐานะ ‘หัวหน้าที่ดี’ กับการวางตัวและทำหน้าที่ที่ดีมาฝาก

1 ตั้งใจฟัง

หัวหน้ามีหน้าที่ในการรับฟังความคิดเห็นของน้องทุกคน เพราะถ้าเขาไม่ปรึกษาหัวหน้า ก็ไม่รู้แล้วว่าจะไปปรึกษาใครต่อ และไม่ใช่แค่รับฟังอย่ างเดียวเท่านั้น แต่ต้องฟังอย่ างตั้งใจเพื่อให้รู้ถึงสิ่งที่น้องต้องการด้วย เพื่อจะได้ช่วยน้องได้ถูกต้องและยังต้องควบคุมอารมณ์ให้เป็น การคุมอารมณ์คือคุณสมบัติพื้นฐานของหัวหน้าที่ดี เพราะไม่มีลูกน้องคนไหน ที่อย ากจะเจอหัวหน้าที่คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ คนที่ทำงานด้วยจะกดดัน มากๆ และแทบจะไม่อย ากเจอหน้าเลยล่ะ หรือหากคุณเป็นหัวหน้าแล้วลูกน้องทำผิดจริงๆ อย่ าใส่อารมณ์กับลูกน้องแต่คุยด้วยเหตุผลว่าเราอย ากจะได้อะไร ไม่ใช่มาถึงใส่เต็มที่เลย ลูกน้องหนีแน่นอน

2 ไม่เอาเปรียบ

ลูกน้องทำงานหนักแค่ไหน หัวหน้าก็ควรที่จะทำงานหนัก ไปด้วยกัน อย่ าปล่อยให้ลูกน้องทำงานกันหามรุ่งหามค่ำ ขณะที่ตัวเองสนุกสนานกับการทำในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับงานเพราะคิดว่าลูกน้องมีไว้ให้สั่งงาน ใจดีแต่ไม่ต ามใจ ทุกคนล้วนชอบคนที่ใจดีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงาน ในระดับไหน แต่ความใจดีนั้นไม่ได้หมายถึงการยอมต ามใจลูกน้องไปซะทุกอย่ าง น้องบอ กทำแบบนี้ได้ไหม เราบอ กได้เลยๆ อย่ างเดียวเพียง เพราะกลัวว่าน้องจะเสียใจ ซึ่งจริงๆ แล้วบางอย่ างอาจจะไม่ดีต่องานเท่าไหน การทำแบบนี้ลูกน้องอาจจะรัก แต่เจ้านายจะมองว่า เราเป็นหัวหน้าที่ไม่สามารถบอ กน้องๆ ได้ว่าอันไหนควรทำ อันไหนไม่ควร

3 อย่ าเอาหน้า

ในวันที่งานประสบความสำเร็จ หัวหน้าต้องยืนอยู่แถวหลัง แล้วให้ลูกน้องที่เป็นเจ้าของงานนั้นได้รับความดีความชอบไป เพราะคนที่เหนื่อยกับการทำงานควรได้รับผลตอบแทน มากกว่าหัวหน้า หรือหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น หัวหน้าที่ดีต้องออ กหน้ารับแทนลูกน้อง การลงมือทำให้เห็นนั้น เป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดกว่าการไปบอ กใครว่า นี่ๆ ทำแบบนี้สิแล้วจะดี แต่ความเป็นจริงแล้ว คนที่เป็นหัวหน้านี่แหละทำต ามให้เห็นไปเลยถ้าอย ากจะให้ลูกน้องทำอะไรง่ายกว่า

4 ให้คำปรึกษาได้

การให้คำปรึกษาแก่ลูกน้อง ไม่ว่าจะเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัว ถ้าน้องถามอย่ างตั้งใจ ก็ควรให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง อย่ าให้คำปรึกษาแบบขอไปทีเหมือนกับว่าธุระไม่ใช่ เพราะหากทำแบบนี้บ่อยๆ อนาคตน้องๆ จะไม่เปิดอ กคุยกับคุณเลยแม้จะเป็นเรื่องงานก็ต าม ไม่ตำหนิลูกน้องต่อหน้าคนอื่น เวลาที่เราจะตำหนิใครจริงๆ สิ่งที่หัวหน้าที่มีสติควรทำคือตำหนิกัน แค่สองคนในที่ที่ไม่ใครรับรู้ เพราะการตำหนิใครต่อหน้าที่ประชุมหรือคนเยอะนั้นไม่ได้ทำให้เขารู้สึกผิด แต่มันทำให้เขารู้สึกอายมากกว่า และจะไม่เคารพคุณด้วยเพราะทำแบบนี้เหมือนไม่เคารพกัน

5 ไม่เอาลูกน้องไปนินทา

การเอาเรื่องของลูกน้องไปเล่าในเชิงนินทา นั้นไม่ใช่สิ่งที่หัวหน้าควรจะทำ เพราะจะทำให้ความรู้สึกเคารพในตัวหัวหน้าลดลงทันที หากวันหนึ่งลูกน้องทราบเรื่อง อย่ าหูเบา และปากไวคิดว่าการนินทาเป็นเรื่องสนุก รวมถึงการเป็นกลางกับ

6 ให้ความเสมอภาค

ความเป็นกลางในที่ทำงานนั้นหมายถึง การให้ความสนใจกับทุกคนอย่ างเท่าเทียมกับ ไม่ลำเอียงไปทางคนใดคนหนึ่ง หรือในทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจอะไรก็ต าม ควรเอาความเป็นกลางเป็นที่ตั้ง อย่ าเอาความสนิทเป็นที่ตั้ง เพราะถ้าคนเป็นหัวหน้าเอียงไปทางคนใดคนหนึ่ง ปัญหาจะต ามมา แต่ถ้าเราเป็นกลางในทุกเรื่องปัญหานี้จะไม่เกิด

7 พร้อมให้ความช่วยเหลือ

อย่ าคิดว่าให้งานลูกน้องรับผิดชอบไปแล้ว หัวหน้าจะลอยตัว นั่งรอน้องเอางาน มาส่ งเฉยๆ แต่หัวหน้าควรจะพร้อมให้ความช่วยเหลือน้องๆ หากมีปัญหาไม่ควรปล่อยให้ลูกน้องลุยงานอย่ างโดดเดี่ยว เมื่อติดปัญหาหาทางออ กไม่ได้งานก็อาจจะเสีย

8 ให้โอกาส

การให้โอกาส คนเป็นสิ่งที่หัวหน้าควรจะทำและควรจะรู้ว่าใครเหมาะที่จะได้รับโอกาสนั้น ซึ่งการให้โอกาสนั้นเป็นสิ่งที่คนทำงานทุกคนอย ากได้จากหัวหน้า ไม่ว่าจะเป็นโอกาสเล็ก หรือโอกาสใหญ่ก็ต าม เพราะมันแสดงให้เห็นว่า หัวหน้ามองเห็นศักยภาพของตัวเขา

9 เคารพเวลาส่วนตัว

นอ กเวลางาน ไม่ใช่เวลาที่หัวหน้า จะคุยงานกับลูกน้อง หากเป็นงานด่วนจริงๆ หัวหน้าควรจะรับเรื่องเอาไว้ก่อน แล้วค่อยไปจัดการกันในเวลา ควรเข้าใจว่าวันหยุดหรือช่วงเวลาพักผ่อนของทุกคน มีค่า อย่ าคิดว่า มันเป็นเรื่องงาน ลูกน้องคุยได้เขาต้องพร้อมจะแก้ไขให้เราสิ

10 รับปากต้องทำให้ได้

เมื่อไหร่ก็ต ามที่เรารับปากไปแล้วสิ่งที่หัวหน้า ต้องทำคือจดจำให้ได้ว่าเคยสัญญาอะไรกับลูกน้องไว้แล้วต้องทำให้ได้ อย่ าพูดไปส่ งๆ ว่าเดี๋ยวจัดการให้นะ เดี๋ยวทำให้ เดี๋ยวต ามให้ แล้วก็ปล่อยให้น้องๆ รอความหวัง สุดท้ายพอน้องทวงถามก็บอ กว่าลืม ซึ่งไมใช่เรื่องดีเลย

ที่มา v r t h a i n e w s, s a b a i l e y