10 ลักษณะของคนฉลาด ที่เราควรเรียนรู้และทำต าม

เคยไหมที่เราเห็นคนที่เขาเก่งๆแล้วเราอย ากจะเป็นแบบเขาบ้าง แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง หากคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดเช่นนี้ วันนี้เรามีบทความ 10 ลักษณะของคนฉลาด ที่เราควรทำต าม แล้วลองนำไปปรับทำต ามกันดู คุณก็เป็นคนทั่วไปที่สามารถเก่งได้ แค่ฝึกทำบ่อยๆ

1. พวกเขามักจะใช้สิ่งที่มีอยู่ ได้คุ้มค่ากว่าเสมอ

พวกคนเก่งและฉลาด อาจจะไม่ใช่คนที่มีของหรืออุปกรณ์เยอะแยะมากมาย แต่เขาคือคนที่รู้ว่า สิ่งของรอบตัวรวมไปถึง ท รั พ ย า ก ร ที่มีอยู่สามารถนำมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุดได้อ ย่ างไร จะทำอ ย่ างไรให้สิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นถูกรีดเร้นประสิทธิภาพออ กมาได้มากที่สุด

หรือสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมากที่สุดได้อ ย่ างไรด้วย ซึ่งมันคงจะดีมากทีเดียวถ้าเราเริ่มสังเกต และมองออ กว่าของที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำอะไรได้บ้าง ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวมันเองและกับตัวเราได้มากขึ้น

2. พวกเขาไม่ได้รู้คำตอบไปซะทุกอ ย่ างหรอ ก

พวกคนเก่งและฉลาด ไม่ได้ปราดเปรื่องในทุกๆเรืองเสมอไป และการที่จะมีใครสักคนบอ กว่าตัวเองรู้ไปทุกอ ย่ าง สังเกตได้เลยว่าคนนั้นจะมีอีโก้ และพร้อมจะโต้เถียงออ กมาด้วยเหตุผลอันเป็นส่วนตัวไร้ความชัดเจนซะส่วนใหญ่ บางทีสิ่งที่สำคัญกว่าการแสดงตัวว่าคุณเป็นผู้รู้แจ้ง นั่นคือ การแสดงตัวว่าเป็นผู้ที่สามารถรับรู้สิ่งใหม่ได้ไม่รู้จบซะมากกว่า

3. พวกเขามักจะชอบถูกห้อมล้อมด้วยคนเก่งๆ ด้วยกันเสมอ

พวกคนเก่งและฉลาด มักชอบถูกห้อมห้อมไปด้วยผู้คนที่เก่งๆ ซึ่งในสังคมรอบข้างจะมีส่วนสำคัญกับตัวเราไม่มากก็น้อย ฉะนั้น ถ้าหากคุณได้อยู่ในท่ามกลางของคนเก่งๆแล้ว นั่นก็จะสร้างโอกาสและแรงจูงใจให้คุณได้เรียนรู้หรือได้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดกับคนเก่งๆด้วยกัน

ซึ่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือได้ทั้งแสดงออ กและรับสิ่งใหม่เข้ามา พนักงานเก่งๆจึงมักจะ อ ย า ก ทำงานในบริษัทที่มีคนเก่งๆ เพราะนั่นจะมีผลต่อทัศนคติและความคิดของพวกเขาให้กว้างมากขึ้นต ามนั่นเอง

4. พวกเขามักกลับไปเรียนรู้จากความผิ ดพลาดที่ผ่าน มาเสมอ

พวกคนเก่งและฉลาด จริงๆก็ผิ ดพลาดได้ นักธุรกิจหล า ยคนเคย ล้ ม เ ห ล ว ไม่ก็อาจถึงขั้นล้มละล า ยมีหนี้สินท่วมตัวกัน มาก่อน แต่เหตุการณ์เหล่านั้น ได้ให้บทเรียนกับพวกเขา บ้างได้กลับมานั่งตรึกตรองดูจนรู้ว่าจะต้องคิดและทำสิ่งใหม่อ ย่ างไรในอนาคตเพื่อแก้ไขหรือมองหาโอกาสที่ดีกว่าที่พวกเขาได้พบพาน มา และเห็นแจ้งจากความผิ ดพลาดที่เคยเกิดขึ้น และนั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะทำต ามเช่นกัน

5. พวกเขากรั่นกรองความคิดอ ย่ างรอบคอบแล้วก่อนตัดสินใจใดๆเสมอ

พวกคนเก่งและฉลาด จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอ ว่าทุกๆการกระทำจะนำมาสู่ผลที่ต ามมา ฉะนั้น พวกเขาจะสร้างกระบวนการทางความคิดอ ย่ างรอบคอบก่อน ว่าการกระทำในสิ่งหนึ่งนั้นอ ย่ างจะนำไปสู่ผลลัพธ์อะไร การตัดสินใจในท้ายที่สุดจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีซึ่งเมื่อต่อยอ ดไปเรื่อยๆ

จนได้รับผลสรุปที่ยอ ดเยี่ยมในที่สุด สิ่งที่เราควรเริ่มทำวันนี้คือ การคิดให้ถี่ถ้วน ทบทวนให้รอบคอบถึงสิ่งที่เราต้องตัดสินใจว่ามันถูกหรือผิ ด ดีที่สุดแล้วหรือไม่ ซึ่งการสร้างกระบวนการทางความคิด ทั้งหมดนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตที่ดีที่สุดในตอนนั้นแล้วนั่นเอง

6. พวกเขามักจะไม่ต ามกระแสจนเกินไป

พวกคนเก่งและฉลาด อาจจะไม่ต่อต้านการเห่อต ามกระแสของเทรนด์หรือ กระแสสังคมที่สุดขั้ว ในหล า ยๆครั้งกระแสเหล่านั้น จะทำให้คนเราหลุดโฟกัสไปจากที่ควรจะมี มันจึงจะดีกว่าถ้าเรารู้ได้ว่าอะไรบ้างที่ควรจะเป็นสิ่งที่ตัวเราควรให้ความสำคัญมากที่สุด

จริงอยู่การรับรู้กระแสเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องโยนตัวเราเองเข้าไปโดยไม่ได้รู้เท่าทันถึงที่มาที่ไป เพราะหล า ยๆครั้งกระแสที่เกิดจากความคิดจากคนหมู่มากหรือ การทำต ามๆกันไป ก็อาจจะเป็นการเ สี ยเวลา และเ สี ยความเป็นตัวของตัวเอง เมื่อ กระแสเหล่านั้นเปลี่ยนหรือจางห า ยไปจากความนิยมในสังคมนั่นเอง

7. พวกเขาอาจไม่ได้จำเป็นต้องดำเนินการใดๆสำเร็จเสมอไป

พวกคนเก่งและฉลาด ที่อยู่ในโลกของการทำธุรกิจ มักจะใช้เวลาดำเนินการอัน ย า ว นานและต่อเนื่อง ซึ่งมันไม่ได้เป็นตัววัดกันแค่การตัดสินใจเพียงแค่ครั้งสองครั้งของธุรกิจที่ผ่าน มาแล้ว ซึ่งแน่นอนว่าตลอ ดเส้นทางก็ย่อมมีขึ้น มีลงบ้างเป็นธรรมดา ซึ่งนั่นก็จะเหมือนกับ ข้ อข้างต้นว่าพวกเขาก็มีถูกมีผิ ดและต้องเป็นคนที่เหมั่นเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้อ ย่ างน่าติดต ามอ ย่ างต่อเนื่องนั่นเอง

8. พวกเขาคือมักจะมี ศั ต รู เป็นตัวของเขาเองเสมอ

พวกคนเก่งและฉลาด มักจะสร้างตัวตนทางความคิดอีกด้านหนึ่งของพวกเขาไว้ซึ่งกำหนดเอาเองว่าเป็น ศั ต รู ตัวฉกาจ บ้างก็เป็นเพราะความสุดขั้วในเรื่องบางเรื่อง หรือบ้างก็เจตนาที่จะท้าทายตัวเองให้คิดแตกต่างไปจากความคิดเดิมของตัวเขาเอง

แต่ก็นั่นแหละที่สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาเป็นคนสุดขั้ว ย้ำคิดย้ำทำจนหลุดจากความคิดเดิมๆ ถ้าหลุดโลกมากๆบางคนอาจจะคุยถาม-ตอบกับตัวเอง แต่ในอีกทางหนึ่งนี่แหละที่ทำให้พวกเขาเก่งเช่นเดียวกัน

9. พวกเขาสามารถให้เหตุผลต่างๆ ได้ดีเสมอ

สิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากพวกคนเก่งๆ คือพวกเขาไม่ได้มีแค่ความสามารถส่วนตัวเพียงอ ย่ างเดียว แต่พวกเขาสามารถจะอธิบายถึงสิ่งต่างๆอ ย่ างเป็นเหตุเป็นผลได้ ส่วนหนึ่งเพราะการที่เขาสามารถเข้าถึงเหตุผลได้ดีกว่า ด้วยกระบวนการคิดของพวกเขาที่รอบคอบเป็นระบบระเบียบ จนสามารถเข้าถึงหลักการและ บ ร ร ย า ย มันออ กมาได้อ ย่ างสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วๆ ไป

10. พวกเขามักจะใช้ชีวิตแบบพอเพียงเป็นส่วนใหญ่

พวกคนเก่งและฉลาด เรียนรู้ถึงความต้องการที่จำเป็นจากตัวเขาเอง คำว่าพอเพียงตรงนี้จึงไม่ได้แปลว่าจะต้องประหยัด หรือถึงขั้นกินอยู่อ ย่ าง อั ต คั ด พวกเขาเหล่านี้มักมีหน้าที่การงานที่ดี มีฐานะการเงินสูงกว่าคนทั่วๆไปด้วยซ้ำ แต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตประเภทสุรุ่ยสุร่ายเกินตัว แต่พวกเขารู้จักใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งของอุปโภคบริโภคที่เขาได้คัดสรรมาได้เหมาะสมกับร า ค าแล้วซะมากกว่า

ที่มา  sabailey