10 วิถีที่คนฉลาด มีปัญญา เขามักทำกันเป็นประจำในชีวิต

ส่วนใหญ่คนเรามักจะมองคนที่เรียนเก่ง คือคนฉลาด แต่บางครั้งการที่เราเก่งแค่ในห้องเรียนแต่โลกภายนอ กเราไม่สามารถเอาตัวรอ ดได้ ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเก่งหรือฉลาดจริง เพราะคนที่เก่งฉลาดจริง จะต้องใช้ชีวิตได้ทั้งในห้องเรียนและนอ กห้องเรียนได้เป็นอ ย่ างดี วันนี้เราจะพามาดูว่า วิถีของคนฉลาดที่เขาเป็นกันนั้นเป็นอ ย่ างไรไปดู

1.อ่ า นหนังสือ

การอ่ า นเป็นหัวใจ สำหรับการออ กกำลังกาย ของส ม อ งได้ดี เชียวล่ะมันจะพอ กพูนความรู้ไปเรื่อย ๆ ควรให้เวลากับ การอ่ า นบ้าง แล้วสิ่งดีๆจะต ามมา

2.หาบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจให้เรา

จะเป็นใครก็ได้แค่มีแนวคิดที่เจ๋ง ๆ แปลกใหม่ มีวิถีชีวิตที่น่าเป็น แบบอย่ าง ถ้าคิดไม่ออ กบอ ก g o o g l e ก็ได้

3. คิดไอเดียใหม่ๆ

การเริ่มต้นคิดอะไรใหม่ๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นความคิดที่ดีเสมอไปหรอ กแค่ลองคิดก็พอแล้ว ใครจะไปรู้ล่ะว่า เงินร้อยล้าน อาจมาจากค วามคิดของคุณเอง

4.ปันความรู้สู่ผู้อื่น

การสอนผู้อื่น มันเสมือนเป็นการทบทวนความรู้ และเสริมสร้างความรู้ของคุณ ทั้งมันยังทำให้คุณดูฉลาดขึ้น ดูดีขึ้น มาด้วย

5.คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

คนที่มีความรู้ความฉลาดกว่า คุณเขาจะสอนสิ่งใหม่ ๆ ให้เวลาที่คุณเห็นพวกเขาพูดถึงความรู้ใหม่ๆมันจะช่วยสร้าง แ ร งบันดาลใจให้ได้

6. สร้างความเห็นที่ต่างกัน

พย าย ามแสดงความเห็นที่ต่างออ กไปจากคนอื่น เพราะคิดนอ กกรอบมันจะช่วยให้คุณเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ แต่ทั้งนี้ ก็ต้องยอมรับ ความเห็นของผู้อื่นด้วยนะ

7.เอาชนะความกลัว

อย่ ามัวคิดแต่ว่ากลัวนั่น นี่อย่ าผลัดวันประกันพรุ่ง เอาชนะความขิ้เกียจเถอะ เพื่อความเร็จ ในอนาคตของคุณ

8.อ่ า นข่ า วหนังสือพิมพ์ ไม่ก็โซเชียล

นั่นเพราะคุณจะได้รับข่ า วสาร ที่แปลกใหม่มันโลกอยู่เสมอเ วลาเข้าสังคม คุณจะได้ คุยกับเพื่อน ๆ เขารู้เรื่อง

9.หาเรื่องที่สนใจ แล้วศึกษาให้ถ่องแท้

ค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบอะไร สนใจเรื่องไหนแล้ว จงค้นคว้าอย่ างจริงจัง ทำให้เต็มที่เลย

10.บันทึกสิ่งที่คุณเรียนรู้ไว้

จดใส่กระดาษเขียนเป็นบล็อคสิ่งเหล่านี้ มันจะทำให้คุณ เป็นคน มีความรับผิ ด ชอบมากขึ้นแค่เปลี่ยนวิ ธีคิดชีวิต ก็เปลี่ยนไม่มี ใครผลักดันคุณได้ดี เท่าตัวคุณเองหรอ ก

ที่มา  jingjai999