10 วิถี ที่จะนำพาไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ถ้าพูดถึงความร ว ยไม่ว่าใครก็อย ากร ว ยกันทั้งนั้น แต่จะทำยังไงละถึงจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนร่ำร ว ยได้

หากตัวคุณเองก็อย ากเป็นคนหนึ่งที่ร่ำร ว ยวันนี้เรามี 10 วิ ธีที่จะช่วยเปลี่ยนให้คุณกล า ยเป็นคนร ว ยได้ ลองนำไปปรับใช้กันดู

บันไดขั้นที่ 1 เลือ กเป็น มิตรให้ถูกคน เรามักได้ยินว่า คนร ว ยมักคบกับคนร ว ย นั่นไม่ใช่เรื่องที่เกินจริง พวกเขาเชื่อว่าเมื่ออยู่ในกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จเขาสามารถเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรื่องต่างๆได้และสักวันความสำเร็จจะเป็นของเขา

แต่ คนอย ากร ว ยชอบอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนๆกัน ถ้าคุณอย ากหารายได้เพิ่มลองไปเที่ยวกับคนที่มีรายได้มากกว่าตัวเอง จะทำให้เราเปลี่ยนความคิดให้เป็นแบบเดียวกับคนที่ประสบความสำเร็จ จำไว้ว่า ถ้าอย ากเป็นคนร ว ย ก็ต้องคิดแบบคนร ว ย

บันไดขั้นที่ 2 สร้างรายได้เพิ่มและคุ มกำเนิดรายจ่าย ลองคิดดูว่าหากคุณมีรายได้ปีละ 1 ล้าน บ า ท คุณจะใช้ทำอะไรบ้าง ซื้อรถ ไปเที่ยว คนร ว ยหล า ยคนไม่นิยมใช้เงินไปกับสิ่งของ

ที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม พวกเขามักลงทุนใน สินท รั พ ย์ ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้ตนเอง และคุมรายจ่ายให้ต่ำกว่ารายได้ หล า ยคนเลือ กใช้รถเก่าไม่ซื้อของใหม่แม้พวกเขาจะมีกำลังเงินซื้อได้ก็ต าม จำไว้เลยว่าถ้ามีรายได้เพิ่มแต่รายจ่ายเพิ่มต าม นั่นคือคุณถังแตก

บันไดขั้นที่ 3 จงทำงานเพื่อสร้างทักษะ คนอย ากร ว ยหล า ยคนเปลี่ยนงานเพราะต้องการได้เงินที่ดีกว่า แต่คนร ว ยรู้ว่าการทำงานไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้นโดยเฉพาะในช่วงปีแรกๆของการทำงาน

แต่เป็นการพัฒนาทักษะที่จะช่วยให้เรากล า ยเป็นคนร ว ย เช่น การเป็นพนักงานขายเพื่อให้เข้าใจโลกของการค้า หรือเป็นพนักงานธนาคารเพื่อที่จะเข้าใจงานบัญชี ถ้าจะเป็นคนร ว ยก็ต้องทำงานเพื่อเรียนรู้ทักษะที่จะทำให้คุณร ว ย เราบอ กได้เลยว่าคนร ว ยไม่ได้ร ว ยเพราะมีรายได้เยอะเพียงอย่ างเดียว

บันไดขั้นที่ 4 เลิกอยู่อย่ างสบายแล้วออ กไปต ามหาความลำบากซะบ้าง แค่ขั้นแรกก็น่าจะย ากซะแล้ว เพราะใครหล า ยคนต่างก็ชอบความสบายทั้งนั้น จะมีใครบ้างพอมีเงินแล้วไม่ใช้

เรื่องง่ายๆที่คนอย ากร ว ยชอบทำงานสบายๆนั่นก็เพราะ ปลอ ดภั ย หล า ยคนคิดว่าการทำงานสบายเป็นเรื่องแสนสุขแต่จริงๆแล้ว คนร ว ยจะคิดว่าความท้าทายในการทำงานทั้งหล า ยต่างหากคือความสุข

การทำสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่เราไม่เคยทำมีความเสี่ ยง แต่ความเสี่ ยงเล็กๆน้อยๆจะช่วยให้เราสร้างความร่ำร ว ย และได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเดิมลองก้าวออ กจากโซนปลอ ดภั ย

แล้วมองหาทุกความเป็นไปได้ อาจจะต้องลำบากเล็กน้อยถ้าคุณอย ากร่ำร ว ย หรือบางครั้งก็อาจล้มเหลวแต่นั่นแหละสุดยอ ด เพราะถ้าคุณไม่เคยล้มเหลวแสดงว่าคุณยังพย าย ามไม่มากพอ

บันไดขั้นที่ 5 อย่ าไต่บันได แต่จงเป็นเจ้าของบันได หล า ยคนทำงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งเพราะเชื่อว่าจะได้มีรายได้มากขึ้น แต่เหล่าคนร ว ยจะเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเจ้าของตำแหน่งงาน

พวกเขาเป็นเจ้าของบันไดที่เหล่าคนอย ากร ว ย ทำงานจนหัวหมุนเพื่อไต่ เ ต้ า อยู่ คนร ว ยเข้าใจว่าพวกเขาต้องการคน มาทำงานเพื่อช่วยเขาสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น

บันไดขั้นที่ 6 สะสมเงินทองดีกว่าสะสมสิ่งของ คนอย ากร ว ยหล า ยคนสะสมบ้านหรือรถ แต่คนร ว ยนั้นต่างออ กไป พวกเขาเชื่อว่าถ้าอย ากร่ำร ว ย

ให้มากขึ้นสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่สิ่งของเหล่านี้ แต่เป็นเงินต่างหาก ยิ่งคุณซื้อของมากเท่าไหร่เงินของคุณก็จะห า ยไปกับสิ่งของมากเท่านั้น

ลองหยุดซื้อของและให้ความสำคัญกับการประหยัด,การเก็บออมและการลงทุนในเงินที่เราหามาได้จะดีกว่า แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าแม่นักช็อป

ก็เริ่มต้นการช็อปในสินท รั พ ย์ต่างๆให้ความสนใจในการลงทุนและเริ่มสะสมหุ้นในธุรกิจแทนการช็อปรองเท้าหรือเสื้อผ้าแทน

บันไดขั้นที่ 7 ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม และลงมือทำ บางครั้งคนอย ากร ว ยเองก็มีเป้าหมาย

แต่ ขนาดของเป้าหมายทำให้คนร ว ยและคนอย ากร ว ยแตกต่างกันคนอย ากร ว ย สร้างเป้าหมายที่ปลอ ดภั ยและทำได้ง่าย

แต่คนร ว ยจะสร้างเป้าหมายจากความตั้งใจแม้เป็นไปไม่ได้หรือย ากหลุดโลกไปเลย แต่พวกเขาเรียนรู้เพื่อหาวิ ธี และลงมือทำเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายให้ได้เมื่อคุณตั้งเป้าหมาย

ลองถามตัวเองว่าเป้าหมายยังใหญ่กว่านี้ได้อีกรึเปล่า ลองถามตัวเองว่าคุณทำได้แค่นี้หรือทำได้มากกว่านี้อีกแต่เราคิดว่าคุณทำได้มากกว่านี้นะ และที่สำคัญอย่ าลืมลงมือทำ เพราะถ้าไม่ลงมือทำมันจะเป็นแค่ เพ้อฝัน

บันไดขั้นที่ 8 อารมณ์ ศัตรูตัวฉกาจของการลงทุน คนร ว ยและคนอย ากร ว ยมีข้ อแตกต่างที่ชัดเจนคือ คนอย ากร ว ยใช้เงินเพราะอารมณ์ แต่คนร ว ยนั้นใช้เงินเพราะเหตุผลการลงทุนนั้นคือ

การควบคุมอารมณ์ของตนเอง เพราะอารมณ์เป็นสาเหตุให้เราซื้อของแพง และขายของถูกและอารมณ์ทำให้ธุรกิจล้มเหลว ดังนั้นทิ้งอารมณ์ไปซะแล้วใช้เงินด้วยเหตุผลที่เหมาะสมจะดีกว่า

บันไดขั้นที่ 9 เน้นการหารายได้มากกว่าการเก็บออม การเก็บออมเป็นเรื่องสำคัญ และการลงทุนนั้นสำคัญกว่า แต่การหารายได้นั้นทำให้เกิดทั้งคู่หล า ยคนคิดว่าแค่การเก็บออมกับการลงทุนก็เพียงพอ

แต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดเราต้องหารายได้ให้มากขึ้น คนร ว ยเข้าใจจุดนี้และสร้างหนทางเพื่อหารายได้เพิ่ม ถ้าอย ากร ว ยจริงๆให้โฟกัสไปที่การหารายได้เพิ่ม ไม่ใช่แค่การเก็บออมหรือลงทุนเท่านั้น

บันไดขั้นที่ 10 กระจายงานสร้างหนทางร ว ย การทำงานหนักเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกคน และถ้าคุณอย ากขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุด ไม่ว่านั่นคืออะไรก็ต าม คุณก็ต้องทำงานปัญหาก็คือ การทำงานหนักเพียงคนเดียวนั้นแทบจะไม่ทำให้คุณร ว ย คุณไม่สามารถร ว ยได้เพียงลำพัง

คุณต้องอาศัยการกระจายงานตั้งแต่การจ้างคนภายนอ กมาทำงานไปจนถึงการลงทุน ยิ่งคุณกระจายงานได้มาก คุณก็ยิ่งมีเวลาที่จะโฟกัสในสิ่งสำคัญ ทั้งในเรื่องธุรกิจหรือเรื่องชีวิตของคุณเองบันไดเหล่านี้

บางขั้นสูงมากแต่บางขั้นก็เหมือนแค่ทางต่างระดับเล็กๆเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือ ถ้าคุณอย ากเป็นคนร ว ยจงคิดแบบคนร ว ย และทำเหมือนที่คนร ว ยทำ ลองนำไปปรับใช้ให้เข้ากับการดำเนิชีวิตของตัวเองดูนะคะ

ที่มา    sabailey