10 วิ ธีคิดของผู้หญิงฉลาด หาเงินเก่ง เก็บเงินอยู่

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะของผู้หญิงเก่ง ฉลาด ทำงานหาเงินเก่ง กับบทความ 10 วิ ธีคิดของผู้หญิงฉลาด หาเงินเก่ง เก็บเงินอยู่ ไปดูกันว่าผู้หญิงที่หาเงินทองเก่งนั้นจะมีลักษณะนิสัยและแนวความคิดเป็นอย่ างไร

1 พวกเธอส่ งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่นกลัวว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกิน ตัวเอง แต่พวกเธอจะส่ งเสริมซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือ กัน แ บ่ ง ปั นความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิง แกร่งขึ้น มาคนที่เป็นผู้นำของกลุ่มมักจะเป็นคนที่ ให้มากกว่ารับและมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุดพวกที่มัวแต่ ทิ่ ม แ ท ง ว่า ร้ า ย คนอื่นคนเหล่านี้จะเป็นพวก ที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ ย า ว เฝ้าออฟฟิศดูสิ

2 พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ คนที่เก่ง และสตรองจะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างข้อได้เปรียบ พวกเธอจะพย าย าม

ทำทุกๆอย่ างเท่าเทียมกันกับคนอื่นผู้ช ายทำอ ย่ างไรผู้หญิงก็ทำอย่ างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ช าย มากกว่าลูกน้องผู้ช ายเสียอีกพวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำปกป้องผู้ใต้บังคับบัญช าแสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำและ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

3 พวกเธอหาเงินเก่ง และบริหารเงินเป็น คงไม่มีใคร อ ย า ก เป็นผู้หญิงเก่งแต่ ไส้แห้งไม่มีรายได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอจะ โฟกัส กับรายได้และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น นอ กจากนี้นำเงินไปล งทุน เพื่อให้งอ กเงยบางคนทำงานประจำแล้วยังทำธุรกิจเสริมซื้ อข า ยของ ออนไลน์นอ กจากนี้ ยังใช้เงินเป็นของไม่จำเป็น ก็จะพย าย าม อ ดกลั้นอ ดเปรี้ยวไว้กินหวานนำเงินไปลงทุนแทนจะใช้ เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

4 พวกเธอพัฒนาความสามารถผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใครและบ่อยครั้งเหนือ กว่าเสียอีก ทำเอาผู้ช ายต้องอาย ม้วนกันเป็นแถวแต่ความสามารถที่จะได้มานั้น ต้องผ่ านการฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อมไม่ใช่อยู่ดีๆจะเก่งได้ทันทีเพียงแค่ ใจต้องการคนที่เข้มแข็งและเก่งจริงจะมีจุดเด่นหรือความสามารถไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าต าสวยเพียงอย่ างเดียวถึงจะเป็นที่ ยอมรับของคนอื่น

5 พวกเธอมีความมั่นใจสูง ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จ ล้วน มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือความมั่นใจใน ตนเองทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้การแสดงออ กทั้งทาง ก ริ ย า ท่าทางล้วนเด่นชัด ว่าพวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

6 พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว ต่อจากหัวข้อที่ผ่ าน มาผู้หญิงที่เก่งอย่ างเชอริลแซนเบิร์กซีโอโอของเฟซบุ๊คเธอให้ความ สำคัญกับครอบครัวเป็นอย่ างมากมายถึงแม้จะพย าย ามทำงานอย่ างหนักและมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมากแต่ก็พย าย าม จัดสรรเวลาแบ่งให้กับงานและครอบครัวอย่ างไม่เสียสมดุลทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

7 พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า การบริหารเวลาที่ดีที่สุดคือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่ราย ชั่ ว โ ม ง เหมือนสมัยก่อนแต่อย่ างใดผู้ หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้าอย่ างน้อยหนึ่งวันและมีเป้าหมาย ร ะ ย ะ ย า ว รายวัน ไปจนถึงรายปีว่าจะต้องพย าย าม บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้างพวกเธอเหล่านี้จะไม่มัวเสียเวลาไปกับ เฟซบุ๊คหรือมัวนั่งแชท ไลน์ โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่นแต่จะใช้เวลาทำงานอย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัวหรือ ไปทำอย่ างอื่นที่มีประโยชน์

8 พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น การทำงานหนักช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านและเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ไปในตัวผู้ หญิงที่เก่งจะทำงานหนักไม่แพ้คนอื่น อย่ างไรก็ต ามคำว่าทำงานหนักไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำอ ดหลับอ ดนอน เพื่อแสดงออ กว่าตัวเองทำงานหนักแต่พวกเธอจะทำงานอย่ างช าญฉลาดมีไหวพริบ รู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อมกับทำ อย่ างต่อเนื่องจนประสบผลลัพท์ต ามที่ต้องการ

9 พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ช ายไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอ ดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มี เสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดี ก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดีและเชื่อว่า ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคน มาชอบ เองไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ช าย ต ามหาความรักจนเกินงามเพราะนอ กจากจะทำให้ดู แ ย่ แล้วยังเสียเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมา เลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสามารถไม่ได้สวยแบบนางงาม แต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหา โทรจีบ ชวนทานข้าว ทั้งเช้า เที่ยง เย็น เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักจะมาเอง

10 พวกเธอมีความเป็นผู้นำ การที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการจำเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ

เพราะถ้าหากข า ดไปแล้วก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบผลดั่งเป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมีลูก น้องเป็นผู้ช ายยิ่งต้องแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำให้พวกเข า ยอมรับบางครั้ง อาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้าที่เป็น ผู้ช ายเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูงไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่ างแน่นอน

สรุป ตลอ ดหล า ยปีที่ผ่ า น มาผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่ง ที่ประสบความสำเร็จมากมายหล า ยคน น่าแปลกใจที่พวกเธอล้วน มีอุปนิสัย คล้ายกันอย่ างบังเอิญส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูง เชื่อมั่นในตนเองมีความสามารถที่โดดเด่นรู้จักการบริหารคน และมีความเป็น ผู้นำสูง ไม่แคร์เรื่องความรักจนไม่เป็นอันทำมาหากิน ให้โอกาสคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกัน เติบโตในหน้าที่การงานดังนั้นหาก นำอุปนิสัยเหล่านี้มาปรับใช้อย่ างน้อยก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จ เหมือนอย่ างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆขอเพียงแค่ลงมือทำอย่ างจริงจัง คุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่า ผู้หญิงเก่งและสตรองเป็นผู้นำได้อย่ างแน่นอนผม

ที่มา l e a d e r w i n g s staylifeth, horoscopedaily99