10 วิ ธีบริหารเงินเดือนในกระเป๋าให้เพิ่มขึ้นได้ภายในเดือนเดียว

วันนี้เราจะพาเหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหล า ยไปเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการเงินเดือนให้มีกิน มีเก็บและเพิ่มเงินออมได้ภายใน 30 วัน โดยไม่ต้องกังวนว่าแต่ละเดือน

จะมีเงินพอใช้หรือเปล่า กับบทความ 10 วิ ธีบริหารเงินเดือนในกระเป๋าให้เพิ่มขึ้นได้ภายในเดือนเดียว ไปดูกันว่าวิธีที่จะทำให้เงินเก็บของคุณเพิ่มขึ้นได้จะต้องทำอย่ างไรบ้าง

1 ซื้ อ กองทุนรวมที่ไม่เสี่ ย ง

คนที่ไม่อย ากฝากเงินไว้ในธนาคารเพราะด อ ก เบี้ยต่ำ อาจเลือ กวิธีออมด้วยการซื้ อ กองทุนรวม ซึ่งได้ผลตอบแทนประมาณ 1% กว่าๆ หรือจะเลือ กกองทุนตราส าร ห นี้ ที่ความเสี่ ย ง ต่ำก็น่าสนใจให้ผลตอบแทนราวๆ 1 – 3% เงินต้นก็ไม่ห า ย แต่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากออมท รั พ ย์ที่ให้ด อ ก เบี้ยไม่เกิน 0.5% ด้วย

2 ออมเงินต ามวันที่

การออมเงิน ต ามวันที่ใช้ได้ทั้งแบบ 365 วัน แ ละแบบ 30 วัน วิธีการก็คือเก็บเงินต ามวันที่ เช่น วันที่ 1 เก็บ 1 บาท วันที่ 2 เก็บ 2 บาท วันที่ 3 เก็บ 3 บาท ไปเรื่อยๆ ใน 1 เดือนเราจะมีเงินจากวิธีนี้ เพิ่มขึ้น 4 6 5 บา ท ดูเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เยอะแย ะอะไรเลยแถมบางคนยังบอ กอีกว่าวุ่นวายถ้างั้นก็เอาเงิน 400-500 มาเก็บไว้เลย

ไม่ดีกว่าเหรอ แต่อย่ าลืมว่าวิธีนี้คือ การฝึกวินัยการออม ถ้าคุณบอ กว่า  เก็บเงิน มาเลยเดือนละ 400-500 อันนี้ก็ได้เหมือนกัน แต่คำว่าเงินออมคือเงินที่เราจะไม่เอามาใช้ จนกว่าจะจำเป็นจริงๆ จะใช้วิธีไหนก็ได้ถ้าคุณออมได้ ก็ถือเป็นเรื่องดีทั้งนั้น

3 แบ่งเงินใช้ต ามวัน

วิธีการที่ยกตัวอย่ าง ให้เห็นภาพ เช่นตั้งเป้าจะใช้เงินไม่เกินวันละ 150 บาท ก็แยกเงินออ กมาไว้เลย หรือแบ่งเงิน 150 บาท ออ กเป็น 30 ถุง สำหรับใช้ 1 เดือน แล้ว ใช้แค่เท่าที่มี ( อาจมีเงินสำรองติดตัวไว้หน่อยเผื่อเหตุฉุ ก เฉิ น ) ถ้าวันไหนเงินเหลือ ก็เอามาหยอ ดกระปุกเก็บออมเพิ่มได้อีก

4 เพิ่มเงินด้วยสูตร 30-45-25

ไม่ใช่สูตรปุ๋ ย นะครับ แต่เป็นสูตรจัดการเงินเดือนสำหรับคนบริหารเงินไม่เก่ง สำคัญคือเราต้องมีวินัยพอสมควรถ้าจะเลือ กวิธีนี้ โดย 30 % คือเงินออม 45% คือรายจ่าย ที่ต้องจ่ายทุกเดือน และ 25% คือค่   าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ยกตัวอย่ างง่า  ยๆ ถ้ามีเงินเดื  อนเข้าบัญชี 15,000 บาทจะเป็นเงินออม 3,000 บาท รายจ่ายทุกเดือน 4,500 บาท ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 2,500 บาทแต่ต้องมีคนแย้งแน่ๆ ว่า รายจ่ายต่อเดือนแค่ 4,500 จะไปพอได้ไง แล้วเดือนนึงจะให้กินแค่ 2,500 เองนี่นะ เข้าใจว่าทฤษฏีกับ

ปฏิบัติมักจะสวนทางกันคนส่วนใหญ่จึงทำแบบนี้ไม่ได้ ด้วยปัจ  จัยแวดล้อมหล า ยอย่ าง แต่วิธีนี้ก็เป็นไกด์ไ  ลน์แบบหนึ่งให้มนุษย์เงินเดือนได้ลองไปใช้ เริ่มจากการปรับ เปลี่ยนพฤติกรร มใช้เงินตัวเอง จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าได้ แต่อาจต้องใช้เวลาพอตัวเหมือนกัน

5 ล ง ทุ น ในแฟรนไชส์รา ค าเบาๆ

การล ง ทุ น มีความ เสี่ ย ง เรื่องนี้ทุกคนเข้าใจ แต่ปัจจุบันการล ง ทุ น กับแฟรนไชส์เป็นวิธีที่น่าสนใจมากที่สุดมีหล า ยแฟรนไชส์ที่ให้เลือ กล ง ทุ น ในแพคเกจสบายๆ ร าค าไม่แรงเกินไป

เริ่มต้นตั้งแต่ 5,000 ไปถึงหลัก 10,000 ต้นๆ สำคัญ  คือแฟรนไชส์เหล่านี้มีอุ  ปกรณ์พร้อมวัตถุดิบให้เราพร้อมเปิดร้านได้ทันที แต่คนล ง ทุ น ก็ต้อง มีทำเลการล ง ทุ น ที่ดี และต้องขยัน ตั้งใจทำจริงๆ อาจทำให้มีเวลาพัก ผ่ อ น น้อยลง แต่ถ้าเห็นเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น ก็คุ้มค่าที่จะเหนื่อย

6 เปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอ ดภาษีแบบ 24 เดือนหรือ 36 เดือน

วิธีนี้อาจไม่ เพิ่มรายได้ภายใน 30 วัน แต่วิธีนี้ให้ผลตอบแทนดีโดยอัตราผลตอบแทนประมาณ 2.25-3% ต่อปี เป็นการบังคับให้เราต้องนำเงินไปฝากธนาคารทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กัน ตั้งแต่ 1,000-25,000 บาท ยิ่งฝากเยอะ ยิ่งฝากนาน ก็ยิ่งได้ ด อ ก เบี้ยเพิ่มขึ้น

7 ซื้ อ ของฟุ่มเฟือยแค่ไหน ก็หยอ ดกระปุกแค่นั้น

บางทีห้ามไม่ได้ ก็ต้องหาวิธีผสมผสานกันไปซะเลย   บางคนเลิกไม่ได้กับการช็อปปิ้งซื้ อ สินค้าฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นต่างๆ ถ้าห้ามไม่ได้ก็เข้าร่วมไปเลย แต่ทุกครั้งที่ซื้ อ ของฟุ่มเฟือยไปก็ต้องมาหยอ ดกระปุกไปต ามรา ค าของด้ว ยเช่น ซื้ อ เสื้อผ้ามา 500 ก็ต้องหักใจเอาเงินอีก   500 ไปหยอ ดกระปุกด้วยแต่เชื่อว่าในกระบวน การออมเงิน เพิ่มรายได้ให้ตัวเอง วิธีแบบนี้ย ากที่สุดคงไม่มีใครทำได้ แต่ก็ถือเป็นอีกวิธีที่ใครทำต าม รับรองว่าได้ผลมีเงินเป็นก้อนในอนาคตแน่

8 เก็บแต่เงินเหรียญเท่านั้น

อย่ าดูถูก พลั ง ของเงินเหรียญเด็ดข า ด เหรียญ 1 บาท 2 บาท 5 บาท 10 บาท ลองเก็บให้ได้รวมๆได้จำนวน มากเมื่อไหร่ได้นับกันจนเมื่อยนิ้วแน่ ถามว่าจะเก็บยังไง วิธีไม่ย าก แต่เอาเงินที่ได้จากการใช้ในชีวิตประ จำวันไม่ว่าจะเงินทอนจากค่ารถ ค่าข้าว ซื้ อ ของร้านสะดวกซื้ อ ส่วนใหญ่มีทั้งแบงค์และเหรียญรวมกัน มา แยกไปเลย เอาแบงค์ไปใช้ แต่เหรียญทุกบาททุกสต างค์ เก็บเอาไว้ห้ามใช้ วิธีนี้ไม่เห็นผลทันทีแต่จะเห็นผลในระยะย าวทีสำคัญไม่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดเรื่องการใช้เงินในแต่ละวันด้วย

9 ออมเงินเท่าค่ากาแฟ

ไม่ปฏิเสธว่า รายจ่ายของมนุษย์เงิน เดือนส่วนหนึ่งหมดไปกับค่ากาแฟ ยิ่งแบรนด์ใหญ่ รา ค ายิ่งแพง แต่บางคนก็เลิกดื่มไม่ได้ และต้องซื้ อ ทุกวัน แถมบางวันกิน วันละ 2-3 แก้วอีกด้วย การออมเงินเท่าค่ากาแ   ฟลองคิดดูเล่นๆถ้าเราซื้ อ กาแฟแก้วละ 60 บ า  ททุกวัน ใน 1 สัปดาห์ ( 5วันที่ทำงาน ) มีรายจ่ายส่วนนี้ 300 บาท ใน 1 เดือน ทำงานประมาณ 20 วัน ( จันทร์-ศุกร์ ) รายจ่ายค่ากาแฟประมาณ 1,200 บาท ถ้าเปลี่ยนพฤติกรร มการดื่มกาแฟไม่ได้ก็ลองเก็บเงินจากวิธีนี้ดูแล้วจะรู้ว่าได้ผลจริงๆ

10 ล ง ทุ น ข า ยของออนไลน์

วิธีการออมเงินต่างๆ อาจจะไม่สร้างรายได้ในทันที ใครที่อย ากมีรายได้เพิ่มขึ้นชัดเจน ลองเลือ กข า ยของออนไลน์ดูน่าจะเข้ากับยุคสมัยนี้มากที่สุด แต่ก็ต้องทำความ เข้าใจด้ว ยว่าสมัยนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีเกลื่อนเมื อ ง สินค้าในอินเทอร์เนตมีให้เลือ กมากมาย การที่เราจะข  า ยสินค้าอะไรก็ต้องรู้จักวิธีทำตลาดให้ลูกค้ารู้จักตัวตน ของเรา รู้จักร้านค้าขอ งเราในโลกออนไลน์ ซึ่งก็มี  วิธีการโป ร โ ม ท และ กล ยุ ทธ์ การตลาดมากมาย ถ้าเบื่อ การออมก็ลองเลือ กล ง ทุ น แบบนี้ได้วิธีเพิ่มเงินที่ดีที่สุด

ในยุคนี้ คือบ ริหารเงินให้เป็น อันไหนที่ไม่ควรจ่ายก็อย่ าจ่าย และพย า ย ามหารายได้เพิ่มทั้งจากการล ง ทุ น ในรูปแบบต่างๆ แม้ภ าวะเ ศ ร ษ ฐ กิ จจะไม่ได้ดีนัก การช่วยเหลือ ตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในยุคที่การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์อย่ ารอว่าเ ศ ร ษ  ฐ กิ จจะดี ทุกอย่ างเริ่มต้นที่ตั วเราไม่ต้องรอใครมาช่วยทั้งนั้น

ที่มา t h a i s m e s c e n t e r, f a h h s a i