10 วิ ธีเปลี่ยนตัวเอง เมื่อเ งิ นเดือนไม่พอใช้ ให้เหลือพอมีเก็บ

เชื่อว่าหล า ยๆคนต้องเคยเป็นกันแน่ๆ กับเ งิ นเดือนที่ไม่พอใช้ ยังไม่ถึงอาทิตย์ก็หมดแบบนี้มันก็แย่ใช่ไหมละ แล้วเราจะทำอ ย่ างไรดีละ เพราะถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆคงไม่ดีต่อตัวเราแน่ๆ วันนี้เราจะพามาดูวิ ธีแก้กัน จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

ในสังคมที่ค่าครองชีพสูงขึ้น และสภาพเศรษฐกิจฝืดเคือง หนึ่งปัญหาที่หล า ย ๆ

คนเจอไม่ว่าจะเป็นคนที่มีเ งิ นเดือน มาก หรือแม้แต่คนที่มีเ งิ นเดือนน้อยนิด ก็คือปัญหาเ งิ นเดือนไม่พอใช้ และหมุนเ งิ นไม่ทัน ทำให้หล า ย ๆ คน

ต้องลงเอยด้วยการหยิบยืมจนห นี้สินพอ กพูนเหมือนดินพอ กหางหมู กว่าจะรู้สึกตัวว่าห นี้สินนั้น มากมายจนไม่สามารถจ่ายคืนไหว อ ย่ าปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้กล า ยเป็นสิ่ง บั่ น ท อ น ชีวิต

ในเมื่อเราสามารถจัดการอ ย่ างยั่งยืนได้ ด้วยวิ ธีที่เราจะหยิบมาแนะนำกันในวันนี้ ในเมื่อเ งิ นเดือนไม่พอใช้ เราก็ต้องมาปรับปรุงวินัยการเ งิ นและสร้างโอกาสทางการเ งิ นกันด้วยตัวเองค่ะ

1. ประหยัดค่าใช้จ่ายบางอ ย่ างลง

หากการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออ กไปแล้วก็ยังพบว่าร า ยได้ที่มียังไม่เพียงพอต่อ การใช้จ่าย ลองหันกลับมามองในแต่ละเดือนดูว่ามีค่าใช้จ่ายใดบ้างที่สามารถล ดลงได้อีก เช่น ค่าเดินทาง

หากเป็นคนที่มีรถยนต์ส่วนตัว ก็เปลี่ยน มาขึ้นรถสาธารณะบ้าง อ ย่ างรถเมล์ รถไฟฟ้า หรือเรือ โ ด ย ส า ร บ้าง ถ้าใครที่ชอบขึ้นแท็กซี่บ่อย ๆ ก็เปลี่ยน มานั่งรถเมล์บ้าง ก็จะล ดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยเลย

และถ้าหากเป็นคนที่รับประทาน อ า ห า ร นอ กบ้านอยู่บ่อย ๆ ก็หัน มาทำ อ า ห า ร รับประทานเอง ห่อ อ า ห า ร กลางวันไปกินที่ทำงาน แม้ว่าอาจจะล ดค่าใช้จ่ายได้ไม่มาก แต่ก็บอ กได้เลยว่าเ งิ นเหลือเพิ่มขึ้นแน่

2. ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ร า ยได้ของเราไม่เพียงพอต่อ การใช้จ่าย ก็เป็นเพราะว่าคุณใช้เ งิ นไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นค่ะ ฉะนั้นถ้า อ ย า ก ล ดปัญหาเ งิ นเดือนไม่พอใช้

ก็แค่เปลี่ยนแปลงตัวเอง ล ดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย อ ย่ างเช่น ล ดการกินข้าวนอ กบ้านลง หรือหยุดการช้อปปิ้งในสิ่งที่ไม่จำเป็น บางทีอาจจะทำให้คุณมีเ งิ นเหลือมากขึ้นอ ย่ างคาดไม่ถึงเลยล่ะ

3. หาทางปล ดเปลื้องห นี้สินที่มี

สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเ งิ นเดือนไม่พอใช้ นอ กจากการตัดค่าใช้จ่าย และการหาร า ยได้เสริมแล้ว คุณก็ควรหัน มามองในเรื่องของห นี้สินด้วย เพราะห นี้สินก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณพบกับปัญหาทางการเ งิ น

โดยคุณควรรีบหาทางปล ดเปลื้องห นี้สินให้เร็วที่สุด ซึ่งวิ ธีที่จะจัดการกับห นี้สินก็มีหลากหล า ยรูปแบบ เช่น การกู้สินเชื่อส่วนบุคคลมาปล ดห นี้สินต่าง ๆ และรวมให้ห นี้สินเหล่านั้นกล า ยเป็นห นี้สินก้อนเดียวกัน

ทั้งนี้หากคุณมีห นี้สินเรื่องบั ต ร เ ค ร ดิ ตด้วย ก็ควรจะรีบจัดการให้เร็วที่สุด เพราะ ด อ ก เ บี้ ย

ของห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตเรียกได้ว่า โ ห ด สุด ๆ ยิ่งถ้ามีหล า ยใบ ก็ควรเลือ กสะสางห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตใบที่ มี ด อ ก เ บี้ ยสูงที่สุดก่อน

หลังจากนั้นหากห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตยังไม่หมด การรีไฟแนนซ์บั ต ร เ ค ร ดิ ตก็เป็นวิ ธีที่น่าสนใจ

เพราะ ด อ ก เ บี้ ย ต่ำกว่า แถมยังช่วยให้คุณรวบรวมห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตทั้งหมดไว้ด้วยกัน ไม่ต้อง ผ่ อ น ทางนี้ทีทางนั้นทีให้เ สี ย ด อ ก เ บี้ ย เยอะ ๆ ค่ะ

4. หยุดนำเ งิ นอนาคตมาใช้

หล า ยคนแก้ปัญหาร า ยได้ไม่พอใช้ด้วยการกู้ห นี้ยืมสิน หรือ กดเ งิ นสดจากบัตรต่าง ๆ ออ กมาใช้ แต่ก็อ ย่ าลืมว่าเ งิ นที่ได้มาจากการหยิบยืมเป็นเ งิ นอนาคตที่ยังไงเราก็ต้องใช้คืน

และการที่ต้องมาจ่ายคืนห นี้สินก็ยิ่งทำให้ร า ยได้ไม่เพียงพอต่อ การดำรงชีพมากขึ้นไปอีก ดังนั้นหากถ้าคุณคิดจะแก้ปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลัง คุณควรหยุดการเพิ่มห นี้สิน และพึงจดจำให้ขึ้นใจว่า มีน้อย ใช้น้อย ดีที่สุดค่ะ

5. หาร า ยได้เสริม

ในเมื่อร า ยได้ประจำของเราไม่เพียงพอต่อ การใช้จ่ายต่อเดือน แม้ว่าจะตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแล้วก็ยังรู้สึกว่าการเ งิ นในแต่ละเดือนฝืดเคืองเ สี ยเหลือเกิน สิ่งที่ควรทำก็คือ การหาร า ยได้เสริม การเพิ่มพูนร า ยได้ด้วยอาชีพเสริมเป็นตัวช่วยที่ดีไม่น้อย

แค่เพียงนำความรู้หรือความสนใจที่มีมาใช้ให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเอง ไม่แน่นะว่าทำ ๆ ไปแล้วอาจจะรุ่งกว่าร า ยได้ประจำที่ได้รับอยู่ก็ได้ ถ้าหากยังนึกไม่ออ กว่าจะทำอะไรเป็นร า ยได้เสริม ก็ลองมาดูไอเดียเด็ด ๆ ที่เราหยิบมาแนะนำกันเลย

6. จัดสรรร า ยได้ให้เป็นระบบ

หลังจากปล ดห นี้สินและตัดค่าใช้จ่ายบางตัวที่ไม่จำเป็นแล้ว ได้เวลาที่เราต้องกลับมามองร า ยได้ที่มีอยู่ ถ้าคิดว่าเราไม่สามารถควบคุมเ งิ นในมือให้เป็นไปต ามที่คาดหวังได้ด้วยตัวเอง เราก็ต้องมีตัวช่วยเข้ามาเสริม

อ ย่ างเช่น ลองกำหนดดูว่าในแต่ละวันเราควรใช้เ งิ นเท่าไร แล้วแบ่งใช้ต ามนั้น ที่สำคัญคือ ควรจะแบ่งเ งิ นสำหรับเก็บออมด้วย โดยเมื่อเ งิ นเดือนออ กควรจะแบ่งเก็บเข้าบัญชีออมท รั พ ย์

แยกต่างหากไปเลย อ ย่ างน้อยเดือนละ 5-10เปอร์เซน ของร า ยได้ต่อเดือน หรือจะใช้ทฤษฎีการบริหารเ งิ นแบบ 6 โหล ดูก็ได้ จะช่วยให้การเ งิ นของคุณเป็นระบบมากขึ้น

7. เริ่มต้นลงทุน

ในยุคนี้การฝากเ งิ นออมท รั พ ย์ในธนาคารคงไม่ใช่ทางออ กของคนที่ อ ย า ก ได้ผลตอบแทนสูงอีกแล้ว เพราะ ด อ ก เ บี้ ย ที่ได้รับไม่เกิน 1เปอร์เซน ต่อปีนั้นช่างน้อยนิด ถ้า อ ย า ก มีเ งิ นเก็บมากขึ้นคงต้องมองหาทางเลือ กอื่น

เช่น การนำเ งิ นไปลงทุนในแผนการลงทุนที่มีความ เ สี่ ย ง น้อย แต่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเ งิ นฝากออมท รั พ ย์ เช่น กองทุนตลาดเ งิ น กองทุน ต ร า ส า ร ห นี้ เ งิ น

ฝากประจำแบบปลอ ดภาษี หรือเ งิ นฝากประจำ ด อ ก เ บี้ ย สูง แม้ว่าในเริ่มแรกอาจจะไม่ได้ช่วยให้เรามีร า ยได้เพิ่มขึ้นแต่จะเห็นผลใน ร ะ ย ะ ย า ว และยังช่วยเพิ่มความมั่นคงในอนาคต

8. หยุดฝากอนาคตทางการเ งิ นไว้กับการ เ สี่ ย ง โ ช ค

ไม่ว่าจะห ว ยใต้ดิน ลอตเตอรี่ หรือ การ เ สี่ ย ง โ ช คใด ๆ ก็ต ามที่คุณคิดว่าแค่เล็กน้อย แต่ขอบอ กว่านั่นล่ะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณหมด เ นื้ อ ห ม ด ตั ว ได้ง่าย ๆ หยุดคิดเรื่องการฝากอนาคตไว้กับ ด ว ง เดี๋ยวนี้เลย

เพราะโอกาสที่คุณจะ ด ว ง ดีน่ะไม่ได้มีง่าย ๆ เลย แทนที่จะเอาเ งิ นไปทุ่มกับ ด ว ง แนะนำว่าให้เก็บเ งิ นเหล่านั้นไว้ใช้จะดีกว่า หรือถ้า อ ย า ก ให้ได้ประโยชน์มากขึ้นก็เก็บสะสมเป็นเ งิ นเก็บในบัญชีเ งิ นฝาก ไม่มีความ เ สี่ ย ง แถมยัง มี ด อ ก เ บี้ ย เล็ก ๆ น้อย ๆ พอ กพูนขึ้นอีกด้วย

9. จดบันทึกร า ยรับ-ร า ยจ่าย

การจดบันทึกร า ยรับ-ร า ยจ่าย เป็นวิ ธีจัดระบบการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะจะทำให้เราเห็นตัวเลขร า ยได้และค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนในแต่ละเดือน แล้วจะรู้ทันทีว่าเราใช้เ งิ นไปกับเรื่องไหน มากเกินไปหรือเปล่า อะไรที่ทำให้เ งิ นไม่พอใช้ ซึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเปลี่ยนแปลงหากมีปัญหาร า ยได้ไม่เพียงพอ

10. มองหาโอกาสที่ดีกว่า

อ ย่ างที่ทราบกันดีกว่า โอกาสไม่ได้ลอยมาหาเราง่าย ๆ แต่เราจะต้องไปขวนขวายหากันเอาเอง และเรื่องการเ งิ นก็เช่นกัน ในเมื่อเ งิ นเดือนของเราไม่พอใช้ เราก็ควรสร้างโอกาสในการเพิ่มพูนร า ยได้ของตัวเอง อ ย่ างเช่น การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

หรือ การเรียนต่อเพื่อเพิ่มฐานเ งิ นเดือนให้กับตัวเองในกรณีบริษัทพิจารณาเ งิ นเดือนจากวุฒิการศึกษา นอ กจากนี้การแสวงหาความก้าวหน้าในการงานก็เป็นอีกวิ ธีในการเพิ่มพูนร า ยได้เช่นกัน เพราะยิ่งตำแหน่งสูงขึ้นก็ยิ่งมีเ งิ นเดือน มากขึ้นค่ะ

เห็นไหมล่ะว่าการแก้ไขปัญหาทางการเ งิ นที่เ งิ นเดือนไม่พอใช้จริง ๆ แล้วไม่ใช่เรื่อง ย า ก อ ย่ างที่คิด อยู่ที่ว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้น และตั้งใจจริงหรือเปล่า แม้ว่าอาจจะไม่ช่วยให้คุณมีเ งิ น มากขึ้นแบบทันทีทันใด แต่ก็ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเ งิ นใน ร ะ ยะ ย า ว ได้ ฉะนั้นลุกขึ้นจากปัญหาแล้วมองหาทางออ กกันดีกว่า รับรองว่าทางออ กที่ดีรออยู่ไม่ไกลแน่นอน

ที่มา  sabailey