10 วิ ธีเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนรับผิดชอบ มีวินัย เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

วันนี้เรามีวิธีการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่คุณภาพมาแนะนำให้กับพ่อแม่ทุกๆ คนได้ลองนำไปปรับใช้กับการเลี้ยงลูกกับบทความ 10 วิ ธีเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนรับผิดชอบ มีวินัย เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ไปดูกันว่าการเลี้ยงลูกให้เติบโตมาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสามารถทำได้อย่ างไร

1 ลูกเราอาจไม่ได้สวยหล่อ เก่งกว่าลูกใคร

แต่หัวใจลูกรักเราไม่น้อยกว่าลูกบ้านไหน เท่านี้ก็ภูมิใจได้แล้ว

2 อย่ ากดดัน ให้ลูกต้อง ‘เรียนเก่ง’

แต่จงสอนให้ลูก ‘เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้’นั่นคือมรดกชีวิตที่เราควรมอบให้เขา

3 ดุฝึกสั่งสอนลูกของเราด้วยเมตต า

ในวันนี้ดีกว่า ปล่อยให้โตไปแล้วถูก’สังคมสั่งสอน’

4 ข า ดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกข า ดแม่ไม่ได้

อย่ าเอาเวลา ไปทุ่มต ามยื้อผู้ช ายที่ทำล า ยความสมบูรณ์ของครอบครัว

5 การเลือ กทนเพื่อ’ครอบครัวสมบูรณ์’

ไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้าถ้าอยู่แล้วไม่นำพา ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ป่ ว ยการ

6 สอนลูกสาวว่า..ไม่ต้องแข่งเท่าเทียมกับผู้ช าย

และสอนลูกช ายว่าอย่ าเอาเปรียบผู้หญิง ในโลกแห่งความจริงทุกเพศ ควร ‘ให้เกียรติเพื่อน มนุษย์’อย่ างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศอะไร

7 ลูกสาวไม่แต่งงาน

ไม่ใช่เรื่องน่าอาย ถ้าลูกมีชีวิต ที่สมบูรณ์เองได้ผู้ช ายก็เป็นแค่องค์ประกอบ

8 ลูกช ายเป็นเพศทางเลือ ก

ไม่ใช่เรื่องต้องทุ ก ข์ ตราบเท่าที่ลูกมีความสุข เป็นคน มีสำนึกดี มีชีวิตคุณภาพ ก็ประเสริฐกว่าเรื่องเพศสภาพใดๆทั้งสิ้น

9 การสอนเรื่องความกตัญญู

เราต้องทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิกเอาตอนเขาโต

10 อย่ าเอาความหวังของเรา

ทุ่มไว้บนไหล่ ลูกความหวังเดียวที่พึงมีต่อลูกคือ ให้เขาดำรงชีพ ได้อย่ างเป็นสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง

ที่มา chayend, predict-j55