10 สิ่งที่ควรรู้เรื่องขับรถ ย ามจำเป็นต้องใช้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เรื่องสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน เพื่อความปลอ ดภั ยของเราและเพื่อนร่วมทางกับบทความ 10 สิ่งที่ควรรู้เรื่องขับรถ ย ามจำเป็นต้องใช้ ไปดูกันว่ามีสิ่งไหนบ้างที่มีความสำคัญกับเรามากๆ เวลาใช้รถยนต์

1 ใบขับขี่ ในกรณีของประกันชั้น 1 หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่ ทางประกันจะไม่รับประกันโดยจะไม่รับซ่อมรถให้กับเรา แต่จะซ่อมให้กับทางฝ่ายของคู่กรณีเท่านั้น ประกันรถไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนแม้เราจะไม่มีใบขับขี่ หากเราเป็นฝ่ายถูกประกันก็จะจ่ายให้ ทั้งค่า ซ่ อ ม รถของเราและคู่กรณี

แต่หากรถของคู่กรณีไม่มีประกันก็อาจเป็นปัญหาที่จะต้องไปเคลียร์กันต่ออีกหล า ยขั้นตอน ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิด และไม่มีใบขับขี่ ประกันจะไม่คุ้มครองความเสียห า ยที่เกิดกับรถเราและ คู่ ก ร ณี เลย แต่จะคุ้มครองความเสียห า ยที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอนเท่านั้น

2 หากใบขับขี่โดนยึด เราสามารถใช้ใบสั่งทดแทนได้ ชั่ วคราว แม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงแทนได้ เพร าะด้านบริษัทประกันจะสามารถยืนยันตัวตนผู้ที่รับการคุ้มครองได้ หรืออาจใช้สำเนาแทนก็ได้เช่นกัน

3 กรณีที่เราโดนชนแล้วคู่กรณีหนี หากเราสามารถจำทะเบียนรถของรถที่ชนได้ให้เรา เ ต รี ย ม เอกสารใบขับขี่ของเราและเข้าแจ้งความที่ สน.ใกล้เคียงได้ จากนั้นจึงนำใบแจ้งความไปแจ้งกับบริษัทประกัน โดยหากเราทำประกันชั้น 1 ไว้แต่จำทะเบียนรถที่ชนแล้วหนีไป ไม่ได้ เราสามารถแจ้งว่ารถชนกับอย่ างอื่นได้

4 หากเกิดอุบัติเหตุ ขึ้นแต่ยังไม่ทราบว่า ใครเป็นฝ่ายผิด ให้เราเรียกตำรวจให้มาช่วยตัดสิน แต่ถ้าสามารถตกลงกันได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปโรงพัก

5 หากตัวเลขทะเบียนเลขรถ สีรถหรือภาษีข าด หากตัวเลขหรือใดๆไม่ตรงกัน ทางประกันก็ยังคง ต้ อ ง จ่ายให้ โดยหาตัวเลขถังรถตรงกับเอกสารก็เพียงพอ ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีข าดหรือทะเบียนรถหรือสีรถไม่ตรง

6 สำหรับความเสียห า ยของช่วงล่าง ไม่ว่าจะเป็นส่วนล้อแม็ก ตัวรถ หรือย างมีปัญหา หากเราทำประกันชั้น 1 ไว้ ทางประกันต้องจ่ายให้เสมอ แต่หากเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่มีร า ค าแ พ ง ให้เราเตรียมเอกสารและใบเสร็จเพื่อแจ้งประกัน เ พิ่ ม สลักหลังคุ้มครอง ซึ่งทางประกันจะทำการคิดเบี้ยเพิ่มให้บางส่วน

7 กรณีเคลมอะไหล่ หากเราทำการ เ ค ล ม อะไหล่แล้วต้องการเปลี่ยนอะไหล่ก็สามารถทำได้ โดยให้เรานำรถไปที่บริษัทเพื่อทำการตกลงเรื่องร า ค าอะไหล่ส่วนที่เราต้องการเปลี่ยนได้ โดยทางประกันก็จะจัดการโอนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มาให้

8 หากเราทำประกันชั้น 1 แล้วต้องการ เ ค ล ม เพื่อเปลี่ยนสีรถ ก็สามารถทำได้โดยให้เราแจ้งประกันว่า ต้องการเปลี่ยนสีรถ ทางประกันจะทำการโอนค่าซ่อมต ามหลังมาให้

9 ในกรณีที่ต้องเซ็นเอกสารใดๆก็ต าม โดยเฉพาะสัญญา ให้เราตรวจสอบความ ถู ก ต้ อ ง ในรายละเอียดความเสียห า ยต่างๆให้ตรงต ามความเป็นจริง ทุกครั้ง

10 กรณีเมาแล้วขับ หากในร่างกายมี ป ริ ม า ณ แอลกอฮอร์สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ทางประกันจะไม่รับผิดชอบใดๆ กล่าวคือ หากมีระดับแอลกอฮอร์เกิน 150 ขึ้นไป หรืออาจกล่าวว่า หากเกิดอุบัติเหตุขณะที่มีแอลกอฮอล์ ในเลือ ด ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ คุณจะได้รับความคุ้มครองต ามกรมธรรม์ที่ทำไว้

10 ข้อที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องที่หากผู้ขับรถรู้เอาไว้จะช่วยให้ได้รับประโยชน์จากการ คุ้ ม ค ร อ ง จากบริษัทประกันได้มากที่สุด เพราะบางเรื่องเราก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเรามีสิทธิจากการใช้ประกันแค่ไหนอย่ างไร หากไม่มีผู้แนะนำก็อาจทำให้เสียเปรียบได้ การมี ค ว า ม รู้ เรื่องนี้จึงมีความสำคัญมาก

ที่มา krustory, panyacheewit