10 อ ย่ าที่จะพาคุณก้าวสู่ความร่ำร ว ย ทำให้ได้ก่อนสาย

ช่วงนี้ไปที่ไหนก็เห็นแต่วัยรุ่นสร้างตัวด้วยหลากหล า ยอาชีพ แต่ละคนก็มีวิ ธีและเคล็ดลับความสำเร็จที่ต่างกันไป วันนีัขอเสนอ แนวคิด 10 ข้ อของคนคิดสร้างตัวมาฝาก บอ กเลยว่าทำได้เพียงครึ่งนี้ คุณก็ร ว ยแล้ว

1.อ ย่ าลืมอนาคต หากในหัวของคุณมีแต่งาน แต่ไม่มีแผนการที่จะเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตของคุณ คุณควรจำไว้ว่าหากคุณมีงานที่ดีมีเงินที่ดี แต่ไม่มีอนาคตไม่มีการวางแผน นั่นก็จะทำให้ตัวคุณเองจมปลักอยู่แต่งาน

2.อ ย่ ารีบกับผลลัพธ์ คุณคงคิดว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ผลลัพธ์ที่ออ กมาจะต้องเกิดความสำเร็จต ามที่เราตั้งหวังเอาไว้ แต่ความจริง

แล้วความสำเร็จไม่ได้ได้มาจากภายใน 1 ครั้งที่เราทำแต่ความสำเร็จที่ดีนั้น มาจากหนึ่งในสิบ หรือหนึ่งในร้อยครั้งที่เราลงมือทำ นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด

3.อ ย่ ายอมจำนน การยอมรับกับชีวิตที่เป็นอยู่โดยที่คุณไม่คิดจะยอมต่อสู้กับชีวิต ไม่คิดจะยอมต่อสู้เพื่อ การมีชีวิตที่ดีกว่าเพื่อ การมีงานที่ดีมีรายได้ที่มั่นคง

หากคุณยังจมปลักอยู่กับสิ่งเดิมๆ นั่นหมายความว่า ชีวิตของคุณไม่มีทางเดินไปข้างหน้าได้ ตื่น มาคุณก็พบเจอ กับสิ่งเดิมๆในชีวิต

4.อ ย่ าเพ้อเจ้อ ทุกคนล้วนแต่ อย าก มี อย ากได้ แต่ถ้าหากว่ามัวแต่พูดไม่ลงมือทำสักที คำพูดเหล่านั้นก็เป็นเพียงลมปาก หากลงมือทำแล้วจะได้เห็นสิ่งเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน มากยิ่งขึ้น หากลงมือทำแล้วล้มเหลวก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไร

5.อ ย่ าเ สี ยความเป็นตัวเอง การ พ ย า ย า ม เอาใจใส่ทุกคน ทำให้ทุกคนพึงพอใจในตัวเรา ทำให้ทุกคนยอมรับในตัวเราเป็นสิ่งที่ ย า ก จำไว้คุณไม่มีทางที่จะทำทุกอ ย่ างให้ถูกใจ

และเป็นไปอย่ างคนรอบข้างที่เขาต้องการได้สิ่งที่ดีที่สุดนั้น อ ย่ าเ สี ยความเป็นตัวเองและกล้าที่จะลงมือทำ ทำต ามสัญชาตญาณของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

6.อ ย่ าฟังคนอื่น มากกว่าตัวเอง ไม่มีใครที่จะหวังดีกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์ หากคุณเชื่อในคำพูดของคนอื่นที่เป็นสิ่งที่ติดลบที่เข้ามา ก ร ะ ท บ ภายในจิตใจของตัวคุณเอง

ก็จะทำให้ตัวคุณเกิดความกลัวและแคร์ความรู้สึกของคนอื่น มากกว่าตัวเองแคร์ในสิ่งที่คนอื่น มองนอ กจากตัวคุณมองตัวเอง การที่คุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง นั่นคือสิ่งที่ แ ย่ ที่สุดจะเป็นสิ่งที่ทำล า ยคุณและอนาคตของคุณในที่สุด

7.อ ย่ ามีข้ ออ้าง หากคุณหาแต่ข้ ออ้างหาวิ ธีที่จะไม่ทำสิ่งนั้นๆ นั่นคือคุณไม่ พ ย า ย า ม ที่จะหาหนทางทั้งๆที่คุณก็รู้ว่าตัวคุณเองนั้นสามารถทำได้และต้องทำมันให้ได้ เพราะคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเขาจะไม่คิดแบบนี้ หากบินไม่ได้ก็วิ่งไป และถ้าหากวิ่งไม่ได้ก็จงเดินไป แต่ถ้าเดินไม่ได้ก็จงคลานไปขอแค่คุณมีความ พ ย า ย า ม

8.อ ย่ ากลัวล้มเหลว หากคุณคิดว่าว่าทำอะไรลงไปแล้วแล้วจะล้มเหลว จะเ สี ยเวลาในการใช้ชีวิต จะเ สี ยเงินเ สี ยทองในสิ่งที่ลงทุนไป แต่คุณคิดผิ ด เพราะการที่เราไม่ลงมือทำอะไรเลย นั่นคือความล้มเหลวอ ย่ างหนึ่งคือ การเ สี ยเวลาอ ย่ างหนึ่ง เราสังเกตดีๆ คนที่เขาไม่ทำอะไรเลยนั้น มักจน และชีวิตจะล้มเหลวมากกว่าคนที่ลงมือทำ

9.อ ย่ าขี้เกียจ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราไม่เดินไปข้างหน้านั่นคือความขี้เกียจ เราจงสบัดความขี้เกียจที่อยู่ในตัว เอาให้หลุดพ้นออ กไปให้หมด เพราะถ้าหากเราไม่มีความขี้เกียจนี้ แล้วการใช้ชีวิตของเรา และการวางเป้าหมายในชีวิตจะชัดเจนยิ่งขึ้น หากคุณยอมแลกช่วงชีวิตหนึ่ง เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่ างเต็มที่มันคุ้มค่ามากๆ

10.อ ย่ าปิดตัวเอง การปิดตัวเองไม่เข้าหาผู้คนไม่เข้าสังคม ไม่วิ่งเข้าหาโอกาสที่มี จงจำไว้คุณจะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกใบนี้คุณจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะคุณจะไม่มีแ ร งกระตุ้น และแ ร งสนับสนุน

ที่มา  sabailey