10 เรื่องที่พ่อแม่ควรแนะนำและยอมรับ เมื่อลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่

วันนี้เราจะพาพ่อแม่ทุกคนไปเรียนรู้สิ่งที่ควรสอนลูก และเข้าใจลูกในวันที่ลูกเริ่มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ กับบทความ 10 เรื่องที่พ่อแม่ควรแนะนำและยอมรับ เมื่อลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ไปดูกันว่าพ่อแม่ควรแนะนำลูกๆ ในเรื่องใดบ้าง

1 การที่ลูกสาวไม่แต่งงาน

มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก หรือน่าอ ายอะไรเลย ถ้าลูกมีชีวิต ที่สมบูรณ์เองได้ พึ่งตัวเองเป็น ส่วนผู้ช ายนั้นก็แค่องค์ประกอบ

2 การเลือ กทน เพียงเพื่อครอบครัวสมบูรณ์

มันไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้ากัน หากอยู่แล้วไม่นำพา มันก็ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ ป่ วยการเปล่าๆ น่า

3 สอนลูกสาวว่าไม่ต้องแข่ ง เพื่อที่จะให้เท่า กับผู้ช าย

และอีกอย่ างคือ สอนลูกช ายว่าอย่ าไปเอาเปรียบผู้หญิง เพราะโลกทุกวันนี้ทุกเพ ศควร ให้เกียรติเพื่อน มนุษย์เท่าๆ กัน

4 ลูกเรานั้น อาจไม่ได้สวยหล่อเหมือนใคร

แต่ว่าหัวใจที่รักลูกนั้น เชื่อว่าเราไม่น้อยกว่า ลูกบ้านใดแน่นอน

5 จงสอนเรื่องความกตัญญู

นั่นเพราะเราต้องทำให้ลูกดู อีกอย่ างคือ ไม่ใช่มาลำเลิกตอนโต ว่าให้ลูกกตัญญู

6 ลูกช ายนั้นเป็นเพ ศ ทางเลือ ก

มันก็ไม่ใช่เรื่องต้องทุ ก ข์อะไร เพราะตราบเท่าที่ลูก มีความสุข ไม่ทุ ก ข์ เป็นคนดี มีสำนึกที่ดี มีชีวิตคุณภาพเท่านี้ ก็นับว่าประเสริฐกว่าเรื่องเพ ศ สภาพใดๆ แล้ว

7 ไม่มีสามีก็อยู่ได้ แต่ลูกจะข าดแม่ไม่ได้

ฉะนั้น จงอย่ าเอาเวลาที่มีค่านั้น ไปทุ่มต ามยื้อผู้ช าย ที่ทำล ายครอบครัวทำล ายความสมบูรณ์ของชีวิต

8 ไม่ต้องหวังว่าให้เขาเป็นอย่ างนั้นอย่ างนี้

อย่ าเอาความหวังมาไว้บนไหล่ลูก อย่ าสร้างภาระให้เขา เพราะความหวังเดียวที่ควรมีต่อลูกคือให้เขาดำรงชีพได้อย่ างเป็นสุข ให้อยู่ได้ในวันที่ไม่มีพ่อแม่ประคอง

9 อย่ ากดดันให้เขาต้อง เรียนเก่ง เรียนดี

เพียงสอนให้ลูก ‘เรียนรู้ อยู่ได้ด้วยตัวเอง’ นี่แหละ เป็น มรดกชีวิตที่เราควรมอบให้ลูกๆ

10 จงฝึกสั่งสอนลูกๆ ของตน ด้วยรักและเมตต า

สอนในวันนี้ มันดีกว่าปล่อยให้โตไปแบบที่ลูกไม่รู้ และถูกสังคมสอนเขาเอง

ที่มา kha-yam