10 เรื่องสอนลูกให้เติบโตเป็นคนรู้จักใช้ชีวิต

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสอนลูกให้รู้จักใช้ชวิต และมีความสุขกับการใช้ชีวิต กับบทความ 10 เรื่องสอนลูกให้เติบโตเป็นคนรู้จักใช้ชีวิต ไปดูกันว่าจะต้องสอนลูกเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง

1 สอนลูกสาวว่าไม่ต้องแข่ ง เพื่อที่จะให้เท่า กับผู้ช ายและอีกอย่ างคือ สอนลูกช ายว่าอย่ าไปเอาเปรียบผู้หญิง เพราะโลกทุกวันนี้ทุกเพ ศควร ให้เกียรติเพื่อน มนุษย์เท่าๆ กัน

2 อย่ ากดดันให้เขาต้อง เรียนเก่ง เรียนดีเพียงสอนให้ลูก ‘เรียนรู้ อยู่ได้ด้วยตัวเอง’ นี่แหละ เป็น มรดกชีวิตที่เราควรมอบให้ลูกๆ

3 จงฝึกสั่งสอนลูกๆ ของตน ด้วยรักและเมตต าสอนในวันนี้ มันดีกว่าปล่อยให้โตไปแบบที่ลูกไม่รู้ และถูกสังคมสอนเขาเอง

4 การเลือ กทน เพียงเพื่อครอบครัวสมบูรณ์มันไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้ากัน หากอยู่แล้วไม่นำพามันก็ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ ป่ วยการเปล่าๆ น่า

5 ลูกช ายนั้นเป็นเพ ศ ทางเลือ กมันก็ไม่ใช่เรื่องต้องทุ ก ข์อะไร เพราะตราบเท่าที่ลูกมีความสุข ไม่ทุ ก ข์เป็นคนดี มีสำนึกที่ดี

มีชีวิตคุณภาพ เท่านี้ก็นับว่าประเสริฐกว่าเรื่องเพ ศ สภาพใดๆ แล้ว

6 ลูกเรานั้น อาจไม่ได้สวยหล่อเหมือนใครแต่ว่าหัวใจที่รักลูกนั้น เชื่อว่าเราไม่น้อยกว่า ลูกบ้านใดแน่นอน

7 ไม่ต้องหวังว่าให้เขาเป็นอย่ างนั้นอย่ างนี้อย่ าเอาความหวังมาไว้บนไหล่ลูก อย่ าสร้างภาระให้เขา เพราะความหวังเดียวที่ควรมีต่อลูก คือให้เขาดำรงชีพได้อย่ างเป็นสุข ให้อยู่ได้ในวันที่ไม่มีพ่อแม่ประคอง

8 การที่ลูกสาวไม่แต่งงาน มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก หรือน่าอ ายอะไรเลย ถ้าลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้ พึ่งตัวเองเป็น ส่วนผู้ช ายนั้นก็แค่องค์ประกอบ

9 ไม่มีสามีก็อยู่ได้ แต่ลูกจะข าดแม่ไม่ได้ฉะนั้น จงอย่ าเอาเวลาที่มีค่านั้น ไปทุ่มต ามยื้อผู้ช ายที่ทำล ายครอบครัวทำล ายความสมบูรณ์ของชีวิต

10 จงสอนเรื่องความกตัญญูนั่นเพราะเราต้องทำให้ลูกดู อีกอย่ างคือ ไม่ใช่มาลำเลิกตอนโต ว่าให้ลูกกตัญญู

ที่มา c h a y e n d, f a h h s a i