10 เรื่องเงินที่หล า ยคนคิดว่าเงินซื้ อทุกอย่ างไม่ได้ แต่ทุกอย่ างในชีวิตต้องใช้เงิน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดเรื่องเงิน กับบทความ 10 เรื่องเงินที่หล า ยคนคิดว่าเงินซื้ อทุกอย่ างไม่ได้ แต่ทุกอย่ างในชีวิตต้องใช้เงิน ไปดูกันว่าทำไมบางคนถึงคิดว่าเงินซื้ อทุกอย่ างไม่ได้

1 รายจ่ายสำหรับลูกนั้นแพงมาก

การเลี้ยงดูเด็กสักคนนั้น มีร า ค าแพงมากกก ทั้งค่าคลอ ด ค่าน ม ค่าผ้าอ้อมค่าเสื้อผ้า ค่าเรียนจนจบปริญญาตรี ฯลฯ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณควรคุยกับสามีของคุณ ถึงการวางแผนการเงิน ทางการเงินระยะย าว เพื่อช่วยสร้างรากฐานที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวซึ่งมีวิธีมากมายช่วยสร้างความมั่นคงด้านชีวิตและทางการเงินไปพร้อมกัน

2 ซื้ อรองเท้าและเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี

เสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี จะทำให้คุณสวมใส่มันได้นานกว่าเสื้อผ้าร า ค าถูกดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องที่สมควรที่จะใช้จ่ายเงินซื้ อในสิ่งที่ทนและมีคุณภาพที่ดีดีกว่าซื้ อเสื้อผ้าถูกแล้วต้องซื้ อ เปลี่ยนใหม่หล า ยๆ รอบ

3 เริ่มประหยัดเงินสำหรับวัยชรา

วันนี้คุณอายุ 20 ปี แต่อีกไม่นานหรอ กคุณก็ถึงวัยเกษียณ เพื่อไม่ให้กล า ยเป็นคนตกอับตอนแก่ ก็เริ่มเก็บออมเสียตั้งแต่วันนี้เช่น เก็บวันละ 20 บาทหรือเก็บแบงก์ 50 บาท เปิดบัญชี ฝากประจำก็เป็นวิธีที่ดีสำหรับการวางแผนการเงินที่ดีในอนาคตถึงตอนนั้นเราก็จะได้มีเงินไว้ใช้ชิลๆ และมีเงินพร้อมสำหรับค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ด้วย

4 หลีกเลี่ยงการช้อปกระจาย

แม้ว่าช่วง เ ซ ล ส์ จะเป็นอะไรที่พวกเรามีความสุขมากๆ แต่นั่น ก็เป็นจุดเริ่มต้นของห นี้สินได้เหมือนกันนะยังไงก็ตั้งสติหน่อยนะ อย่ าเห็นแก่ของถูกจนเป็นห นี้ท่วมหัวเลย

5 อย่ ายืมเพื่อชำระห นี้เก่า

หล า ยคน มักจะยืมเงินบัญชีนู้น มาโปะบัญชีนี้ เพื่อชำระห นี้เก่าหรือชำระห นี้ให้กับบุคคล โดยการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นนี่เป็นวงจรที่อัน เ ล ว ร้ าย จะเป็นการดีกว่ามาก ที่คุณจะไม่สร้าง ห นี้สินเลย และประหยัดเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้โดยไม่ต้องยืมต่อไป

6 ไม่ต้องอายที่จะขอปรับตำแหน่ง

ถ้าคุณได้ทำงานในตำแหน่งเดิมมานานกว่า 3 ปี ก็ถึงเวลา ที่คุณต้องก้าวหน้าในอาชีพและการขอ โ ป ร โ ม ชั่ น ก็เป็นขั้นตอนที่เหมาะสมในการปรับปรุงสถานการณ์ทางการเงินของคุณนั่นคือ เหตุผลที่คุณไม่ควรจะอาย ที่จะขอเลื่อนตำแหน่งและเพิ่มเงินเดือน ในเวลาเดียวกันอย่ ากลัวความรับผิดชอบที่มากขึ้นและภาระงานที่เพิ่มขึ้น

7 ปรึกษาคู่ชีวิตและช่วยกันเก็บออม

คู่ชีวิตควรเป็นเอกฉันท์ ในทุกอย่ างรวมถึงเรื่องเงิน ถ้าคุณพย าย ามที่จะประหยัดเงินแต่คู่ของคุณยังใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย คุณจะไม่มีทางร ว ย!

8 นำเงินเดือนบางส่วนฝากในบัญชีออมท รั พ ย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ชีวิตไม่อาจคาดการณ์ได้และอาจต้องการใช้เงิน เป็นจำนวน มากแต่มันจะมาจากไหนได้ล่ะ?ถ้าคุณประหยัดเงินทุกเดือน และใส่ไว้ในบัญชีออมท รั พ ย์คุณจะไม่ต้องตกใจในสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นอย่ างไม่ทันตั้งตัวเพราะคุณได้วางแผนทางการเงินที่ดีเยี่ยมรองรับไว้อยู่แล้ว

9 เช่าบ้าน มีประโยชน์มากกว่าซื้ อ

คนส่วนใหญ่มักพิจารณา ถึงแต่ความอย าก ได้บ้านดีๆ สวยๆ ทำเลเหมาะๆและร า ค าไม่แพง แต่หล า ยครั้งที่เรามองข้ามบางอย่ างไป เพราะว่าการซื้ อบ้าน หากพิจารณาลงไปลึกๆ จะพบว่า เงินดาวน์และเงินผ่อนบ้านนั้นเป็นเงินก้อนสำคัญที่ถ้าเราเก็บสะสมไว้เพื่อให้งอ กเงยได้อย่ างมหาศาลแต่กลับต้องเอามาจ่ายค่าผ่อนบ้าน ที่เต็มไปด้วยดอ กเบี้ยที่แพงซึ่งเมื่อเราคำนวนดี ๆ จะพบว่า ดอ กเบี้ยทั้งหมดเมื่อรวม กับเงินต้นแล้วซื้ อบ้านได้ถึง 2 หลังเลยทีเดียว ส่วนการเช่าบ้านดูเหมือนว่าจะเป็นการจ่ายเงินที่หามาได้ไปอย่ างไร้ค่า แต่จริงๆ แล้วอาจจะเป็นตัวเลือ ก ที่ดีก็ได้เนื่องจากเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยน สถานที่ได้เสมอ มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรั ก ษ า ต่ำ และสามารถเลือ กให้ใกล้ที่ทำงานได้ ( ประหยัดค่าเฟอร์นิเจอร์และเดินทางไปได้อีก )

10 อย่ าลงทุนในสิ่งที่คุณศึกษามันไม่ดีพอ

แม้ว่าคุณต้องการสร้างความร่ำร ว ยให้เร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ คุณก็จำเป็นต้องมีสติและศึกษาข้อมูลทางการเงินอย่ างแม่นยำ การทำต ามอารมณ์และการลงทุนในโครงการที่ไม่น่าไว้วางใจ คุณอาจสูญเสียเงินจำนวuมาก ดังนั้น จึงเป็นการดีกว่าที่จะปรึกษา ผู้เชี่ยวช าญก่อน เพื่อให้มีการประเมิ นโครงการที่เหมาะสมและโอกาสในการประสบความสำเร็จ

ที่มา e-y h a n g w a, f a h h s a i