10 เรื่องเ งิ นที่ควรรู้ไว้ก่อน แก่ไปไม่ลำบาก

วันนี้เรามาความจริงที่ทุกคนต้องทำให้ได้ ความจริงเรื่องเ งิ นที่ควรรู้ตั้งแต่ยังหนุ่มสาว ถ้าไม่ อ ย า ก นั่งเ สี ยใจตอนอายุ 50 ปี เ งิ นใครว่ามันไม่สำคัญ หรือใครที่บอ กว่าเ งิ นไม่มีความสำคัญ

ขอบอ กเลยว่าคนที่พูดแบบนี้เป็นคนที่ต้องการเ งิ น มากที่สุดจริงไหม เพราะเหตุมาหล า ยต่อหล า ยคนแล้วที่บอ กว่าเ งิ น ไม่สำคัญแต่ตัวเองก็ทำงานหนักเพื่อเ งิ น บางคนสามารถ

ซื้ อบ้านของตัวเองและเปิดธุรกิจได้ในวัย 30 ปีขณะที่บางคน ในวัยเดียวกันยังคงพย าย ามหาวิธีที่จะได้หาเ งิ น เพื่อสร้างฐานะที่ดี ดังนั้น ควรหัน มาทบทวนตัวเองว่าเราวาง

แผนการเ งิ น ไว้บ้างรึยัง ลองสละเวลาสักนิด มาเช็กลิสต์ดูซิว่า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ประมาณเท่าไหร่ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ตกอยู่ใน ภั ย พิบั ติ ทางการเ งิ นตอนอายุ 50 ปี

1.ซื้ อรองเท้าและเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี

เสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี จะทำให้คุณสวมใส่มันได้นานกว่าเสื้อผ้าร า ค าถูก ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องที่สมควรที่จะใช้จ่ายเ งิ น

ซื้ อในสิ่งที่ทน และมีคุณภาพที่ดี ดีกว่าซื้ อเสื้อผ้าถูกแล้วต้องซื้ อ เปลี่ยนใหม่หล า ยๆ รอบ

2.อ ย่ ายืมเพื่อชำระห นี้เก่า

หล า ยคน มักจะยืมเ งิ นบัญชีนู้น มาโปะบัญชีนี้ เพื่อชำระห นี้เก่าหรือชำระห นี้ให้กับบุคคลโดยการกู้ยืมเ งิ นจากบุคคลอื่น

นี่เป็นวงจรที่ เ ล ว ร้ า ย จะเป็นการดีกว่ามากที่คุณจะไม่สร้าง ห นี้สินเลย และประหยัดเ งิ นเพื่อชำระคืนเ งิ นกู้โดยไม่ต้องยืมต่อไป

3.เช่าบ้าน มีประโยชน์มากกว่าซื้ อ

คนส่วนใหญ่มักพิจารณาถึงแต่ความ อ ย าก ได้บ้านดีๆ สวยๆ ทำเลเหมาะๆ และร า ค าไม่แพง แต่หล า ยครั้งที่เรามองข้ามบางอ ย่ างไป เพราะว่าการซื้ อบ้านหากพิจารณาลงไปลึกๆ

จะพบว่าเ งิ นดาวน์และ เ งิ น ผ่ อ น บ้านนั้นเป็นเ งิ นก้อนสำคัญที่ถ้าเราเก็บสะสมไว้เพื่อให้งอ กเงยได้อ ย่ างมหาศาล แต่กลับต้องเอามาจ่ายค่า ผ่ อ น บ้าน ที่เต็มไปด้วย ด อ ก เ บี้ ย

ที่แพง ซึ่งเมื่อเราคำนวณดี ๆ จะพบว่า ด อ ก เ บี้ ย ทั้งหมดเมื่อรวมกับเ งิ นต้นแล้วซื้ อบ้านได้ถึง 2 หลังเลยทีเดียว แถมเวลาจะข า ยบ้านก็ ย าก แสน ย าก อีกนะส่วนการเช่าบ้าน

ดูเหมือนว่าจะเป็นการจ่ายเ งิ นที่หามาได้ไปอย่ างไร้ค่า แต่จริงๆ แล้วอาจจะเป็นตัวเลือ กที่ดีก็ได้ เนื่องจากเราสามารถที่

จะปรับเปลี่ยนสถานที่ได้เสมอ มีค่าใช้จ่ายในการบำรุง รั ก ษ าต่ำ และสามารถเลือ กให้ใกล้ที่ทำงานได้ ประหยัดค่าเฟอร์นิเจอร์ และเดินทางไปได้อีก

4.รายจ่ายสำหรับลูกนั้นแพงมาก

การเลี้ยงดูเ ด็ กสักคนนั้น มีร า ค าแพงมากกก ทั้งค่าคลอ ด ค่าน ม ค่าแ พ มเ พิ ร์ ส ค่าเสื้อผ้า ค่าเรียนจนจบปริญญาตรี ฯลฯ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณควรคุยกับสามีของคุณถึง

การวางแผน การเ งิ นทางการเ งิ นระยะย าว เพื่อช่วยสร้างรากฐานที่ดีที่สุดให้กับครอบครัว ซึ่งมีวิธีมากมายช่วยสร้างความมั่นคงด้านชีวิตและทางการเ งิ นไปพร้อมกัน

5.ไม่ต้องอายที่จะขอปรับตำแหน่ง

ถ้าคุณได้ทำงานในตำแหน่งเดิมมานานกว่า 3 ปี ก็ถึงเวลาที่คุณต้องก้าวหน้าในอาชีพ และการขอโปรโมชั่นก็เป็นขั้นตอนที่เหมาะสมในการปรับปรุงสถานการณ์ทางการเ งิ นของคุณ

นั่นคือเหตุผลที่คุณไม่ควรจะอายที่จะขอเลื่อนตำแหน่งและเพิ่มเ งิ นเดือน ในเวลาเดียวกันอย่ ากลัวความรับผิ ดชอบที่มากขึ้นและภาระงานที่เพิ่มขึ้น ถ้าคุณถูกปฏิเสธการเลื่อนขั้น หล า ยๆครั้ง ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มคิดถึงการเปลี่ยนงานหรือ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของคุณ

6.ทำ อ า ห า ร ทานเองที่บ้าน

พวกเราหล า ยคนชอบกินในร้านกาแฟและร้าน อ า ห า ร บางทีเราอาจจะขี้เกียจในการปรุง อ า ห า ร ที่บ้าน หรืออาจจะคิดว่า การรับประทาน อ า ห า ร นอ กบ้านก็ไม่แพงนัก เแต่ถ้า ลองมานับจำนวนที่คุณใช้จ่ายใน อ า ห า ร ของคุณ คุณจะเห็นว่าการทำ อ า ห า ร ที่บ้านจะถูกกว่ามาก

7. ติดต่อ กับเพื่อนฝูง และพบปะผู้คนใหม่ ๆ

บางครั้งการติดต่อ กับเพื่อนฝูง และมิตรภาพก็มีความสำคัญมากกว่าเ งิ น

8.เริ่มประหยัดเ งิ นสำหรับวัยชรา

วันนี้คุณอายุ 20 ปี แต่อีกไม่นานหรอ กคุณก็ถึงวัยเกษียณ เพื่อไม่ให้กล า ยเป็นคนตกอับตอนแก่ ก็เริ่มเก็บออมเ สี ยตั้งแต่วันนี้ เช่น เก็บวันละ 20 บาท หรือเก็บแบงก์ 50 บาท เปิดบัญชี ฝากประจำก็เป็นวิธีที่ดี สำหรับการวางแผนการเ งิ นที่ดีในอนาคตนะจ๊ะ ถึงตอนนั้นเราก็จะได้มีเ งิ นไว้ใช้ชิลๆ และมีเ งิ นพร้อมสำหรับค่า รั ก ษ าพย าบาล ด้วย

9.อ ย่ า ล ง ทุ น ในสิ่งที่คุณศึกษามันไม่ดีพอ

แม้ว่าคุณต้องการสร้างความร่ำร ว ยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณก็จำเป็นต้องมีสติ และศึกษาข้อมูลทางการเ งิ นอ ย่ างแม่นยำ การทำต ามอารมณ์และการ ล ง ทุ น ในโครงการที่ ไม่น่าไว้วางใจ คุณอาจสูญเ สี ยเ งิ นจำนวน มาก ดังนั้น จึงเป็นการดีกว่าที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน เพื่อให้มีการประเมินโครงการที่เหมาะสมและโอกาสในการประสบความสำเร็จ

10.หลีกเลี่ยงการช้อปกระจาย

แม้ว่าช่วงเซลส์จะเป็นอะไรที่พวกเรามีความสุขมากๆ แต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของห นี้สินได้เหมือนกันนะ ยังไงก็ตั้งสติหน่อยนะ อย่ าเห็นแก่ของถูกจนเป็นห นี้ท่วมหัวเลย

11.ปรึกษาคู่ชีวิตและช่วยกันเก็บออม

คู่ชีวิตควรเป็นเอกฉันท์ในทุกอย่ างรวมถึงเรื่องเ งิ น ถ้าคุณพย าย ามที่จะประหยัดเ งิ น แต่คู่ของคุณยังใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย คุณจะไม่มีทางร ว ย ดังนั้น ควรพูดคุยกับคู่ของคุณและวางแผน

การบริหารเ งิ น สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เป็นเอกฉันท์ กำหนดเป้าหมายทางการเ งิ นร่วมกันและบรรลุเป้าหมาย และทางที่ดีควรหารายได้เสริมทำด้วย ไม่ว่าจะจะการ ล ง ทุ น หรือ ทำงานฟรีแลนซ์ต่างๆ

12.นำเ งิ นเดือนบางส่วนฝากในบัญชีออมท รั พ ย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเ งิ น

ชีวิตไม่อาจคาดการณ์ได้ และอาจต้องการใช้เ งิ นเป็นจำนวน มาก แต่มันจะมาจากไหนได้ล่ะ ถ้าคุณประหยัดเ งิ นทุกเดือน และใส่ไว้ในบัญชีออมท รั พ ย์คุณจะไม่ต้องตกใจในสถาน การณ์ที่เกิดขึ้นอย่ างไม่ทันตั้งตัว เพราะคุณได้วางแผนทางการเ งิ นที่ดีเยี่ยมรองรับไว้อยู่แล้ว

13.ล ง ทุ น ด้าน สุ ข ภ า พ และการศึกษา

มัน ย าก มากที่จะประสบความสำเร็จเมื่อคุณไม่แข็งแ ร ง นั่นคือเหตุผลที่สำคัญ ที่คุณจะต้องดูแลตัวเองมีวันหยุดพักร้อนอ ย่ างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อ การพักผ่อนที่ดีและรับประทาน อ า ห า ร เพื่อ สุ ข ภ า พ และการศึกษาที่ดีก็จะเป็นประตูไปสู่โอกาสที่ดีในการก้าวหน้าและสร้างความมั่นคงให้ชีวิตของคุณ

ที่มา  fahhsai