10 แนวคิดเลี้ยงดูลูกให้เติบโตเป็นคนดี

พ่อแม่ทุกคนไม่ว่าใครก็อย ากเห็นลูกเติบโตมามีศักภาพกันทั้งนั้น แล้วจะพอมีแนวทางหรือแนวคิดยังไงบ้างที่จะปลูกฝังสอนให้ลูกจดจำตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อโตไปจะได้ไม่เป็นปัญหาสังคม ไม่ทำให้พ่อแม่เดือ ดเนื้อร้อนใจ วันนี้เราก็มี 10 แนวคิดเลี้ยงดูลูกให้เติบโตเป็นคนดี มาฝากพ่อแม่กัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

1 ลูกชายเป็นเ พ ศทางเลือ ก ไม่ใช่เรื่องต้องทุ ก ข์ ตราบเท่าที่ลูกมีความสุข เป็นคน มีสำนึกดี มีชีวิตคุณภาพ ก็ประเสริฐกว่าเรื่องเ พ ศสภาพใดๆทั้งสิ้น อภิชาติบุตร

2 อ ย่ ากดดันให้ลูกต้อง เรียนเก่ง แต่จงสอนให้ลูก เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้ นั่นคือมรดกชีวิตที่ให้เขาแล้วเราจะต า ยต าหลับ สมบัติ

3 อ ย่ าเอาความหวังของเราทุ่มไว้บนไหล่ลูก ความหวังเดียวที่พึงมีต่อลูก คือให้เขาดำรงชีพได้อ ย่ างเป็นสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง หวัง อ ย่ างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเ พ ศอะไร เกียรติ

4 ข า ดสามี เราไม่ต า ย แต่ลูกข า ดแม่ไม่ได้ อ ย่ าเอาเวลาไปทุ่ม ต ามยื้อผู้ชายที่ทำล า ยความสมบูรณ์ของครอบครัว บุพการี

5 ดุ ฝึก สั่งสอน ตี ลูกของเราด้วยเมตต าในวันนี้ ดีกว่า ปล่อยให้โตไปแล้วถูก สังคมสั่งสอน อั น ต ร า ย

6 การเลือ กทนเพื่อ ครอบครัวสมบูรณ์ ไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้า ถ้าอยู่แล้วไม่นำพา ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ป่ ว ยการ ข า ด

7 การสอนเรื่องความกตัญญู เราต้อง ทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิกเอาตอนเขาโต ตัวอ ย่ าง

8 ลูกเราอาจไม่ได้ สวย หล่อ เก่งกว่าลูกใคร แต่หัวใจลูกรักเรา ไม่น้อยกว่าลูกบ้านไหน เท่านี้ก็ภูมิใจได้แล้ว ความรัก

9 ลูกสาวไม่แต่งงาน ไม่ใช่เรื่องน่าอาย ถ้าลูกมีชีวิต ที่สมบูรณ์เองได้ ผู้ชายก็เป็นแค่องค์ประกอบ สมบูรณ์

10 สอนลูกสาวว่าไม่ต้องแข่งเท่าเทียมกับผู้ชาย และสอนลูกชายว่า อ ย่ าเอาเปรียบผู้หญิง ในโลกแห่งความจริง ทุกเ พ ศควร ให้เกียรติเพื่อน มนุษย์

ที่มา ithinkgood  fahhsai