10 แนวทางการใช้ชีวิตให้อยู่ได้ ในยุคสมัยข้าวย ากหมากแพง

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอบทความที่จะพาเพื่อนใช้ชีวิตอยู่รอ ดได้ในสังคมที่ทุกอย่ างรอบตัวมีร า ค าที่แพงขึ้นทุกวัน กับบทความ 10 แนวทางการใช้ชีวิตให้อยู่ได้ ในยุคสมัยข้าวย ากหมากแพง ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้างให้สามารถใช้ชีวิตรอ ดได้ทุกวัน

1 หาทางเลือ กอื่น

คิดไว้เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ไปทำงานให้คิดว่า ถ้าออ กจากบ้านเช้ากว่าเดิม รถไม่ติดประหยัดน้ำมัน มากขึ้น หรือไม่หรือถ้าจะซื้ อของให้คิดว่าจำเป็นต้องซื้ อหรือไม่ของที่มีอยู่

2 ทำบัญชีรายรับรายจ่าย

ทำให้คุณรู้ว่า แต่ละวันได้ใช้จ่ายอะไรไปบ้าง จะได้รู้ว่าเงิ นส่วนไหน ที่เราใช้จ่ายไป เป็นสิ่งฟุ่มเฟือย จะได้วางแผนการใช้เ งิน ในอนาคตได้อีกด้วย

3 วางแผนการใช้เงิ น

วิธีนี้จะเป็นวิธีที่จะทำให้เราอ มีเป้าหมายในการใช้จ่าย และจะทำให้เงิ นทุกบาท ที่เราใช้จ่ายไปนั้น คุ้มค่ามากที่สุด จะทำให้คุณสามารถมีเ งินส่วนแบ่ง เหลือเก็บและประมาณ การใช้เงิ นในแต่ละเดือนได้อีกด้วย

4 หัดกินข้าวที่บ้าน

เปลี่ยนนิสัยเดิมๆจ ากการออ กไปทานข้าวนอ กบ้าน กลับมาทานข้าว ที่บ้านทำทานเอง เพราะอาหารหล า ยอย่ าง สามารถซื้ อหาวัตถุดิบได้ ในร า ค าสมเหตุสมผลให้คุณค่าประโยชน์ ต่อสุขภาพสามารถปรุงแต่ง ทำเองที่บ้านได้และแม้แต่กาแฟ ที่อ ดกินไม่ได้นั้นจริงๆแล้ว ก็ทำได้ด้วยตัวเองในร า ค าถูกกว่า

5 ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย

ทำให้คุณรู้ว่า แต่ละวันได้ใช้จ่ายอะไรไปบ้าง จะได้รู้ว่าเ งินส่วนไหน ที่เราใช้จ่ายไปเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย จะได้วางแผนการใช้เ งินในอนาคตได้อีกด้วย

6 ใช้เงิ นสดทุกครั้ง

ยุคนี้เรียกได้ว่า มีบัตรเครดิตกันแทบจะทุกคน แต่คุณรู้หรือไม่ว่า การใช้บัตรเครดิต ก็ไม่ได้มีข้อ ดีเสมอไป หากคุณใช้จ่าย ผ่านบัตรเครดิตตลอ ด จะทำให้เงิ นสดของคุณ เหลือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่ผลที่ต ามมาก็คือ ใบเสร็จทวงห นี้บัตรในเดือนถัดไป แล้วถึงตอนนั้นคุณก็คงไม่แฮปปี้อย่ างแน่นอน

7 ยับยั้งชั่งใจ

เมื่อสินค้าทุกอย่ าง พากันขึ้นร า ค า พกเงิ นไปเท่าเดิมได้สินค้ากลับมา ไม่เท่าเดิม การยับยั้งชั่งใจในการจับจ่ายใช้สอยแบบเดิมๆ ก็มีความจำเป็นในยุคนี้เป็นอย่ างมาก

8 เลี่ยงมุมล่อใจให้ควักเ งิน

เวลาที่จะไปจับจ่ายใช้สอยต ามห้างสรรพสินค้า ลองทำลิสต์รายการเอาไว้ ซื้ อของต ามรายชื่อ ที่ลิสต์เอาไว้เท่านั้นเพียงเท่านี้ คุณก็จะไม่ถูกโน้มน้าวใจ กับป้ายโฆษณาต่างๆแล้ว

9 มองหาความสุขให้ชีวิต

โดยไม่ต้องใช้เ งินเป็นสื่อ ในการแลกเปลี่ยนลองปรับเปลี่ยน เวลาว่างในวันหยุด จากการช้อปปิ้งในห้างหรู ไปเดินเล่นหรือ ดูโทรทัศน์ อยู่ที่บ้านกับครอบครัว พากันไปออ กกำลังกายที่สวนสาธารณะ นอ กจากจะทำให้ครอบครัวอบอุ่นแล้วยังประหยัดเงิ นด้วย

10 เหลือมากออมมาก

ไม่ว่าจะข้าวของร า ค าแพง แต่ที่ข า ดไม่ได้คือ นิสัยการออมเงิ น หากคุณมีเงิ นเหลือ จากการใช้จ่ายน้อย ก็ออมน้อยมีมากก็ออมมาก สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ใครเลย ที่จะได้ประโยชน์ ก็มีแต่อนาคตของคุณเท่านั้น ที่คุณเลือ กได้เอง เคล็ดลับที่นำเอามาฝากกันนี้ ลองเอาไปปรับใช้กันให้เหมาะสมกับบุคลิก และนิสัยของคุณเอง เพื่อที่จะทำให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่ างมีความสุข แถมยังเหลือเงิ นเก็บออมในยุคของแพงแบบนี้

ที่มา sanook, stand-smiling