10 แนวทางที่จะนำพาคุณไปสู่ความร่ำร ว ย ชีวิตดีๆคุณก็มีได้

ทุกคนอย ากจะเป็นคนที่สำเร็จในทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องเงินทอง อย ากได้ อย ากมี เชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่ อ ย า ก ร ว ย แต่หนทางที่จะนำไปสู่ความร่ำร ว ยนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของคำว่า ทัศนคติ หรือ ความคิด คิดที่จะเริ่มต้นและลงมือทำ วันนี้เราขอนำเอา 10 แนวคิด กับคำว่า อ ย่ า เพื่อให้คุณๆ นำมาปรับใช้เพื่อพลิกให้ชีวิตของคุณดีขึ้น ดังนี้

1.อ ย่ ามีข้ ออ้าง

หากคุณหาแต่ข้ ออ้างหาวิ ธีที่จะไม่ทำสิ่งนั้นๆ นั่นคือคุณไม่ พ ย า ย า ม ที่จะหาหนทางทั้งๆที่คุณก็รู้ว่าตัวคุณเองนั้นสามารถทำได้และต้องทำมันให้ได้ เพราะคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเขาจะไม่คิดแบบนี้หากบินไม่ได้ก็วิ่งไป และถ้าหากวิ่งไม่ได้ก็จงเดินไป แต่ถ้าเดินไม่ได้ก็จงคลานไปขอแค่คุณมีความ พ ย า ย า ม

2.อ ย่ าเพ้อเจ้อ

ทุกคนล้วนแต่ อ ย า ก มี อ ย า ก ได้ แต่ถ้าหากว่ามัวแต่พูดไม่ลงมือทำสักที คำพูดเหล่านั้นก็เป็นเพียงลมปาก หากลงมือทำแล้วจะได้เห็นสิ่งเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน มากยิ่งขึ้น หากลงมือทำแล้วล้ ม เ ห ล วก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไร

3.อ ย่ าเ สี ยความเป็นตัวเอง

การ พ ย า ย า ม เอาใจใส่ทุกคน ทำให้ทุกคนพึงพอใจในตัวเรา ทำให้ทุกคนยอมรับในตัวเราเป็นสิ่งที่ ย า ก จำไว้คุณไม่มีทางที่จะทำทุกอ ย่ างให้ถูกใจ และเป็นไปอย่ างคนรอบข้างที่เขาต้องการได้สิ่งที่ดีที่สุดนั้นอ ย่ าเ สี ยความเป็นตัวเองและกล้าที่จะลงมือทำ ทำต ามสัญชาตญาณของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

4.อ ย่ ายอมจำนน

การยอมรับกับชีวิตที่เป็นอยู่โดยที่คุณไม่คิดจะยอมต่อสู้กับชีวิต ไม่คิดจะยอมต่อสู้เพื่อ การมีชีวิตที่ดีกว่าเพื่อ การมีงานที่ดีมีร า ยได้ที่มั่นคง หากคุณยังจมปลักอยู่กับสิ่งเดิมๆ นั่นหมายความว่าชีวิตของคุณไม่มีทางเดินไปข้างหน้าได้ ตื่น มาคุณก็พบเจอ กับสิ่งเดิมๆในชีวิต

5.อ ย่ าฟังคนอื่น มากกว่าตัวเอง

ไม่มีใครที่จะหวังดีกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์ หากคุณเชื่อในคำพูดของคนอื่นที่เป็นสิ่งที่ติดลบที่เข้ามากระทบภายในจิตใจของตัวคุณเอง ก็จะทำให้ตัวคุณเกิดความกลัว และแคร์ความรู้สึกของคนอื่น มากกว่าตัวเองแคร์ในสิ่งที่คนอื่น มองนอ กจากตัวคุณมองตัวเอง การที่คุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง นั่นคือสิ่งที่ แ ย่ ที่สุดจะเป็นสิ่งที่ ทำ ล า ย คุณและอนาคตของคุณในที่สุด

6.อ ย่ าลืมอนาคต

หากในหัวของคุณมีแต่งาน แต่ไม่มีแผนการที่จะเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตของคุณคุณควรจำไว้ว่าหากคุณมีงานที่ดีมีเงินที่ดี แต่ไม่มีอนาคตไม่มีการวางแผน นั่นก็จะทำให้ตัวคุณเองจมปลักอยู่แต่งาน

7.อ ย่ าขี้เ กี ย จ

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราไม่เดินไปข้างหน้านั่นคือความขี้เกียจ เราจงสบัดความขี้เกียจที่อยู่ในตัว เอาให้หลุดพ้นออ กไปให้หมด เพราะถ้าหากเราไม่มีความขี้เกียจนี้ แล้วการใช้ชีวิตของเราและการวางเป้าหมายในชีวิตจะชัดเจนยิ่งขึ้น หากคุณยอมแลกช่วงชีวิตหนึ่ง เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่ างเต็มที่มันคุ้มค่ามากๆ

8.อ ย่ าปิดตัวเอง

การปิดตัวเองไม่เข้าหาผู้คนไม่เข้าสังคม ไม่วิ่งเข้าหาโอกาสที่มี จงจำไว้คุณจะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกใบนี้ คุณจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะคุณจะไม่มีแรง กร ะ ตุ้ น และแรงสนับสนุน

9.อ ย่ ารีบกับผลลัพธ์

คุณคงคิดว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ผลลัพธ์ที่ออ กมาจะต้องเกิดความสำเร็จต ามที่เราตั้งหวังเอาไว้ แต่ความจริงแล้วความสำเร็จไม่ได้ได้มาจากภายใน 1 ครั้งที่เราทำแต่ความสำเร็จที่ดีนั้น มาจากหนึ่งในสิบ หรือหนึ่งในร้อยครั้งที่เราลงมือทำ นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด

10.อ ย่ ากลัวล้ มเ ห ล ว

หากคุณคิดว่าว่าทำอะไรลงไปแล้วแล้วจะล้ ม เ ห ล ว จะเ สี ยเวลาในการใช้ชีวิต จะเ สี ยเงินเ สี ยทองในสิ่งที่ ล ง ทุ น ไป แต่คุณคิดผิ ด เพราะการที่เราไม่ลงมือทำอะไรเลย นั่นคือความล้ ม เ ห ล วอ ย่ างหนึ่งคือ การเ สี ยเวลาอ ย่ างหนึ่ง เราสังเกตดีๆ คนที่เขาไม่ทำอะไรเลยนั้น มักจน และชีวิตจะล้ ม เ ห ล วมากกว่าคนที่ลงมือทำ

ที่มา  sabailey