10 แนวทางสอนลูกให้เติบโตเป็นเป็นคน มีคุณภาพ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้แนวทางการสอนลูก ให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนที่มีคุณภาพ สร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคม กับบทความ 10 แนวทางสอนลูกให้เติบโตเป็นเป็นคน มีคุณภาพ ไปดูกันว่าเราจะต้องเลี้ยงลูกอย่ างไร ให้เติบโตเป็นคนดี

1 ลูกช ายเป็นเพ ศ ทางเลือ กไม่ใช่เรื่องต้องทุ ก ข์ ตราบเท่าที่ ลูกมีความสุข เป็นคน มีสำนึกดีมีชีวิตคุณภาพ ก็ประเสริฐกว่าเรื่องเพ ศ สภาพใดๆ ทั้งสิ้น

2 การเลือ กทนเพื่อ’ครอบครัวสมบูรณ์’ไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้า ถ้าอยู่แล้วไม่นำพา ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ ป่ วยการ

3 ดุ ฝึกสั่งสอน ลูกของเราด้วยเมตต าในวันนี้ดีกว่า ปล่อยให้โตไป แล้วถูก ‘สังคมสั่งสอน’

4 ลูกสาวไม่แต่งงานไม่ใช่เรื่องน่าอาย ถ้าลูกมีชีวิต ที่สมบูรณ์เองได้ผู้ช าย ก็เป็นแค่องค์ประกอบ

5 อย่ ากดดัน ให้ลูกต้อง ‘เรียนเก่ง’แต่จงสอนให้ลูก ‘เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้’ นั่นคือมรดกชีวิตที่เราควรมอบให้เขา

6 ลูกเราอาจไม่ได้สวยหล่อ เก่งกว่าลูกใครแต่หัวใจลูกรักเราไม่น้อยกว่า ลูกบ้านไหนเท่านี้ก็ภูมิใจได้แล้ว

7 การสอนเรื่องความกตัญญูเราต้องทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิกเอาตอนเขาโต

8 ข า ดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกข า ดแม่ไม่ได้อย่ าเอาเวลา ไปทุ่มต ามยื้อผู้ช ายที่ทำล าย ความสมบูรณ์ของครอบครัว

9 สอนลูกสาวว่า..ไม่ต้องแข่งเท่าเทียมกับผู้ช ายและสอนลูกช ายว่า อย่ าเอาเปรียบผู้หญิง ในโลกแห่งความจริงทุก เพ ศควร ‘ให้เกียรติเพื่อน มนุษย์’อย่ างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพ ศ อะไร

10 อย่ าเอาความหวังของเราทุ่มไว้บนไหล่ ลูกความหวังเดียว ที่พึงมีต่อลูกคือ ให้เขาดำรงชีพได้อย่ างเป็นสุขแม้ในวันที่ ไม่มีเราคอยประคอง

ที่มา b i t c o r e t e c h, f a h h s a i