11 ข้อ ดีของการมีเงินออม อนาคตไม่ลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาทุกคนไปเรียนรุ็ชีวิตของการมีเงินออมไว้ใช้จ่ายในชีวิต กับบทความ 11 ข้อ ดีของการมีเงินออม อนาคตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าการมีเงินออมช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีได้อย่ างไร

การออมเงิน อาจจะเป็นเรื่องที่หล า ยคน มองข้าม หรือไม่มีในความคิดเพราะเงิน ที่หามาได้ ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงิน เก่ง จนไม่มีเงินเหลือเก็บก็เลยไม่คิดเรื่อง การออมเงิน แต่หากศึกษาข้อ ดี ของการมี เงินออมอาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิด และ เริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงิน การออมเงิน

เป็นสิ่งที่ ย า ก แต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเองเพราะใน ย า ม ลำบาก ก็จะมีเฉพาะเงินออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้ตัวอย่ างข้อ ดีของการ มีเงินออมมีเงินเก็บข้อ ดีของการมีเงิน ออมนั้น มีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงิน บางทีเหตุผลดี ๆ สักข้อ อาจจะเป็น แรงบันดาลใจ ให้คุณก็เป็นได้

1 เงินออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงินออมไปลงทุน อย่ างการซื้ อหุ้น แล้วได้เงินปันผลทุกปีก็ถือว่า เงินออม นั้น ทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยง เราทุกปี อย่ างการซื้ อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จาก เงินปันผลไม่ ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอ ต่อ การใช้จ่าย ในแต่ละเดือนสบาย ๆ

2 เงินออมมีประโยชน์มาก

ย า ม เกิดวิกฤติ เพราะชีวิตของ คนเรา มีความไม่แน่นอนอาจจะ มีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ ย า ม ฉุกเฉิน ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

3 เงินออมทำให้เรามีความสุข

คน มีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่เ ค รี ย ด หน้านิ่วคิ้วขมวดเพราะกลุ้มใจ กับเงิน ที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น มีเงินออม จะทำอะไรก็ ทำได้ อิสระมากขึ้น เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงาน มากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้นไม่ต้องหางาน เสริม ไม่ต้องทำงาน มากขึ้นชีวิตมี อิสระมากขึ้น อ ย า ก ทำอะไร ก็สามารถ ทำสิ่งที่ชอบได้

4 มีเงินออมก็จะไม่เป็นภาระ

ลูกหลาน การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระ ลูกหลาน บางคน มีรายได้เดือน หลักหมื่น ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็เ จ็ บป่ ว ย มีหล า ยโ ร ค หากมีเงินออมก็จะไม่ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พ ย า ย า ม แย่งสมบัติ

5 มีเงินออมทำให้เป็นคนที่มี

ความน่าเชื่อถือ คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้น เมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึง การมีเงินออมให้มาก ๆ

6 เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้ อข้าว ของเครื่องใช้ซื้ อปัจจัยที่จำเป็น ต่อ การใช้ชีวต หากมีเงินออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

7 เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบาก

หากตกงาน เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งาน บางอย่ าง ต้องล้มหา ย ต า ย จาก เช่นพนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมืออย่ าง บรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการ นำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทน มนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้นต้องออมเงินไว้

8 เก็บเงินออมไว้เผื่อ การซ่อมแซม

ข้าวของเครื่องใช้ ข้าวของเครื่องใช้ ท รั พ ย์สินต่าง ๆ บ้านรถเครื่องมือ มีโอกาสชำรุด เสียหา ยต ามวันเวลา ดังนั้นก็ต้อง มีเงินออมไว้ เผื่อใช้จ่าย เป็นค่าซ่อมบำรุง

9 มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออม หากพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงินก็จะสามารถ ให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้น มีลงหากมีเพื่อนที่ดี ย า ม เดือ ดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือ กันแต่ละคน ก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

10 เงินออมมีส่วนช่วยประเทศช าติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อ ให้มีการกู้เงิน ไปลงทุนต่าง ๆ ก็จะ เป็นการช่วยเหลือประเทศช าติ ทางอ้ออม ฟังดูดีมากจริง ๆ

11 เงินออมเป็นหลักฐานค้ำ

ประกันการกู้เงินได้ สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้อง มีเงินออม เพราะจะช่วยให้มีความน่า เชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิน เพื่อซื้ อบ้านที่ดิน

ข้อ ดีของการมีเงินออม ยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่ จะเป็นประโยชน์กับ ตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะ ย า ม แก่ชรา จำเป็นต้องมีเงินออมไว้ ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้อย่ าไปหวัง พึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานั่นเอง ที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา siamebook, yimkaowai