11 ลักษณะของคนฉลาด เอาตัวรอ ดเก่ง ในยุคที่อยู่ย ากเหมือนทุกวันนี้

ในยุคที่อยู่ย ากมากขึ้นทุกวัน คนที่สามารถเอาตัวรอ ดได้ถือว่าเก่งมากๆ เพราะปัญหานั้นเกิดขึ้นได้ทุกวันและเวลา ดังนั้นคนที่จะรอ ดได้ต้องเก่งและมีความฉลาด วันนี้เราจึงจะพาทุกคน มาดูกันว่า คนที่เขาเก่ง มีความฉลาด ในการใช้ชีวิตให้ผ่านไปได้ ไม่ว่าจะแย่แค่ไหนนั้น เขาทำยังไง

1. เอาใจใส่คนรอบข้าง

คนที่เอาใจใส่ในเรื่องความต้องการ ความรู้สึกของผู้อื่น และทำในสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการ คือคนที่ฉลาดทางอารมณ์ ขณะเดียวกัน ความฉลาดทางอารมณ์ยังหมายถึง ความสนใจที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้คนใหม่ ๆ และพร้อมที่เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากคนที่คุยด้วย

2. เปิดกว้าง

คนที่ฉลาดจะไม่ปิดกั้นตัวเอง เมื่อมีโอกาสหรือไอเดียใหม่ ๆ เข้ามา เขามักจะมองหาทางเลือ กแล้วชั่งน้ำหนักเพื่อหาเหตุผลที่ดีที่สุด คนเหล่านี้จะเ ก ลี ย ดการยอมรับอะไรง่าย ๆ เขาจะหาคำตอบจนกว่าจะมีหลักฐานที่ยืนยันได้จริง ๆ เท่านั้น

3. เชื่อมโยงความคิดในเรื่องต่าง ๆ ได้

คนฉลาดจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เพราะว่าพวกเขาสามารถเชื่อมโยงความคิดจากเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันได้ อาทิ คุณคิดว่าซาชิมิกับแตงโมเหมือนกันตรงไหน คำตอบคือทั้ง 2 อ ย่ างต้องกินตอนที่ดิบและเย็นเหมือนกันถึงจะอร่อย

4. สนใจใคร่รู้ตลอ ดเวลา

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยพูดถึงตัวเองว่าผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไร ผมเป็นแค่คนอย ากรู้อย ากเห็นแค่นั้นเอง งานวิจัยตีพิมพ์ปี 2016 ระบุว่า การได้เปิดโลกในวัยเด็กสัมพันธ์กับความสนใจใคร่รู้ในตอนเป็นผู้ใหญ่

5. มีอารมณ์ขัน

คนที่มีอารมณ์ขันส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ฉลาด มีงานศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่า คนที่ทำคะแนนการเขียนคำบรรย ายการ์ตูนตลกได้เยอะ ๆ จะเป็นคนที่ฉลาดด้านการใช้ภาษา ขณะที่งานศึกษาอีกชิ้นระบุว่า นักแสดงตลกมักจะทำคะแนนความฉลาดทางด้านภาษาได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไป

6. ผัดวันประกันพรุ่ง

คนฉลาดจะผัดวันประกันพรุ่งจากงานที่ทำประจำวันหรือทำซ้ำ ๆ ในเวลาที่เขาพบเป้าหมายหรือสิ่งที่สำคัญกว่า นักจิตวิทย ากล่าวว่า นี่คือหัวใจของการสร้างสรรค์นวัตก ร ร มเลยก็ว่าได้ ตัวอ ย่ างเช่น

เมื่อสตีฟจ็อบส์ต้องการหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เขาจะใช้เวลาไปกับการถกเถียงเพื่อหาไอเดียที่แตกต่าง และพร้อมจะหันหลังให้กับไอเดียพื้น ๆ หรืออะไรที่คนอื่น ๆ ก็สามารถเดาได้

7. ชอบอยู่กับตัวเอง

คนที่ฉลาดจะมีความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งคาดเดาได้ว่าพวกเขาอาจใช้เวลาเหล่านั้นขบคิดคำถาม หรือบางเรื่องที่ตัวเองกำลังสนใจ สัมพันธ์กับในชีวิตจริงที่หล า ยครั้งเราเกิดปิ๊งไอเดียขึ้น มาในเวลาที่อยู่คนเดียว

8. ปรับตัวและยืดหยุ่น

คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่หวั่นไหวกับความไม่ชัดเจนหรือข้ อจำกัดใด ๆ มีผลงาน วิจัยด้านจิตวิทย าออ กมาสนับสนุนว่า สติปัญญาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร ม เพื่อรับมือ กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

9. ใคร่ครวญกับคำถามย าก ๆ

คนฉลาดมักจะมีคำถามเกี่ยวกับจักรวาลและความหมายของชีวิต พวกเขามักจะกระวนกระวายกับเรื่องเหล่านี้ ที่อาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้าง เพราะปราชญ์ในโลกนี้ล้วนแต่ตั้งคำถามพื้น ๆ ที่ว่าชีวิตคืออะไร

10. มีวินัย

ความมีวินัยหรือความสามารถในการควบคุมตัวเอง Self-Control มีความเกี่ยวข้ องกับความฉลาด จากการศึกษา ในปี 2009 ได้ให้ผู้ร่วมวิจัยเลือ กระหว่างการได้รับเงินจำนวนหนึ่งทันที หรือรอรับเงินก้อนใหญ่ภายหลัง ปรากฏว่าผู้ร่วมที่เลือ กรอรับเงินก้อนใหญ่ มักจะทำคะแนนในการทดสอบสติปัญญาได้สูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง

11. รู้ว่าตัวเองไม่รู้ ไม่กลัวที่จะพูดว่าฉันไม่รู้

และพร้อมจะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ เพราะคนที่ไม่ฉลาดจะประเมินความสามารถตัวเองสูงกว่าความเป็นจริง ระบุว่านักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนต่ำที่สุดจากการให้ลองทำข้ อสอบประเมิน คำตอบที่ตัวเองจะตอบถูกได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด ประเมินได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงกว่ามาก

ที่มา  aansanook