11 ลักษณะของคนที่แข้มแข็ง มีจิตใจที่แกร่ง เคยผ่านความย ากลำบ า กมามาก

กว่าคนเราจะเข้มแข็งได้ มักจะผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมาย ฉนั้นแล้ววันนี้เราจะพาทุกคน มาดูว่า ลักษณะของคนที่เป็นคนเข้มแข็ง มีจิตใจที่แกร่งนั้นเขาเป็นยังไง ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันเลย

1. คุณพอใจในสิ่งที่เป็น

พวกเขาไม่เคยรู้สึกกดดันเมื่อเวลาตัดสินใจทำอะไร เพราะพวกเขารู้ว่าสิ่งใดสำคัญต่อตัวเอง และรู้ว่าได้ใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านั้นแล้ว

2. คุณไม่ทำตัวไร้สาระ

ในขณะที่คนอื่นพย าย ามหาข้ ออ้างนู่นนี่ บ่นคนอื่น และไม่กล้าเผชิญปัญหาผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่งจะไม่มีทางเ สี ยเวลาทำเรื่องไร้สาระเหล่านี้

3. คุณซื่อสัตย์กับตัวเอง

คนที่จิตใจแข็งแกร่งจะซื่อสัตย์กับตนเอง คำพูดก็จะมาจากนิสัยของพวกเขา

4. คุณชื่นชมกับความสำเร็จของผู้อื่นอย่ างจริงใจ

คนที่จิตใจเข้มแข็งจะเลือ กทำงานร่วมกับผู้อื่นแทนที่จะแข่งขันพวกเขาไม่เคยรู้สึกว่าความสำเร็จของผู้อื่นคืออุปสรรคของเป้าหมายของพวกเขาเอง

5. คุณคิดเสมอว่า ความย ากลำบากคือโอกาสในการพัฒนา

ความย ากลำบากอาจสร้างปัญหาให้ใครต่อใคร แต่สำหรับพวกเขามันคือครูที่คอยสั่งสอนให้พัฒนาตนเองยิ่งๆ ขึ้นไป

6. คุณซุ่มพัฒนาความสามารถตนเอง มากกว่าเอาแต่โอ้อวดให้คนอื่นเห็น

ในขณะที่คนอื่น มัวแต่มองหาการยอมรับจากคนอื่น คนที่จิตใจแข็งแกร่งจะเลือ กฝึกฝนตนเองให้ดีขึ้น

7. คุณเผชิญหน้ากับความกลัว

แม้ว่าภาพลักษณ์ของคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งจะทำให้พวกเขาดูเหมือนพวกที่ไม่กลัวอะไรแต่อย่ างไรก็ต ามพวกเขาก็ต้องกล้าที่จะเผชิญกับความกลัวมากมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อพวกเขาด้วยเช่นกัน

8. คุณมั่นใจว่าจะปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงได้

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องอาศัยความอ ดทนแต่คนที่มีจิตใจเข้มแข็งก็ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับตัวเองอย่ างเต็มที่

9. คุณสร้างสมดุลระหว่างการยอมรับในตัวเอง และการพัฒนาตัวเอง

ผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่งจะยอมรับในสิ่งที่พวกเขาเป็น ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาตนเอง

10. คุณเรียนรู้จากข้ อผิ ดพลาดในอ ดีต

แทนที่จะซ่อนความผิ ด หรือหาข้ ออ้าง คนที่มีจิตใจเข้มแข็งเลือ กที่จะเรียนรู้จากมันแทน

11. คุณสร้างสมดุลให้อารมณ์ด้วยเหตุและผล

ผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะรู้ว่า อารมณ์ส่งผลต่อความคิดและการกระทำพวกเขาจึงจะใช้เหตุผลเข้ามาช่วยควบคุมอารมณ์ เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่ดีที่สุด

ที่มา  boktorth