11 วิ ธีปรับตัวใช้ชีวิตอยู่รอ ดได้ทุกที

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธ๊การปรับตัวให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในทุกสถานที่ และทุกสถานการณ์ กับบทความ 11 วิ ธีปรับตัวใช้ชีวิตอยู่รอ ดได้ทุกที

ไปดูกันว่าเราจะต้องปรับตัวอย่ างไรบ้าง เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่ างมีความสุข

บางคนเอาตัวรอ ดด้วย การเห็นแก่ตัว โดยที่ไม่สนใจว่าคนอื่นจะเดือ ดร้อน มากน้อยแค่ไหน บางคนเอาตัวรอ ด ด้วยวิธีที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือ ดร้อน อยู่ที่เรา

จะเลือ กว่าจะใช้วิธีแบบไหน มากกว่า การเอาตัวรอ ดในสังคม ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เห็นแก่ตัว ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรากำลังตก อยู่ในช่วงข้าว ย า ก หมากแพง

อย่ างแท้จริง แม้แต่สายการบิน แห่งช าติของประเทศแถว ๆ นี้ที่ ได้รับการยอมรับมานานว่าเป็น อันดับหนึ่งด้านการบินของประเทศ ก็น่าจะไม่รอ ดในอนาคตอันใกล้นี่แล้วล่ะ ต้องบอ กว่า ‘

ความแน่นอนคือสิ่งที่ ไม่แน่นอน’ จริง ๆ คงไม่ดีแน่ถ้าคุณ เอาแต่ ‘งอมืองอเท้า’ ไม่เตรียมรับ มือหรือพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่จะทำ ให้คุณเอาตัวรอ ดจากสถานการณ์นี้ได้ ไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วล่ะ

1 ใคร่ครวญกับคำถาม ย า ก ๆ

และ มองว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทาย คนฉลาดมักจะมีคำถามเกี่ยวกับจักรวาล และ ความหมายของชีวิต พวกเขามัก จะกระวนกระวายกับเรื่องเหล่านี้ที่อาจ จะมีส่วนจริงอยู่บ้างเพราะปราชญ์ในโลก นี้

ล้วนแต่ตั้งคำถามพื้น ๆ ที่ว่าชีวิตคือ อะไร? ของแบบนี้เรามองว่ามันต้อง ประสบเอง ไม่ว่าจะเป็น เ รื่ อ ง ร้ า ย หรือ ดี จะเกิดการเรียนรู้ และ แกร่ง ไปเองโดยอัตโนมัติ เอาเป็นว่า มอง

คนอย่ ามองด้านเดียว เหรียญมีสองด้าน ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้นคนเราก็เช่นกันค่ะ คนดีที่เราเห็นอาจจะมี มุ ม ร้ า ย ซ่อนอยู่ เช่นเดียวกับคนที่เรามองไม่ดี ก็อาจมีมุมดี ๆ ซ่อนอยู่เช่นกัน

ขึ้นอยู่กับว่าเเต่ละคนจะหันด้านไหน ให้เราเห็นค่ะ เพราะฉะนั้นจงมีสติ ในการมองคนอย่ าด่วนตัดสินใจ บางสิ่งพลาดแล้วแก้ไขได้ แต่บาง สิ่งอาจจะไม่มีโอกาสเป็นครั้งที่สองค่ะ

2 แกล้ง โ ง่ บ้าง ถึงแม้บางอย่ าง

จะรู้แล้ว แต่จำไว้เสมอว่าความรู้ ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่กลัวที่จะพูดว่า ฉันไม่รู้ และ พร้อม จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ เพราะคน ที่ไม่ฉลาด จะประเมินความสามารถ ตัวเองสูงกว่าความเป็นจริงจากผลการ

ทดลองระบุว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนน ต่ำที่สุดจากการให้ลองทำข้อสอบ ประเมินคำตอบที่ตัวเองจะตอบถูกได้ เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่นักเรียน กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดประเมินได้ ใกล้เคียงกับความเป็นจริงกว่ามาก

3 เข้าเมืองต าหลิ่ว ต้องหลิ่วต าต าม

คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่น และ ปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่าง ๆ โดย ไม่หวั่นไหวกับความไม่ชัดเจนหรือ ข้อจำกัดใด ๆ มีผลงาน วิ จั ย ด้าน จิ ต วิ ท ย า ออ กมาสนับสนุนว่า สติปัญญาสามารถปรับเปลี่ยน พ ฤ ติ ก ร ร ม เพื่อรับมือ กับสภาพ แวดล้อมที่เปลี่ยนไป

4 มองโลกให้กว้าง ๆ อย่ าเป็นคนใจแคบ

คนที่ฉลาดจะไม่ปิดกั้นตัวเอง เมื่อมี โอกาสหรือไอเดียใหม่ ๆ เข้ามา เขามัก จะมองหาทางเลือ กแล้วชั่งน้ำหนัก เพื่อหาเหตุผลที่ดีที่สุดคนเหล่านี้จะเ ก ลี ย ด การยอมรับอะไรง่าย ๆ เขา จะหาคำตอบจนกว่าจะมีหลักฐาน ที่ยืนยันได้จริง ๆ เท่านั้น

5 เรียนรู้ราวกับเป็นนักศึกษาอยู่ตลอ ดเวลา

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยพูดถึงตัวเองว่า ผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไร ผมเป็นแค่คน อ ย า ก รู้ อ ย า ก เห็น แค่นั้นเอง งาน วิ จั ย ตีพิมพ์ปี 2016 ระบุว่าการ ได้เปิดโลกในวัยเด็กสัมพันธ์ กับความสนใจใคร่รู้ในตอนเป็นผู้ใหญ่

6 มีวินัยในการทำทุกสิ่งทุกอย่ าง

ความมีวินัย หรือ ความสามารถในการ ควบคุมตัวเอง Self-Control มีความ เกี่ยวข้องกับความฉลาด จาก ก า ร ศึกษาทดลองในปี 2009 ได้ให้ผู้ร่วม ทดลองเลือ กระหว่างการได้รับเงิน จำนวนหนึ่งทันที หรือ รอรับเงินก้อน ใหญ่ภายหลัง ปรากฏว่าผู้ร่วมทดลอง ที่เลือ กรอรับเงินก้อนใหญ่ มักจะทำ คะแนนในการทดสอบสติปัญญา ได้สูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง

7 หัดคุยกับตัวเองบ้าง อยู่กับตัวเองบ้าง

คนที่ฉลาดจะมีความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งคาดเดาได้ว่าพวกเขาอาจใช้เวลา เหล่านั้นขบคิดคำถามหรือบางเรื่องที่ ตัวเองกำลังสนใจ สัมพันธ์กับในชีวิต จริงที่หล า ยครั้งเราเกิดปิ๊งไอเดียขึ้น มาในเวลาที่อยู่คนเดียว

8 เอาใจใส่คนรอบข้าง

คนที่เอาใจใส่ในเรื่องความต้อง การ ความรู้สึกของผู้อื่น และ ทำในสิ่งที่ คนเหล่านั้นต้องการคือคนที่ฉลาด ทางอารมณ์ ขณะเดียวกัน ความฉลาด ทางอารมณ์ยังหมายถึง ความสนใจ ที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้คนใหม่ ๆ และ พร้อมที่เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จาก คนที่คุยด้วย คอนเนคชั่นที่ดีทำให้

คุณอยู่รอ ดได้ทุกสถานการณ์ คอน เนคชั่นดีหมายถึงคุณก็ต้องดี และ ทำให้เหล่าคนที่คุณรู้จักไว้วางใจด้วย ย า ม เดือ ดร้อนหรือ ย า ม รุ่งเรือง เขาจะได้ช่วยเหลือ กับสนับสนุนคุณ ทั้งขึ้นทั้งล่องยังไงล่ะ คุณต้องรู้จัก เปิดรับสังคมใหม่ ๆ ตั้งแต่วันนี้เลย โดยเฉพาะ ย า ม ที่เจอ กับบุคคลที่

มีความรู้ความสามารถ และ เป็นคนดี เพื่อนที่ดี และ เก่ง เพื่อนร่วมงานคุณภาพ ฯลฯ จงอย่ าเสียเวลากับคนที่มัวแต่ทำ ให้คุณ ไ ร้ ส า ร ะ ไปวัน ๆ เพราะมัน เสียเวลา เลือ กคบคนเอาไว้ดีที่สุด

9 มีอารมณ์ขัน และ ยิ้มแย้มให้ผู้อื่นเสมอ

คนที่มีอารมณ์ขันส่วนใหญ่มักจะเป็นคน ที่ฉลาด มีงานศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่า คน ที่ทำคะแนนการเขียนคำ บ ร ร ย า ย การ์ตูนตลกได้สูง เยอะ ๆ จะเป็นคนที่ ฉลาดด้านการใช้ภาษา ขณะที่งาน ศึกษาอีกชิ้นระบุว่า นักแสดงตลก มักจะทำคะแนนความฉลาดทาง ด้านภาษาได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย ของคนทั่วไป

10 ผัดวันประกันพรุ่ง

คนฉลาดจะผัดวันประกันพรุ่งจากงาน ที่ทำประจำวันหรือทำซ้ำ ๆ ในเวลา ที่เขาพบเป้าหมายหรือสิ่งที่สำคัญกว่า นัก จิ ต วิ ท ย า กล่าวว่า นี่คือหัวใจ ของการสร้างสรรค์ น วั ต ก ร ร ม เลยก็ว่าได้ตัวอย่ างเช่น เมื่อ ส ตี ฟ จ็อบส์ ต้องการหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เขาจะใช้เวลาไป กับการ ถกเถียง เพื่อหาไอเดียที่แตกต่าง และ พร้อมจะหันหลังให้กับไอเดียพื้น ๆ หรืออะไรที่คนอื่น ๆ ก็สามารถเดาได้

11 เชื่อมโยงความคิดในเรื่องต่าง ๆ ได้

คนฉลาดจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เพราะว่าพวกเขาสามารถเชื่อมโยง ความคิดจากเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่ เกี่ยวกันได้ อาทิ คุณคิดว่าซาชิมิกับ

แตงโมเหมือนกันตรงไหน? คำตอบ คือทั้ง 2 อย่ างต้องกินตอนที่ ดิบ และ เย็น เหมือนกันถึงจะอร่อย

ที่มา s i a m e d t a r o, y i m k a o w a i