11 วิ ธีใช้ชีวิตเป็นของคนฉลาด รู้จักเอาตัวรอ ด

วันนี้เราจะพาไปดูนิสัยของที่ฉลาด ใช้ชีวิตอยู่เป็น เอาตัวรอ ดได้ ไม่ว่าพวกเขาเหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหนก็ต าม เพราะทุกวันนี้การใช้ชีวิตให้เป็นคือสิ่งสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น ฉนั้นจะมีอะไรบ้างเราไปดูกัน

บางคน เอาตัวรอ ดด้วย การเห็นแก่ตัวโดยที่ไม่สนใจ ว่าคนอื่นจะเดือ ดร้อน มากน้อยแค่ไหน บางคนเอาตัวรอ ดด้วยวิ ธีที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือ ดร้อนอยู่ ที่เราจะเลือ กว่าจะใช้วิ ธีแบบไหน มากกว่าการเอาตัวรอ ดในสังคมไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เห็นแก่ตัว ตอนนี้ก็ต้องยอมรับ ว่าเรากำลังตกอยู่ในช่วงข้าว ย า ก หมากแพงอ ย่ างแท้จริง

แม้แต่สายการบินแห่งชาติของประเทศแถวๆ นี้ที่ได้รับการยอมรับมานานว่าเป็นอันดับหนึ่งด้านการบินของประเทศก็น่าจะไม่รอ ด ในอนาคตอันใกล้นี่แล้วล่ะต้องบอ กว่า ความแน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอน จริงๆ คงไม่ดีแน่ถ้าคุณเอาแต่ งอมืองอเท้า ไม่เตรียมรับมือหรือพัฒนาทักษะใหม่ๆที่จะทำให้คุณเอาตัวรอ ดจากสถานการณ์นี้ได้ ไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วล่ะ

1. เข้าเมืองต าหลิ่ว ต้องหลิ่วต าต าม

คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่น และปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่หวั่นไหวกับความไม่ชัดเจน หรือข้ อจำกัดใดๆ มีผลงาน วิ จั ย ด้านจิตวิทย าออ กมาสนับสนุนว่าสติปัญญาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร ม เพื่อรับมือ กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

2. เรียนรู้ราวกับเป็นนักศึกษาอยู่ตลอ ดเวลา

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เคยพูด ถึงตัวเองว่า ผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไร ผมเป็นแค่คนอย ากรู้อย ากเห็นแค่นั้นเอง งาน วิ จั ย ตีพิมพ์ปี 2016 ระบุว่าการ ได้เปิดโลกในวัยเ ด็ กสัมพันธ์ กับความสนใจใคร่รู้ในตอนเป็นผู้ใหญ่

3. มีวินัยในการทำทุกสิ่งทุกอ ย่ าง

ความมีวินัย หรือ ความสามารถ ในการควบคุมตัวเอง Self-Control มีความเกี่ยวข้ องกับความฉลาด จากการศึกษาทดลองในปี 2009 ได้ให้ผู้ร่วมทดลองเลือ กระหว่างการได้รับเงินจำนวนหนึ่งทันที หรือ รอรับเงินก้อนใหญ่ภายหลัง ปรากฏว่าผู้ร่วมทดลอง ที่เลือ กรอรับเงินก้อนใหญ่ มักจะทำคะแนนในการทดสอบสติปัญญาได้สูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง

4. แกล้ง โ ง่ บ้าง ถึงแม้บางอ ย่ างจะรู้แล้ว แต่จำไว้เสมอว่าความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

ไม่กลัวที่จะพูดว่า ฉันไม่รู้ และพร้อมจะเรียนรู้ ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ เพราะคนที่ไม่ฉลาด จะประเมินความสามารถตัวเองสูงกว่า ความเป็นจริงจากผลการทดลองระบุว่านักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนต่ำที่สุด จากการให้ลองทำข้ อสอบประเมินคำตอบที่ตัวเองจะตอบถูกได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด ประเมินได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงกว่ามาก

5. มองโลกให้กว้างๆ อ ย่ าเป็นคนใจแคบ

คนที่ฉลาด จะไม่ปิดกั้ น ตัวเอง เมื่อมีโอกาสหรือไ อ เ ดี ยใหม่ๆ เข้ามา เขามักจะมองหาทางเลือ กแล้ว ชั่งน้ำหนักเพื่อหาเหตุผลที่ดีที่สุด คนเหล่านี้จะ เ ก ลี ย ด การยอมรับอะไรง่ายๆ เขาจะหาคำตอบจนกว่า จะมีหลักฐานที่ยืนยันได้จริงๆ เท่านั้น

6. หัดคุยกับตัวเองบ้าง อยู่กับตัวเองบ้าง

คนที่ฉลาด จะมีความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งคาดเดาได้ว่าพวกเขาอาจใช้เวลาเหล่านั้นขบคิดคำถามหรือ บางเรื่องที่ตัวเองกำลังสนใจสัมพันธ์กับในชีวิตจริงที่หล า ยครั้งเราเกิดปิ๊งไ อ เ ดี ยขึ้น มาในเวลาที่อยู่คนเดียว

7. ผัดวันประกันพรุ่ง

คนฉลาด จะผัดวันประกันพรุ่ง จากงานที่ทำประจำวันหรือทำซ้ำๆ ในเวลาที่เขาพบเป้าหมายหรือสิ่งที่สำคัญกว่า นักจิตวิทย ากล่าวว่า นี่คือหัวใจของ การสร้างสรรค์นวัตก ร ร มเลยก็ว่าได้ตัวอ ย่ างเช่น เมื่อ ส ตี ฟ จ็อบส์ ต้องการหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ เขาจะใช้เวลาไป กับการ ถกเถียงเพื่อหาไ อ เ ดี ยที่แตกต่าง และ พร้อมจะหันหลังให้กับไ อ เ ดี ยพื้นๆ หรืออะไรที่คนอื่นๆ ก็สามารถเดาได้

8. เอาใจใส่คนรอบข้าง

คนที่เอาใจใส่ ในเรื่องความต้อง การความรู้สึกของผู้อื่น และทำในสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการ คือคนที่ฉลาดทางอารมณ์ขณะเดียวกัน ความฉลาดทางอารมณ์ยังหมายถึงความสนใจที่จะเข้าไปพูดคุย กับผู้คนใหม่ๆ และพร้อมที่เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากคนที่คุยด้วยคอนเนคชั่นที่ดีทำให้คุณ อยู่รอ ดได้ทุกสถานการณ์

คอนเนคชั่นดีหมายถึงคุณก็ต้องดี และทำให้เหล่าคนที่คุณรู้จักไว้วางใจด้วยย ามเดือ ดร้อนหรือย ามรุ่งเรือง เขาจะได้ช่วยเหลือ กับสนับสนุนคุณ ทั้งขึ้นทั้งล่องยังไงล่ะ คุณต้องรู้จักเปิดรับสังคมใหม่ๆ ตั้งแต่วันนี้เลย โดยเฉพาะ ย าม ที่เจอ กับบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดี เพื่อนที่ดีและ เก่งเพื่อนร่วมงานคุณภาพ ฯลฯ จงอ ย่ าเ สี ยเวลากับคนที่มัวแต่ทำให้คุณ ไ ร้ ส า ร ะ ไปวันๆ เพราะมันเ สี ยเวลา เลือ กคบคนเอาไว้ดีที่สุด

9. ใคร่ครวญกับคำถามย ากๆ และมองว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทาย

คนฉลาดมักจะมีคำถามเกี่ยว กับจักรวาลและความหมายของชีวิต พวกเขามักจะกระวนกระวายกับเรื่องเหล่านี้ ที่อาจ จะมีส่วนจริงอยู่บ้างเพราะปราชญ์ในโลกนี้ล้วนแต่ตั้งคำถามพื้นๆ ที่ว่าชีวิตคืออะไร ของแบบนี้ เรามองว่ามันต้องประสบเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ า ย หรือ ดีจะเกิดการเรียนรู้และแกร่งไปเองโดยอัตโนมัติเอาเป็นว่า

มองคนอ ย่ ามองด้านเดียว เหรียญมีสองด้าน ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้นคนเราก็เช่นกันค่ะ คนดีที่เราเห็นอาจจะมี มุ ม ร้ า ย ซ่อนอยู่ เช่นเดียวกับคนที่เรามองไม่ดี ก็อาจมีมุมดีๆ ซ่อนอยู่เช่นกันขึ้นอยู่กับว่า เเต่ละคนจะหันด้านไหนให้เราเห็นค่ะ เพราะฉะนั้นจงมีสติในการมองคนอ ย่ าด่วนตัดสินใจ บางสิ่งพลาดแล้วแก้ไขได้ แต่บางสิ่งอาจจะไม่มีโอกาสเป็นครั้งที่สองค่ะ

10. มีอารมณ์ขัน และยิ้มแย้มให้ผู้อื่นเสมอ

คนที่มีอารมณ์ขันส่วนใหญ่ มักจะเป็นคนที่ฉลาด มีงานศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่า คนที่ทำคะแนนการเขียนคำบรรย าย การ์ตูนตลกได้สูง เยอะๆ จะเป็นคนที่ฉลาดด้านการใช้ภาษา ขณะที่งานศึกษาอีกชิ้นระบุว่า นักแสดงตลกมัก จะทำคะแนนความฉลาดทางด้าน ภาษาได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไป

11. เชื่อมโยงความคิดในเรื่องต่างๆ ได้

คนฉลาดจะมองเห็น ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เพราะว่าพวกเขาสามารถเชื่อมโยง ความคิดจากเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันได้ อาทิคุณคิดว่าซาชิมิกับแตงโมเหมือนกันตรงไหน คำตอบคือทั้ง 2 อย่ างต้องกินตอนที่ ดิบ และ เย็น เหมือนกันถึงจะอร่อย

ที่มา siamedtaro    yindeeyindee