11 อาการของคนขี้อิจฉาคุณ ไม่อย ากเห็นชีวิตของเราดีกว่าเขา

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้ลักษณะของคนขี้อิจฉาเรา ไม่อย ากให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเขา กับบทความ 11 อาการของคนขี้อิจฉาคุณ ไม่อย ากเห็นชีวิตของเราดีกว่าเขา ไปดูกันว่าอาการที่คนขี้อิจฉาจะแสดงออ กมามีอาการอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เรารีบตีตัวออ กห่าง

เมื่อไหร่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต คุณคงจะรู้สึกแ ย่ หากรู้ว่าคนใกล้ตัวของคุณ เขาเป็นคนอย่ างไร เพราะว่าแทนที่เขาจะภูมิใจว่าเราประสบความสำเร็จ แต่มันกลับกล า ยเป็น คนที่มีเบื้องหลัง ความอิจฉ าแอบแฝ งอยู่นั่นเอง หากเรามาเจอเช่นนี้ บอ กเลยว่า มันจะทำให้เรารู้สึกแ ย่ และเราจะรู้ได้ยังไง ว่าคนใกล้ตัวเราเขาคิดกับเรายังไง และนี่แหละ ที่จะบอ กคุณได้

1 เขาเกลี ยดคุณ ไม่ชอบคุณ

เพราะคนอิจฉ าจะเกลี ยดคุณอย่ างไม่มีเหตุผล นั่นก็เพราะ พวกเขาใฝ่ฝันอย ากจะเป็นเหมือนคุณไง และที่สำคัญการ การทำความดีอะไรก็ต าม มันก็ไม่สามารถลดทอน ความเกลี ย ดที่เขามีได้

2 นินท า ว่าร้ ายคุณ

เพราะเขาหาเรื่ องนินท าคุณได้ทุกที่ทุกเวลา สิ่งที่ดีที่สุดคือ ควรเผชิญหน้า กับคนเหล่านี้ตรงๆ กันไป พูดคุยกันอย่ างจริงจัง กับพฤติกรร ม ของพวกเขา ทำให้เขารู้ถึงพฤติกร ร มที่เขาเป็นอยู่ เพื่อให้เกิดการแก้ไข

3 จะคอยทำล ายความสัมพันธ์ คุณกับคนอื่นอยู่เรื่อยๆ

และไม่ว่า ความสัมพันธ์นั้นจะเป็น ครอบครัว ความรัก เพื่อน พวกเขาจะคอย ทำให้คุณรู้สึกเคว้ง เดียวดายอยู่เสมอ

4 แสร้ งแกล้ งทำ ชมไปงั้นๆ

ยกยอให้คุณดีใจไปงั้นแหละ ลับหลังเขา ก็จะเบ้ปากมองบน ให้คุณในทันใด และเขาเองก็จะเอาคุณ ไปนินทาเสี ยๆ ห ายๆ และจะแกล้ งทำว่าไม่ได้อิจฉ าคุณ

5 เขาดูถู ก ความสำเร็จของคุณ

เขาจะสบประม าท ความสำเร็จของคุณ และไม่สนใจว่าคุณ ต้องใช้ความพย าย าม มากมายแค่ไหน และพวกเขาเอง ก็อาจถึงขั้นทำตัวเสียมารย าท ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณเองก็ไม่ควรไปใส่ใจหรอ กนะ เพราะจะยิ่งทำให้พวกเขาได้ใจ ฉะนั้นเนี่ย ควรถ่อมตัวเอาไว้ มุ่งมั่นกับความสำเร็จของตัวเองซะ อย่ าไปสนใจอะไรมากเลย

6 เลี ยนแบบคุณ

เพราะอย ากมีในสิ่งที่คุณมี เช่น งาน ความรัก ไปจนถึงการแต่งตัวของคุณด้วย แต่ทว่า คุณก็ไม่ควรหงุดหงิด แต่ควรให้กำลังใจพวกเขาต่างหากล่ะ ทำทุกอย่ างให้เขา รวมถึงแสดงให้เขาเห็นว่า เป็นตัวของตัวเอง มันสำคัญที่สุดแล้ว

7 หาเรื่ องแข่งขันกับคุณไปซะหมด

เพราะเขาต้องการเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดไงล่ะ เลยหาเรื่ อง ทำโน่นนี่ ต้องการอย ากพิสู จน์ความเหนือ กว่าไงล่ะ

8 วิจ ารณ์อย่ างเดียว

เพราะคนที่เขาอิจฉานั้น เขาจะมองคุณว่า เป็นคนที่มีข้อบกพร่ อ งมากมาย แต่แค่โชคดี ฉะนั้นเนี่ย พวกเขาจึงรู้สึกว่า ต้องทำให้คุณรู้ตัว แม้ว่าคุณจะทำทุกอย่ าง เพอร์เฟกต์ หรือ ดีแค่ไหน แล้วสุดท้ายนั้น พวกเขาก็จะจับผิ ดคุณให้ได้เหมือนเดิม

9 ซ่อนความอิจฉ า

หากใครสักคน รู้สึกยินดีกับคุณ และคนเหล่านี้ เขาก็จะส วมหน้าก าก เพื่อยินดีกับคุณด้วย และเก็บความรู้สึกจริงๆ เอาไว้

10 ไม่อยู่เคียงข้าง เมื่อคุณมีความสุข

พวกเขาจะทำเป็นเฉยๆ ไม่ยินดีกับความสุขของคุณ และถ้าคุณมีความสุข คนเหล่านี้จะรู้สึกสำคัญน้อยลง เพราะงั้นพวกเขา จึงตัดสินใจ ที่จะไปไกลๆ ดีกว่า ไม่อยู่ใกล้หรอ ก

11 ดีใจหากคุณล้มเห ล ว

เขาจะไม่สามารถยินดี กับความสำเร็จของคุณได้ แต่เมื่อไหร่ที่คุณล้มเห ลว หรือคุณพล าดเมื่อไหร่ พวกเขาก็รอซ้ำเลยล่ะ

ที่มา i s s u e 24 7, t a m n a n n a