12 สิ่งที่ที่ควรทำก่อนวัย 45 อนาคตไม่ลำบาก

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้อนาคตไม่ลำบาก กับบทความ 12 สิ่งที่ที่ควรทำก่อนวัย 45 อนาคตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอะไรบ้าง เพื่อชีวตบั้นปล า ยไม่ลำบาก

การเข้าสู่วัยเกษียณอาจเป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับหล า ย ๆ คน เพราะเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณรายได้ที่แน่นอนทุกเดือนก็จะลดน้อยลงไปกว่าช่วงทำงาน จนทำให้หล า ยคนกังวลถึงขั้นที่ไม่กล้าลงทุน หรือลงทุนโดยใช้ความเสี่ ยงน้อยมากเนื่องจากกลั วว่าหากลงทุนในสินท รั พ ย์ที่มีความเสี่ ยง อาจทำให้เงินที่เก็บสะสมมานั้นลดห า ยไปจนไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำ เราจึงควรมีการวางแผนการลงทุนอย่ างรอบคอบ เพื่อให้เงินสะสมของเรานั้นงอ กเงยและเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายหลังเกษียณ

1 ใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต เป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่ายให้กับเรา

อย่ าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำ จ่ายด้วยบั ต ร เ ค ร ดิ ต เพราะได้ส่วนลดคะแนนสะสมได้เงินคืนกลับมาดีกว่าการใช้เงินสด ผมใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต หล า ยใบ โดยชำระเต็มจำนวนและเลือ กใช้บัตร ที่ให้ส่วนลดมากที่สุด

2 เก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้แล้วล้านต่อไปจะง่าย

คำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้ วิธีการบริหาร เงินที่ถูกต้อง จน มีล้านบาทแรกได้แล้วล้านต่อไปไม่ใช่เรื่องย ากมากนัก ประกอบกับเรามีทุนล้านแรก เอาไปต่อยอ ดความมั่งคั่ง

3 จงเก็บเงินโบนัสไว้ให้ดี

มันเป็นเงินก้อน ที่เอาไปลงทุ นได้ ควรให้รางวัลตัวเอง ในแต่ละปี ไม่เกิน 30% ของเงินโบนัสแล้ว ในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ น ทำ เช่นนี้ได้ เราจะมีความสุข ในการเก็บเงิน มากกว่าใช้เงินไงล่ะ

4 เรียนรู้การลงทุ นโดยใช้เงินผู้อื่น

เช่น การกู้เงินซื้ อคอนโด เราจะได้กำไรมากจากเงินลงทุ นน้อย เช่น ผมลงทุ นคอนโดย่ านพระราม 9 ซื้ อไว้เมื่อ 5 ปีก่อน ร า ค า 1.8 ล้าน โดยใช้เงินตนเอง 2 แสน ที่เหลือ กู้ ธนาคาร ผ่ อนจ่ายเดือนละหมื่นบาทปล่อยเช่ามาตลอ ดได้เดือน ละ 1.4 หมื่นบาท แล้วปัจจุบันที่ขา ยกันในเว็บไซต์ ร า ค า 2.8 ล้านบาทหากขา ยไปจะได้กำไรประมาณ 1 ล้าน และได้กำไรจากส่วนต่างค่าเช่ากับยอ ด ผ่ อน อีกด้วยนะ

5 เรียนรู้จากการลงทุ นของเราที่ผิ ด พล าด

ทุกคนที่เคยลงทุ น ต้องเคยข าดทุนเป็นเรื่องปกติ อาจเคยติดหุ้นวงใน มาเกือบสิบปี เพิ่งจะข ายได้ ไม่ต้องเลิ กลงทุ น ในหุ้นแต่จะเลิ กเล่นหุ้น ในแบบที่เคยเจ็ บ มาก่อน

6 ออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุม ความอย ากของตนเอง โดยทยอยซื้ อของชิ้นใหญ่ อย่ าซื้ อทีเดียวติดๆกัน เช่น โทรศัพท์มือถือแพคเกจเที่ยว และรถยนต์ ให้เว้นช่วงห่างๆกัน เพราะความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดเราควรซื้ อของที่มีโอกาสได้ใช้จริง ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่ าไปซื้ อมัน

7 จงเลือ กทำงานที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสม กับตัวเอง มันช่วยทำให้เงินเดือน และตำแหน่งเติบโตได้เร็วที่สำคัญ ควรเลือ กทำงานกับเจ้านายฉลาดๆ จะช่วยส่ งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

8 เริ่มบันทึกการเติบโตของท รั พ ย์สินและรายได้ทุกๆ ปี

การบันทึกช่วยให้เราเห็นจุดบกพร่อง ว่าควรปรับปรุงส่วนไหนและใช้กำหนดแนวทางไปสู่เป้าหมายได้แ ก่ การเติบโตของรายได้ การเติบโตของท รั พ ย์สิน และผลตอบแทนจากการลงทุ น เพื่อให้บรรลุอิสรภาพทางการเงิน

9 ออมเงินแบบอื่นนอ กจากฝากเงินธนาคาร

การออมเงิน ทางเลือ กได้แ ก่ พันธบัตร รัฐบ าล หุ้ น กู้กองทุ น รวม และประกั น ชีวิตเป็นต้นอย ากแนะนำ ให้ลอง เพราะผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ถึงเป้าหมายได้ไว

10 ศึกษาหาความรู้การเงินให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรม เว็บบอร์ดแฟนเพจยูทูบและเพื่อนๆช่องทางเข้าถึงความรู้มีมากมาย ทำให้เรามีความรู้ลึก ซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

11 หัดลงทุ นเพื่อให้มีรายได้เสริมอยู่เสมอ

อนาคตอาจกล า ยเป็นรายได้หลักก็ได้ เช่นลงทุ นในหุ้น กองทุนรวม ตราส ารทุนทองคอนโดและ ขา ยของออนไลน์ ก่อนลงทุ นต้องศึกษาให้รู้ก่อน และจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหน

12 ลดค่าใช้จ่ายที่ทำได้ง่ายและเห็นผลจริง

สิ่งแรกทำ เรื่องรีไฟแนนซ์บ้ าน เพื่อลดด อ กเบี้ ย มาตรการสอง เปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเดือน มันช่วยประหยัด ไปปีละแสนบาทเลยล่ะ

13 จงเลือ กนำเงินไปลงทุ นเฉพาะเงินเย็น

การลงทุ น ต้องใช้เวลาและมีโอกาสข าดทุน และถ้าข าดทุนจริง เราจะได้ไม่เดื อ ดร้ อ น มากนักควรกำหนดเงินสดขั้นต่ำ ที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่ างน้อย 12เดือนส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุ นได้สักวันหนึ่งการมีอิสรภาพทางการเงิน ต้องเกิ ดขึ้น การอย ากจะทำอะไรก็ได้ที่เราอย ากทำโดยที่ยังมีรายได้เข้ามา อย่ างสม่ำเสมอแม้ไม่ต้องทำงานเชื่ อว่าทุกคนทำได้

ที่มา t a m n a n n a, k a p o o k 9 9 9