12 สิ่งที่บ่งบอ กถึงเ ส น่ ห์ ในความฉลาดของผู้หญิงในสมัยนี้

การที่คนเราจะมีเ ส น่ ห์ได้ไม่ใช่แค่มาจากเพราะความสวยอ ย่ างเดียว แต่การมีรู้จักเอาตัวรอ ด อยู่เป็นก็เป็นเ ส น่ ห์อีกอ ย่ างหนึ่งที่สามารถทำให้คนรอบๆตัวเรานั้นหลงไหลได้ เพราะบางครั้งเขาก็ไม่ได้ชอบแค่ความสวยหรอ กนะ แต่ต้องมีความฉลาดด้วย ฉนั้นวันนี้เราลองมาดูกันว่าผู้หญิงแบบไหนกันที่มีเ ส น่ ห์มาพร้อมกับความฉลาด

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสวย เป็นสิ่งหนึ่งที่หล า ยคน มอง ผู้หญิงเป็นอันดับแรก แต่ฉลาดในที่นี้ คือมีความรู้รอบตัวเยอะ ทันคนวุฒิภาวะสูงเรียกได้ว่า เป็นลักษณะที่แทบจะตรงข้ามกับความเป็นผู้หญิง เลยใช่มั้ยล่ะ ลองนึกดูนะว่าเมื่อผู้หญิงมีครบที่กล่าวมานี้แล้ว ยังมีทักษะของการโ ง่ ให้เป็นติดตัวไว้ ด้วยเขาจะมีเ ส น่ ห์ ขนาดไหนกัน

1.เธอเป็นนักปรับตัวที่ดี

เธอไม่เคยหยุดนิ่ง หรือยอม จำนนกับอะไรได้ง่าย ในย ามปกติสุขเธอมักจะมองหาความสนุกที่มากกว่านั้น ในย ามที่เป็นทุ ก ข์เธอ ก็มักจะมีทางออ กที่หลากหล า ยถ้าจะเรียกว่า เธอเป็นคน มองโลก ในแง่ดีเสมอ ก็ไม่ผิ ดอะไรนัก

2.เธอ กล้าพอ ที่จะยืดอ กรับความผิ ด

ความผิ ดหวังถ้าเธอ เป็นฝ่ายผิ ดเธอ ไม่ลังเลที่จะขอโ ท ษ ในทันที โดยไม่บีบน้ำต า ลูกผู้หญิง และเมื่อพบกับความผิ ดหวัง หรือจะต้องโดนบอ กเลิกสบายใจได้เลย ที่จะบอ กความจริง กับเธอตรง ๆ เพราะสิ่งที่เธอเ ก ลี ย ดที่สุด ก็คือ การโกหก

3.เธอจะไม่กลัวความลำบาก

ไม่กังวลเรื่อง ความสวย ตลอ ดเวลาผู้หญิงฉลา ดจะไม่ยอมปล่อยตัวเอง ให้อยู่ในค่านิยมแบบใดซ้ำซากต า ยตัว ถึงแม้เธอจะมีลุคนึ่ง เป็นลุคประจำตัว แต่ก็จะไม่กังวลเลย ถ้าจะต้องปรับตัว ให้เข้ากับหลาก หล า ยสถานการณ์

4.เมื่อมีปัญหา

เธอใจเย็นพอที่จะไม่ ก่อ ด ร าม่ าในทันทีผู้หญิงฉลาด มักมีสติพอ จะแยกแยะได้ว่า ความตรงไม่จำเป็นต้องแ ร ง อะไร ที่ออ กตัวแ ร งก่อนบางครั้ง อาจให้โ ท ษ ถึงกับล้มคะมำไม่เป็นท่าได้

5.เธอไม่เคยปิดกั้นตัวเอง

ผู้หญิงฉลาดมักจะมองเห็นความคุ้มค่า จากการกล้าได้กล้าเ สี ยถ้าสิ่งไหนที่เธอคิดดีแล้ว ว่าเธอจะดูแลตัวเอง ได้เธอไม่ลังเลทันที ที่จะตอบตกลง

6.พูดเพราะไม่สำคัญเท่ารู้กาลเทศะ

เป็นเรื่องธรรมดามาก ๆ ในสมัยนี้ ถ้าผู้หญิงจะพูด หย าบค า ยกันบ้าง แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเช่นนี้กับทุกคน หรือ เปิดเผยตัวตน มากเกินไป ผู้หญิงฉลาดมักจะรู้ดีว่าอยู่กับใครควรจะพูดแบบไหน

7.อะไรที่พอจะทำได้

เธอมักจะทำเอง ก่อนเธอไม่ลังเล ที่จะเริ่มด้วยตัวเองก่อน ถ้ามันสุดกำลังจริง ๆ นั่นแหละ เธอถึงจะขอความช่วยเหลือคนอื่น การขอความช่วยเหลือ ทั้งที่ตัวเองทำได้ ในสายต าของเธอ หมายถึง การเอาเปรียบกัน

8.เมื่อเปิดโอกาสให้แสดงออ ก

เธอจะหลีกเลี่ยงวิ ธีที่ทำร้ า ยคนอื่น ต่อให้คุณเผลอแสดง กริย าแย่ใส่ เธอเธอก็จะไม่ตอบโต้ ด้วยวิ ธีที่แย่กลับไปตรงกันข้าม เธอจะพย าย าม เตือนด้วยความสุภาพ ในแบบที่ทำล า ยน้ำใจระหว่างกันน้อยที่สุด

9.ถึงเธอจะพูดไม่เก่งแต่เธอ

มีวิ ธีแสดงออ กที่เอาใจคนอื่นได้เ ธอมักจะให้เกียรติคนอื่น ที่ไม่คุ้นเคย ด้วยการเป็น ผู้ฟังที่ดีเ สี ยก่อน เพื่อสังเกตว่า เขาคนนั้นชอบ อะไรมีทัศนคติแบบไหน เพื่อจะหาช่องทาง ที่เอาใจใส่ได้ถูกวิ ธี

10.เธอฉลาด

โดยที่ไม่ต้องอวดฉลาดสุดท้ายแล้ว คุณสมบัติที่สำคัญ ที่จะมองว่าผู้หญิงคนนั้นฉลาดจริงหรือไม่ ก็คือ การมอง การแสดงออ กของเธอ ในภาพรวมว่า เธอมี ดี อะไร สิ่งที่เธอ มี ดี ต้องเป็นสิ่ง ที่คนรอบตัว สัมผัสถึงตัวตนได้

11.ถ้าคุณเป็นผู้ต าม

เธอจะไม่ทำให้รู้สึกเ สี ยหน้า ถ้าคุณเป็นผู้นำเธอ จะต ามทันโดย ไม่รู้สึกว่ากำลังเป็นคู่แข่งกัน การให้เกียรติคนอื่น เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอมีแต่คนเป็น มิตร เธอมักให้ความสำคัญ กับ ทุกคนอ ย่ างเท่า เทียมกัน

12.ทัศนคติของเธอ

มักเริ่มจากการแสดงความเห็นที่ เป็นกลางเ สี ยก่อนเมื่อเปิด โอกาสให้เธอแสดงความเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ เธอถนัดหรือ ไม่ก็ต ามเธอมักจะขอเวลามองให้รอบด้าน สักครู่ ก่อนแล้วค่อยมองในมุม ที่เธอรู้สึกชอบใจ

ที่มา jeeb.me    staylifeth