12 สิ่งที่มักมีอยู่ในคนฉลาด มากกว่าคนอื่น

คนฉลาดคือคนแบบไหน ใช่คนที่เรียนเก่งได้เกรดดีๆหรือเปล่า วันนี้เราจะพามาดูลักษณะนิสัยของคนฉลาดที่มักมีหรือชอบทำ แต่ทั่วไปเขาจะไม่ค่อยทำกัน ถ้าหากคุณชอบทำเกินครึ่งคุณก็คือคนฉลาดคนหนึ่งเช่นกัน จะเป็นยังไงเราไปดูกันดีกว่า

ว่ากันว่า อัจฉริยะ กับ ค น บ้ า อยู่ห่างกันเพียงเส้นบางๆ กั้น ส่วนหนึ่งอาจเพราะความคิดสร้างสรรค์ที่มีมากกว่าคนทั่วไป การมองโลกในแบบที่คนอื่นๆ ไม่มอง รวมถึงการคิดนอ กกรอบที่สังคมส่วนใหญ่คิด ทำให้คนฉลาด ที่แม้มีนิสัยประหลาด แต่กลับสามารถประสบความสำเร็จในหล า ยเรื่องได้

มีการนำหลักการทาง วิ ท ย า ศ า ส ตร์ มาเชื่องโยงกับระบบความคิดของเหล่าคนฉลาดในการแก้ปัญหา รวมถึงการออ กไอเดียที่คนส่วนใหญ่

อาจรู้สึกว่ามันไม่ปกติ อ ย่ างเช่นนิสัยในชีวิตประจำวันเหล่านี้ ที่มักมีอยู่ในคนฉลาดมากกว่าคนอื่นๆ

1. ชอบอาบน้ำเย็น มีคำอธิบายอ ย่ างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เนื่องจากน้ำเย็นสามารถช่วยให้ ร่ า ง ก า ย รู้สึกกระฉับกระเฉง ลดความ ตึ ง เ ค รี ย ด

คล า ยความเมื่อยลาละทำให้อารมณ์ดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้หน่วยความจำของคุณมีการพัฒนา นั่นอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนฉลาดชื่นชอบการอาบน้ำเย็น

2. อยู่จนดึกดื่น บางทฤษฎีกล่าวว่า คนฉลาดมักตื่นนอนในกลางดึก หรือรู้สึก ส ม อ ง โลดแล่นในช่วงเวลากลางคืน มากกว่ากลางวัน เนื่องจากความสงบทำให้พวกเขาสามารถใช้ความคิดได้ดีกว่า

3. แค่เ สี ยงเคี้ยวก็สามารถสร้างความรำคาญใจได้อ ย่ างมาก การศึกษาพบว่า คนที่ได้รับการทดสอบในด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีคะแนนสูง มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถอ ดทนต่อ สิ่ ง เ ร้ า ทาง ป ร ะ ส า ท สั ม ผั ส เช่นเ สี ยงเคี้ยวได้

เนื่องจากพวกเขาต้องการสมาธิในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต าม แต่ที่น่าแปลกก็คือ หากเป็นเ สี ยงเคี้ยวหมากฝรั่งที่เจ้าตัวเป็นคนทำ กลับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการคิดได้

4. การมีโต๊ะร กๆ มีคำอธิบายว่า แม้คนอื่นจะคิดว่าคนที่ฉลาด น่าจะมีการจัดระบียบความคิดที่ดี และชอบสิ่งที่ดูเรียบร้อยเพื่อให้ง่ายต่อ การจดจำข้ อมูล แต่จากการทดลองพบว่า ในสภาพที่ยุ่งเหยิง สามารถช่วยปลุกไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่า

5. ชอบกล่าวคำสาบาน ต ามปกติ การ กล่าวคำสถบสาบานหรือ การ กล่าวถ้อยคำสาปแช่ง จะมีภาพลักษณ์ของความงมงาย แต่จากการศึกษาพบว่า การร้อยเรียงคำเพื่อนำมากล่าวในพิธีเหล่านี้เป็นศาสตร์ของภาษาชั้นสูง และคนฉลาดนั้นจะสามารถทำมันได้อ ย่ างไหลรื่นไม่ติดขัด

6. ชอบวาดเส้นขยุกขยิก คนที่ชอบล า ยเส้นที่ยุ่งเหยิง หรือปัญหาที่ซับซ้อน มีเเนวโน้มที่จะเป็นคนฉลาดมาก เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ในด้านการ ก ร ะ ตุ้ น ความจำและช่วยให้ ส ม อ ง เกิดไอเดียได้หลากหล า ยมากยิ่งขึ้น

7. พูดกับตัวเอง การพูดคนเดียวอาจทำให้คุณดูเป็น ค น บ้ า แต่ในความเป็นจริง นี่อาจเป็นสัญญาณของความคิด ความจำและทักษะการรับรู้ที่สูงขึ้น

8. ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนั่งๆ นอนๆ อยู่ในบ้าน เห็นได้ชัดว่าความเกียจคร้านเป็นสัญญาณแห่งความฉลาด ในการศึกษาจาก 2016 พวกเขาพบว่าเหล่านักคิดมักไม่ค่อยการใช้แรงกาย แต่ชอบการใช้ แ ร ง ส ม อ ง ในการขบคิดสิ่งต่างๆ ในขณะที่ ร่ า ง ก า ย ของพวกเขาอยู่นิ่งๆ

9. ชอบฝันกลางวัน หล า ยครั้งที่การปล่อยให้ตัวเองคิดไปเรื่อยๆ ในสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ ย า ก หรือแทบเป็นไปไม่ได้นำมาสู่การแก้ปัญหาด้วยวิ ธีที่ดีกว่า มีการศึกษาพบว่า คนฉลาดสามารถใช้จิตใจเป็นตัวชี้นำเพื่อค้นพบวิ ธีในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อ ย่ างดี

10. ประเมินตัวเองได้ คนฉลาดมักสามารถประเมินตัวเองได้ว่ามีศักยภาพแค่ไหน สามารถทำอะไรได้ ต้องการที่จะทำอะไร รวมไปถึงสิ่งไหนที่เป็นข้ อเ สี ย เพื่อให้ประมวลผลและนำไปสู่ทางเลือ กที่ดีที่สุด

11. ชอบที่จะอยู่คนเดียว นัก วิ จั ย ชาวอังกฤษและสิงคโปร์ได้สอบถามผู้คนจำนวน 15,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 18 – 28 ปีเพื่อสำรวจรวมทั้งทดสอบ IQ พวกเขา และได้พบว่าคนที่มีไหวพริบไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิต หากพวกเขาสนิทสน มกับเพื่อน มากเกินไป เนื่องจากพวกเขารู้สึกว่า น่าจะเอาเวลาไปมุ่งเน้นในเรื่องที่จำเป็น มากกว่า

12. นั่งสมาธิทุกวัน มีการศึกษาจำนวน มากที่แสดงให้เห็นว่า การฝึกนั่งสมาธิทุกวันช่วย ก ร ะ ตุ้ น ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และเป็นการพัฒนา ส ม อ ง นอ กจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาให้ IQ สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

สิ่งเหล่านี้คือหนึ่งในนิสัยที่คนฉลาดมักมีมากก่าคนทั่วไป แต่ไม่ได้หมายความว่าคนฉลาดทุกคนจะเป็นแบบนี้นะ โดยเฉพาะความขี้เ กี ย จ หากใช้ผิ ดที่ผิ ดทางคงไม่สามารถทำให้คุณกล า ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จขึ้น มาได้ง่ายๆ

ที่มา  sabailey