12 แนวทางเปลี่ยนชีวิตลูกจ้างรายวัน เป็นเจ้าของธุรกิจ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เส้นทางสู่ธุรกิจของตัวเอง กับบทความ 12 แนวทางเปลี่ยนชีวิตลูกจ้างรายวัน เป็นเจ้าของธุรกิจ ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้างเพื่อให้เราประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจของตัวเอง

เชื่อว่าหล าย ๆคน อาจจะเบื่องานประจำ ที่กำลังอยู่ อย ากจะลาออ กไปทำธุรกิจของตัวเอง ซึ่งก็มีอยู่ 2 ขั้นตอน ทีคนส่วนใหญ่ทำกัน คือลาออ กงานเลย แล้วไปสร้างธุรกิจของตัวเอง และยังไม่ลาออ กจากงาน แต่วางแผนไปเรื่อยๆ ในการสร้างธุรกิจ ให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วค่อยลาออ ก

โดยอันหลัง จะเป็นหลักประกัน ความเสี่ยงได้ดีกว่า เพราะยังมีเ งินประจำอยู่ วันนี้เราจะนำเสนอ 12 ขั้นตอน ก้าวจากการเป็นลูกจ้าง สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทาง ให้กับบรรดาพนักงานประจำ ที่ต้องการอย ากเป็นนายตัวเอ งหรือเจ้าของธุรกิจในอนาคต

1 การหาแหล่งเงิ นทุน

ถ้าเราคิดจะทำธุรกิจข า ดเล็ก เราอาจใช้เ งินเก็บ จากการทำงานประจำ มาใช้จ่ายช่วง 1 – 2 เดือนแรกก่อนก็ได้ ถ้าหากมีเงิ นเก็บจำนวน มาก แต่ถ้าอย ากทำธุรกิจที่มันใหญ่ขึ้น เพราะมีตลาด และลูกค้ารองรับอยู่แล้ว ก็อาจจำเป็นต้องหาแหล่งเงิ นทุน ที่ปลอ ดภั ย ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อ จากสถาบันการเงิ นต่างๆ รวมถึงแหล่งเ งินทุนจากญาติพี่น้อง

2 มองโอกาสของธุรกิจ

ถือว่าสำคัญมาก แม้ว่าเราชอบหรืออย ากจะทำอะไร แต่ถ้าทำไปแล้ว ไม่มีลูกค้าไม่มีคนซื้ อ ก็ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นการที่คิดจะทำธุรกิจอะไร ต้องวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรร มผู้บริโภคด้วย ว่าลงทุนวันนี้ แล้วพรุ่งนี้ลูกค้ายังจะซื้ อเราอีกไหม หรือธุรกิจที่เราชอบในวันนี้ อีก 1 – 2 ปี ข้างหน้า ยังจะได้รับความนิยมอยู่หรือไม่ เราต้องมองโอกาสของธุรกิจด้วย

3 กำหนดสิ่งที่อย ากทำ

เมื่อเราอย ากเป็นเจ้าของธุรกิจ เราต้องค้นหา หรือถามตัวเองว่า อย ากทำอะไรหรือชอบอะไรเป็นพิเศษ ยิ่งถ้าเรารักในสิ่งที่อย ากทำด้วยแล้ว ก็จะทำให้ธุรกิจที่จะทำประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น เพราะเราจะตั้งใจ ทำอย่ างเต็มความสามารถ

4 เริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็กๆ

เป็นการทดลอง การทำธุรกิจว่าจะไปได้ หรือไม่ได้เหมือน เป็นการลองผิดลองถูก ถ้าเจ๊งก็ไม่ต้องเสียเงิ น งบประมาณจำนวน มาก แต่ถ้าไปรอ ดหรือได้รับการตอบรับที่ดี จากตลาดและลูกค้า ก็ค่อยๆ ขยับขย ายธุรกิจให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ที่สำคัญเหมาะสำหรับช่วงที่เรา ยังทำงานประจำอยู่ ยังปลีกตัวไปทำเต็มตัวไม่ได้ ต้องทำขนาดเล็กๆไปก่อน

5 สอบถามลูกค้าเพื่อหาไอเดีย

เชื่อมโยงกับข้อ 2 เพราะก่อนจะลงทุน ทำธุรกิจอะไร ให้ประสบความสำเร็จ อย ากแรกต้องดูเทรนด์ตลาด และความต้องการของผู้บริโภคด้วย อาจทำแบบสอบถามหรือ พูดคุยกับลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ โดยตรงหรือสอบถาม ทางช่องทางออนไลน์ก็ได้ว่าลูกค้าชอบสินค้า หรือบริการ ที่เราอย ากจะทำหรือไม่เพื่อเป็นการแนวร่วมเดียวกัน ถ้าสอบถาม หล าย ๆคนบอ กว่าไม่ชอบ เราก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจ ก่อนที่จะลงทุนจริงๆจังๆได้ทันเวลา

6 วางแผนการตลาดและแผนธุรกิจ

การตลาดที่ได้รับความนิยมในวันนี้ คือ การใช้ช่องทางสื่อสาร ผ่านทางออนไลน์ โดยเฉพาะ Social Media ต่างๆ เพราะสาสามารถ เจ้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีที่สุด ขณะเดียวกัน เราต้องจัดทำแผนธุรกิจ ระบุรายละเอียดต่างๆว่าเป้าหมายของธุรกิจคืออะไร เราต้องทำงานอะไรบ้าง ให้ประสบความสำเร็จ แผนธุรกิจจะครอบคลุม โครงสร้างส่วนต่างๆของธุรกิจ

7 วางโครงสร้างบริษัท

ในเวลาเดียวกัน ถ้าเราจะเดินหน้าธุรกิจจริงๆ ต้องมองด้วยว่า จะจัดตั้งบริษัท ในรูปแบบไหน เช่น บริษัทคนเดียว หรือหุ้นส่วน หรือจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลเป็นต้น เพื่อที่จะได้รับการดูแล ต ามกฎหมายอย่ างถูกต้อง

8 ประเมินธุรกิจและปรับเปลี่ยน

หลังจากที่เราได้ทดลองเริ่มต้นธุรกิจไปแล้ว พอผ่านไปได้ประมาณเดือนกว่าๆ ก็ลองมาวิเคราะห์ธุรกิจดูว่า ผลกาตอบรับจากตลาด และลูกค้าเป็นอย่ างไร ยอ ดข ายเพิ่มขึ้นทุกวัน หรือไม่ หรือคงที่หรือยอ ดขา ยตก เมื่อเราเห็นภาพ ก็จะสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที โดยนำเอาข้อเสนอแนะ จากลูกค้ามาปรับปรุง ให้ตอบโจทย์ลูกค้าจะดีที่สุดครับ

9 ลาออ กจากงานประจำ

เมื่อธุรกิจพร้อมแล้ว ให้ลาออ กจากงานประจำวัน เพื่อทำงานของตัวเอง อย่ างเต็มที่ แต่อย่ าลืมว่าในการออ กมาทำธุรกิจของตัวเองนั้น ในวันข้างหน้า เราอาจจะต้องได้พบเจอ กับหัวหน้าเก่า เจ้านายเก่าหรือเพื่อนร่วมงานเก่าๆ ดังนั้นก่อนการลาออ กต้องบอ กเจ้านาย และเพื่อนร่วมงานให้ดี ไม่บา ดหมางใจกัน เพราะอนาคตธุรกิจอาจต้องพึ่งพาช่วยเหลือ กัน

10 ตั้งงบประมาณในการทำงาน

ช่วงเวลาที่เราทำงานประจำ อาจจะไม่สามารถ จัดสรรเรื่องงบประมาณ ในการทำธุรกิจ ได้อย่ างเต็มที่ แต่เมื่อเราออ กจากงานประจำ มาบริหารกิจการของเราอย่ างเต็มที่ แล้วอย ากแรกเรา ต้องบริหารงบประมาณในการทำธุรกิจ แยกออ กเป็นแต่ละส่วน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตการตลาด การจำหน่ายการขนส่ ง รวมเงิ นทุนหมุนเวียน ในบริษัทเป็นต้น

11 รวบรวมทีมงาน

มาถึงตรงนี้ถ้าความคิดในการทำธุรกิจของเรา จะเป็นไปได้มากที่สุด ผลการตอบรับจากช่วงทดลอง ทำการตลาดได้รับผลการตอบรับดี ต่อไปเราต้องคิดว่าถ้าเราออ กจากงาน เพื่อมาทำธุรกิจของเรา เต็มเวลา เราจำเป็นต้องทีมงาน เพื่อ การขย ายธุรกิจให้มีขนาดใหญ่ ขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นทีมงานการต าด การเงิ นการผลิต การบริการลูกค้าเป็นต้น

12 ปรับขนาดธุรกิจต ามแผนการตลาด

สุดท้ายคือ การทำธุรกิจให้เป็นไปต ามแผนงาน หรือแผนธุรกิจ ที่เราได้เขียนเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้น ถ้าออ กจากงาน แล้วธุรกิจไปได้สวย แต่ตอนแรกแผนธุรกิจเขียนเล็กๆ เราก็ต้องมาปรับขนาดธุรกิจให้เท่ากับ แผนการตลาดในปัจจุบัน เช่น ถ้าสินค้าเป็นที่ต้องการ ของตลาดต่างประเทศ เราก็ต้องปรับขนาดธุรกิจให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับตลาด ต่างประเทศ เช่น อาจต้องเพิ่มทีมงาน ด้านต่างประเทศ โดยเฉพาะรวมถึง เพิ่มกำลังการผลิต

ที่มากขึ้นด้วย ทั้งหมดเป็นขั้นตอนในการก้าวไปสู่ ในการเป็นเจ้าของกิจการ หรือ การเป็นนายตัวเอง ในขณะที่เรายังเป็นลูกจ้างอยู่ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่คนส่วนใหญ่ นิยมใช้กัน มาก เพราะการวางแผนเป็นเจ้าของธุรกิจ ตั้งแต่เรายังทำงานประจำ จะมีความเสี่ยงน้อยกว่า การลาออ กจากงาน มา เริ่มต้นธุรกิจเลย อย่ างน้อยเราก็มีเงิ นทุนหมุนเวียน ในขณะที่เราเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆอยู่

ที่มา stand-smiling