14 ต้นไม้ ปลูกไว้นานยิ่งมีคุณค่า สร้างรายได้ดี

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้การปลูกต้นไม้ที่ปลูกไว้ระยะเวลานานยิ่งมีเงินออมมากขึ้นทุกวัน กับบทความ 14 ต้นไม้ ปลูกไว้นานยิ่งมีคุณค่า สร้างรายได้ดี ไปดูกันว่าต้นไม้ที่เป็นดั่งเงินออมจะมีต้นไม้ชนิดใดบ้าง

1 ต้นอุโลก

ไม้ชนิดนี้จะมีลำต้นตรง ปลูกแล้วโตเร็วเลย ไม้เนื้ออ่อน มีความเนียนละเอียดเป็นไม้อีกชนิดที่ อ ย า กจะแนะนำให้ทุกคนหามาปลูก เหมาะแก่ก า รนำแกะสลักบุษบกหรือจตุรพักตรพิมาน สำหรับเอาไว้ใช้เก็บต าลัญกร ซึ่งก็นิยมทำในช่วง ร.๑ ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นแล้ว

2 ต้นสักทอง

เป็นไม้เ ศ ร ษ ฐ กิ จที่ได้รับความนิยมปลูกกันเยอะในประเทศเรา เป็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วโตเร็ว ไม้เนื้ออ่อน ละเอียดปานกลางแต่ก็เป็นไม้เนื้อแข็ง

เหมือนกัน เหมาะที่จะทำเฟอร์นิเจอร์ หรือนำไปแ ก ะ ส ลั กต่าง ๆ และยังเป็นไม้ที่ค่อนข้างร า ค าสูงเลยทีเดียว

3 ต้นกระถินเทพาหรืออะเคเซีย

สำหรับต้นนี้จะเป็นไม้ตระกุลถั่วเป็นประเภทเดียวกับพะยูง ขีเหล็ก มะก่ำ เป็นไม้ที่นำไปทำประโยชน์ได้อ ย่ า งหลากหล า ย เป็น ปุ๋ ยแก่ต้นอื่น

ได้ดีเลยทีเดียว ปลูกง่าย โตเร็ว ไม้นี้มาจากประเทศออสเตรเลีย ในแต่ละปีจะสูงสัก 2 – 3 เมตร/ปี แต่พอนาน ๆ ไป ไส้ด้านในจะกลวง

4 ต้น มะฮอ กกะนี

เป็นต้นไม้ที่มีความสูงประมาณ 15 – 20 เมตร จะเป็นลักษณะทรงพุ่ม ความกว้างก็ประมาณ 4 – 6 เมตร เปลือ กจะค่อนข้างห ย าบ หนา มีความขรุขระ จะแตกออ กเป็นร่องต ามทางย า ว ของลำต้นหรือบางทีก็หลุดออ กมาเป็นสะเก็ดเล็ก ๆ เปลือ กเป็นสีน้ำต าลปนดำ ไม้นี้ก็มาจากเป็นประเทศอินโดนีเซีย ส่วนเนื้อไม้นั้นจะค่อนข้างสวยมาก ๆ อีกด้วย ร า ค าสูงไม่เบาเหมือนกัน เทียบกับสักทองและพะยูงเลยบางครั้งก็สูงกว่าด้วยซ้ำ

5 ต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูณ

สำหรับต้นนี้เราจะเห็นได้ทั่วไปเลยในประเทศเรา เป็นไม้ประจำช าติเลยก็ว่าได้ เป็นพรรณไม้ที่มีขนาดกลาง ลำต้น มีสีน้ำต าลแกมเทาเกลี้ยง แล้วก็มักจะขึ้นทั่วไปต ามป่าผลัดใบหรือในดิน ซึ่งจะต้องปลูกในพื้นดินที่สามารถระบายน้ำได้ดี ส่วนก า รข ย า ยพันธุ์ นั้นจะเพาะเมล็ดหรือย้ า ยต้นกล้ามาปลูกก็ได้ เป็นไม้เนื้อแข็งปลวกจะไม่ชอบ ปลูกง่าย โตเร็ว และยังเอาไปทำอะไรอีกหล า ย ย่ า งเลย

6 ต้นย า งนา

เป็นต้นไม้ยืนต้นที่พบเยอะในเขตร้อนและในไ ท ยเราก็มีเยอะ แต่ปัจจุบันเริ่มไม่เยอะแล้ว และยังมีชื่อเรียกหลากหล า ยขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ เป็นต้นไม้โตเร็ว ปลูกง่าย เนื้ออ่อน และน้ำมันย า งยังเอาไปทำประโยชน์ได้เยอะ เนื้อไม้ก็มีร า คาอีกด้วย

7 ต้นเพกาหรือต้นลิ้นฟ้า

ต้นนี้ผลสามารถนำมาทานได้ส่วนเนื้อไม้นั้นจะเป็นไม้เนื้อแข็ง มีความเหนียวทนทาน ปลวกไม่ชอบกิน เอามาทำเป็นเสาได้อยู่ได้นานหล า ยปีร า คาไม้ค่อนข้างแ พ งทีเดียว เป็นไม้มงคลหนุนให้สูงอยู่เสมอ ไม่มีตกต่ำใช้กับไม้ขนุนจะดีมาก และยังนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้อีกด้วย เป็นไม้ที่มีน้ำหนักเบาแต่ไม่หักง่าย

8 ต้นตะกุ

สำหรับต้นนี้เป็นต้นตะกุไม้เ ศ ร ษ ฐ กิ จที่ค่อนข้างโตเร็วทีเดียว ได้รับความนิ ย ม ปลูกมากเหมือนกัน ลำต้นสูง ใหญ่ เนื้อเนียนละเอียด น้ำหนักค่อนข้างเบา ในทางเ ก า ห ลี ญี่ ปุ่ น ใต้หวันนิยมปลูกกันเยอะ และยังเหมาะจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ อีกด้วย หรือจะนำไปเป็นไม้แปบนหลังคาได้แต่ไม่เหมาะที่จะทำเป็นเสา เพราะน้ำหนักจะเยอะเกินไป

9 ต้นประดู่ป่า

ไม้ชนิดนี้ก็ค่อนข้างจะนิยมปลูกเหมือนกัน เพราะว่าเนื้อไม้จะสวยเลยทีเดียว มีความทนทาน ทนแล้ง แต่ร า คานั้นก็แพงไม่เบาเลยทีเดียว

10 ต้นพะยอม

สำหรับไม้ชนิดนี้เป็นไม้เนื้อสวย ด อ กมีกลิ่นหอม แล้วก็ยังทนแล้งได้ดีอีกด้วย เหมาะสำหรับก า รทำเฟอร์นิเจอร์หลากหล า ยเลย

11 ต้น มะหาด

เป็นอีกต้นที่ยังน่าปลูก น่าจะมีเอาไว้เพราะว่าเป็นร า คาทีเดียว ปลูกง่ายเจริญเติบโตได้ดี จะมีดินร่วนปนทรายดินร่วน และดินเหนียว เป็นไม้ที่มีความทนทานต่อความแห้งแล้งได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว แต่ก็ยังชอบบริเวณที่มีความชื้นสูงและแสงแดดเข้าถึงน้อย เนื้อจะห ย า บเหมือนกับรายเลย ไม่ค่อยจะเหมาะเป็นไม้แผ่น และเหมาะจะทำเป็นเสาบ้าน มักกว่าเพราะว่าค่อนข้างทนทาน

12 ต้นพะยูงหรือแดง จี น

ไม้ชนิดนี้ทุกคนแทบจะรู้จักและคุ้นหูกันดี สำหรับใครที่ปลูกและโตแล้วก็จะถือว่ามีสมบัติล้ำค่าไว้กับตัวเลยทีเดียว เป็นไม้เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เนื้อสวย นำไปข า ยได้ร า คาดี แต่ถ้าเทียบกับต้นไม้อื่น ๆ นั้นจะค่อนข้างโตช้าเลยทีเดียว กว่า 30 – 50 ปีเลย

13 ต้นยมหอม

ไม้ชนิดนี้จะใช้ทำเรือใบซุปเปอร์มดของ ร.๙ นั่นเอง เป็นต้นที่ค่อนข้างโตเร็ว มีล า ยไม้ค่อนข้างสวย เหมาะสำหรับ ก า รทำเฟอร์นิเจอร์ หรือ จะเอาไปทำเป็นฝ้าเพดาน เครื่องดนตรี ส่วนร า คานั้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียว นับเป็นไม้ที่ห า ย า กอีกด้วย

14 ต้นจำปาทอง

เป็นต้นไม้มงคลที่มีร า คาแพง ต้นเติบโตได้เร็ว มีลำต้นตรงและค่อนข้างจะพบได้เยอะทางโซนภาคโต้ แต่หากปลูกก็ระวังอ ย่ าให้ข า ดน้ำเพราะว่าจะทำให้ช ะงั กก า รเจริญเติบโต ลักษณะจะเป็นไม้เนื้ออ่อน ทนชื้น ได้ค่อนข้างดี จากนั้นก็ยืดไม่ให้หด ซึ่งสำหรับคนจี นก็ยังนิยมนำไปทำวงกบอีกด้วย เอาไปทำประตูหรือหน้าต่างจะยิ่งรู้สึกว่ามงคลมากอีกด้วย ส่วนร า ค านั้นก็ค่อนข้างแพงกว่าไม้อื่น ๆ อีกด้วย

เป็นยังไงกันบ้างคะ กับ 14 ต้นม้ที่ควรปลูกไว้ในบ้าน บางต้นอาจจะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นต า หรือมีอยู่ที่บ้านกันแล้ว แต่บางต้นอาจจะไม่เคยเห็น ซึ่งใครที่ชอบก็หามาปลูกต ามได้เลย บางต้นอาจจะใช้เวลา กว่าจะออ กด อ กออ กผล หรือให้ร า คาดี แต่ถือว่าปลูกไว้เป็น มกรดกตกทอ ดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนะคะ

ที่มา 108archeepparuay