18 ข้อคิด จงไม่เลือ กงาน ชีวิตไม่มีวันลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเรากำลังเริ่มเกิดขึ้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนของเ ศ ร ษ ฐ กิ จ เป็นสัญญาณบ่งบอ กให้เราเรียนรู้ที่จะปรับตัว กับบทความ 18 ข้อคิด จงไม่เลือ กงาน ชีวิตไม่มีวันลำบาก ไปดูกันว่ามีข้อคิดอะไรบ้างที่จะทำให้เรารู้จักใช้ชีวิตและใช้เงินให้รู้คุณค่ามากขึ้น

1 ทองคำยังมีค่าเสมอ เวลาค่าเงิน มีปัญหาให้เรียนรู้จากหล า ยๆ ประเท ศที่ค่าเงินลดอย่ า ง รุ น แ ร งคนที่มีทองคำ อยู่ในมือ จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเงินใดก็ได้

2 ธุรกิจท่องเที่ยวที่เคยเฟื่องฟูก็เริ่มเงียบ เริ่มเห็นกันแล้ว นักท่องเที่ยวห าย ไปเยอะ ไม่ใช่เ พ ร า ะบ้านเราไม่น่าเที่ยว หรอ กนะแต่เ พ ร า ะ ในประเท ศเขาเองก็เจอปัญหาหนักมาก ทั้งคนที่เที่ยว และ ออ กมาลงทุ น ห าย ไปด้วยปัจจัยที่ ใหญ่ มันเกินกว่าที่เราจะควบคุมได้

3 หล า ยๆ คนคงได้เห็นแล้วว่า บางบริษัททยอยปิดกิจการโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ทำให้หล า ยคนตกงานโดยไม่รู้ตัว เมื่อวานยังทำงานๆ อยู่เลยอยู่ดีๆ เช้าวันต่อมา เดินทางไปที่บริษัทรู้อีกทีก็ตอนอยู่ที่หน้าโรงงานนั่นแหละ

4 ขณะที่บางบริษัท ที่เปิดกิจการอยู่ก็แทนที่พนักงานด้วยเครื่องจักร ด้วยหุ่นยนต์ ในอนาคตจะเป็นแบบนี้เพิ่มขึ้น เรื่อยๆ รู้แล้วก็ต้องรีบปรับตัว

5 หากใครทำงานธนาคารให้รีบมองหางานใหม่ นั่นเ พ ร า ะ ระบบใหม่ธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่า จำนวนสาขา หรือ พนักงานในการดำเนินธุรกิจเมื่อถึงตอนนั้นจะหางานทำย ากมาก เ พ ร า ะจะมีคนที่ออ กจากระบบนี้หล า ยๆ คนพร้อมกัน

6 แล้วการมาของ ไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า ยิ่งซ้ำเติมการท่องเที่ยวไปกันใหญ่ เ พ ร า ะนอ กจากจีนจะปิดประเท ศ นักท่องเที่ยวช าติอื่น ๆ ก็ต่างเก็บตัวอยู่แต่ที่ประเทศของตน ด้วยกันทั้งนั้น

7 ยิ่งนักท่องเที่ยว ยุโรปกระเป๋าหนัก ทุกวันนี้ คงไม่มาเที่ยวบ้านเรากันแล้ว

8 อสังหาริมท รั พ ย์ต่างๆ เช่น คอนโดที่หล า ยคนซื้ อเพื่อเก็ งกำไร เริ่มออ กอาการชัดเจน เนื่องจากมีคนแนะนำ ให้คนไปกู้เงินเกิน มากๆ เ พ ร า ะอย ากได้ค่านายหน้า คิดว่าจะเอาค่าเช่ามาผ่อน แล้วท้ายที่สุดไม่มีคนเช่า กล า ยเป็นหมุนเงินไม่ทัน

9 บางคนก็ฟุ้งเฟ้อมากกว่ารายได้ที่ตน มี ซื้ อของเกินความจำเป็น ใช้จ่ายเงิน โดยไม่นึกถึงอนาคตข้างหน้าว่า จะเป็นยังไงจงมีสติในการใช้จ่าย อย่ าใช้จ่ายเกินตัวหากวันหนึ่งที่เกิดวิกฤติ จะเอาตัวไม่รอ ด ควรมีเงินเหลือ ไว้ใช้ในเวลาจำเป็นบ้าง

10 อาชีพค้ าออนไลน์จะเริ่มถดถอย นั่นเ พ ร า ะ มีการแข่งขันสูงขึ้น โดยเฉพาะ บริษัทที่สร้างระบบการค้าออนไลน์ มาแบบครบวงจร แข่งกับรายย่อย ทำให้ลูกค้ามีทางเลือ กที่หลากหล า ยกว่าเดิม

11 การมาของ 5 G จะทำให้หล า ยๆ สิ่งเปลี่ยนไป ทำให้เกิดอะไรใหม่ๆ มากขึ้น และ สิ่งเก่าๆ ก็ห าย ไป

12 A I หรือ ปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น และ ทำในสิ่งที่เร า ค าดไม่ถึงได้อย่ างไม่น่าเชื่อ การ ที่ไม่เชื่อว่าจะมาแทนที่ได้ขนาดนั้น ก็เหมือนกับที่รุ่นพ่อแม่เราไม่คิดว่า ทุกอย่ างจะมารวมในมือถือเครื่องเดียวได้

13 ที่ดิน และ บ้าน ตอนนี้ข า ยย าก เ พ ร า ะ เงินในระบบห าย ไปมากจริงๆ ส่วนคนที่มีเงินอยู่ก็ไม่อย ากจะใช้จ่าย ออ กไป อย ากเก็บไว้กับตัวให้ได้มากที่สุด ทำให้เกิดภาวะเงินฝืด

14 เริ่มเห็นการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน หากจะลงทุ นในธุรกิจหุ้ นน้ำมันควรพิจารณาให้ดี

15 โลกแห่งหุ้นพื้นฐานดี จะหมดไปเรื่อยๆ เ พ ร า ะแทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนในพื้นฐานโลกใหม่ที่กำลังดำเนินไปเลย

16 ไม่ใช่ประเทศเราบริหารไม่ดี แต่ระดับโลกเ ศ ร ษ ฐ กิ จหล า ยๆ ประเทศก็หดตัวลงพร้อมๆ กัน เรียกได้ว่าแ ย่พร้อมๆ กัน ทำให้ไม่มีใครพยุงใครได้

17 การที่ค่าเงินบ้านเราเรทดี ค่าเงินแข็งกว่าประเทศอื่นๆ อย่ าดีใจไปล่ะ นั่นเ พ ร า ะว่า เขาต้องการถือเงินบาท เพื่ออะไรบางอย่ างเท่านั้น ( ดูจากบทเรียนต้มยำกุ้ง )

18 เ ศ ร ษ ฐ กิ จพอเพียงสามารถช่วยเราได้ หากเราไม่สร้างห นี้ เกินตัว อย่ างน้อยๆ เราก็มี ดินดี แม่น้ำลำธารอุดม

สมบูรณ์ แทบทุกจังหวัดสามารถ ปลูกผลไม้ ปลูกผัก พอให้เรามีกิน มีใช้

ที่มา kha-yam