2 วิ ธีเก็บเงินล้านแรกของชีวิต

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเก็บเงินล้านแรกของชีวิต แม้ความเก็บเงินไม่เก่งก็ทำได้ กับบทความ 2 วิ ธีเก็บเงินล้านแรกของชีวิต ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่ออนาคตไม่ลำบาก

วิธีเพิ่มพลังเงินออมให้งอ กเงยสู้เป้าหมายเงินล้าน ที่ต้องการได้เร็วขึ้น มี 2 วิธี ดังนี้

1 วางแผนจัดสรรเงินออมให้มากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเร็วขึ้น

ฟังดูเหมือนง่ายแต่ถึงเวลาทำจริงๆ แล้วดูย าก เพราะการเก็บเงินออมให้มากขึ้นได้ เท่ากับว่าต้องไปลดค่าใช้จ่ายบางอย่ างให้น้อยลง เช่น เดิมเก็บเงินได้เดือนละ 2,000 บาท ถ้าจะเก็บไปให้ถึง 1 ล้านบาท เท่ากับว่าต้องใช้เวลาทั้งหมดราว 42 ปี กว่าจะมีเงินล้าน แต่ถ้าเราออมเงิน มากขึ้น เช่น เพิ่มเงินออมเป็น 5,000 บาท หรือใครมีการเก็บออมที่เยอะขึ้นถึง 10,000 บาท ก็ย้อมได้สัมผัสเงินล้านเร็วขึ้น ซึ่งจำนวนเงินออมจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการบริการรายรับรายจ่ายของแต่ละคน ใครเงินเดือนเยอะ และเก็บเงินได้มากก็ถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าคนอื่น

2 เพิ่มผลตอบแทนให้เงินงอ กเงยด้วยการลงทุน

สมมติจะเก็บเงิน วันละ 120 บาท หรือเดือนละ 3,600 บาท แล้วนำเงินก้อนนี้ไปลงทุนแบบ DCA ใน 3 ทางเลือ ก เงินฝากธนาคารที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 0.75% ต่อปี กองทุนรวมตราสารห นี้ที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 4.00% ต่อปี กองทุนรวมหุ้นที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 8.00% ต่อปี ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานเป็นระยะเวลา 15 ปี มาดูกันว่าผลตอบแทนของทางเลือ กไหนจะทำให้เราไปถึงเงินล้านเร็วที่สุด

เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยการ DCA ในทางเลือ กต่างๆ เดือนละ 3,600 บาท ระยะเวลา 15 ปี จะเห็นว่าการลงทุนใน ‘กองทุนรวมหุ้น’ ให้ผลตอบแทนที่ดี กว่ากองทุนรวมตราสารห นี้และเงินฝากธนาคาร ซึ่งถ้าเราลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ที่ให้ผลตอบแทน 8% ต่อปี จะทำให้เรามีเงิน 1 ล้านบาทได้ไม่ย าก ทั้งนี้ การลงทุน มีความ เ สี่ ย ง ซึ่งในระหว่างที่ลงทุน อาจมีทั้งช่วงที่กำไรและข า ดทุน ดังนั้น ต้องเข้าใจความ เ สี่ ย ง ที่จะเกิดขึ้น และการเดินหน้าลงทุนในระยะย าวอย่ างต่อเนื่อง ที่สำคัญเมื่อมีรายได้มากขึ้น ก็ควรแบ่งมาออมและลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป้าหมายถึงเงินล้านได้เป็นจริง

ที่มา s a n o o k,s e t i n v e s t n o w, y i n d e e y i n d e e