20 ข้อคิดสอนลูกให้เติบโต มีอนาคตที่ดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่แม่พ่ำสอน เพื่ออนาคตที่ดีของลูกกับบทความ 20 ข้อคิดสอนลูกให้เติบโต มีอนาคตที่ดี ไปดูกันว่าข้อคิดสอนลูกของแม่จะพาชีวิตลูกเติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์แบบได้อย่ างไร

1 สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งโปรดถนอมตัวเอง ให้มาก่เมื่อยังเป็นวัยรุ่น อย่ าใช้ชีวิตให้หนัก เกินไป

2 การทำกิจก ร ร มต่าง ๆ ภายในรั้วมหาวิทย าลัย มีความสำคัญมาก พอ ๆ กับการก้มหน้าก้มต า เรียนหนังสือ

3 ไม่ต้องตั้งใจเรียน อยู่ในกรอบจน มากเกินไป เอาแค่พอ ดีหางานดี ๆ ทำก็พอเพราะในโลก แห่งความเป็นจริงแล้ว วัดกันที่ผลงานไม่ใช่ เกรดเฉลี่ย

4 เมื่อถึงช่วงอายุ ในวัยของการทำงาน ใครเก็บเงินก่อน จะร ว ยเร็วกว่า และ ที่สำคัญไปกว่านั้นควรท่องเอาไว้ ‘ชีวิตที่ไม่มีห นี้สิน คือชีวิตที่ ประเสริฐที่สุด’

5 การเลือ กงานที่เราชื่นชอบนั้น เป็นสิ่งที่ดี แต่อย่ าลืมด้วยว่า งานที่เราทำ สามารถเลี้ยงดูตัวเราได้จริง หรือเปล่า ถ้าหากว่าไม่ใช่ ก็ให้รีบเปลี่ยนงาน

6 เลือ กที่จะซื้ อบ้านก่อน ที่จะซื้ อรถเพราะร า ค าบ้าน จะมีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้น ในทุก ๆ ปีแต่มูลค่าของรถจะลดลง ในทุกๆปี

7 การหาเป้าหมายในชีวิต ของตัวเอง ให้เจอได้โดยเร็วที่สุด เป็นสิ่งที่ดีเพราะ เป้าหมายของชีวิตจะเป็นเครื่องนำทางของคุณ ให้คุณได้เดินทางไปสู่ เป้าหมายของคุณได้

8 การเก็บเงินเ ป็นแค่บันไดขั้นแรกสู่ความร่ำร ว ย แต่ขั้นต่อมา คือต้องรู้จักลงทุน อย่ าลืมคบกับที่ปรึกษา การเงินไ ว้เป็นเพื่อน

9 ด อ ก เบี้ยบ้านนั้น มหาโ ห ด มากรีบใช้ให้หมด โดยเร็วพลันก่อนที่จะแก่ แล้วผ่อนไม่ไหว

10 คอนเน็คชั่นหรือสายสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ต่อให้เก่งแค่ไหน ก็สู้การมีเพื่อน เยอะไม่ได้

11 อย่ าเป็นศัตรูกับใครก็ต ามบนโลกใบนี้ เพราะคุณจะไม่มีทางรู้ว่า วันหนึ่งเขาอาจจะยิ่งใหญ่ มากจนกลับ มาทำร้ า ยคุณก็เป็นได้

12 อย่ าคิดว่าตัวเองทำอะไรได้ แค่อย่ างเดียว เพราะความสามารถ ของคนเรา มีมากกว่า 1 เสมอ

13 ควรมีงานทำมากกว่า 1 งาน เพราะความมั่นคง ไม่เคยมีบนโลกใบนี้

14 สร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้เร็วที่สุด ในขณะที่คุณยังมีกำลังยัง เป็นหนุ่ม-สาว เพราะการฝ่าฟั น อุปสรรค ในช่วงอายุมาก ไม่ใช่ เรื่องสนุก

15 เมื่อมีโอกาสใด ก็ต ามเข้ามาจงอย่ าปฏิเสธ ถึงจะล้มเหลว แต่มันก็คือ ประสบการณ์

16 เลือ กคู่ชีวิต จงคิดให้ดี ๆ อย่ าดูแต่ข้อ ดี ของเขา แต่ต้องดูด้วยว่า เราสามารถ รับข้อเสียของเขาได้มาก แค่ไหน

17 ออ กเดินทางท่องเที่ยว ตั้งแต่ยังหนุ่มสาวเพราะเมื่อมีครอบครัว การเดินทาง จะเป็นเรื่องยุ่งย าก กว่าเดิม

18 ความสำเร็จ ที่มากมา ยแค่ไหนก็ไม่สามารถทดแทน ความล้มเหลว ของครอบครัวได้

19 การมีแฟน หรือ สามีภรรย ายังเลิกกันได้ แต่ความเป็นพ่อแม่ ลูกนั้น เลิกกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นควรดูแล พวกเขาให้ดี ๆ

20 ลองหาเวลาอยู่ว่างๆไม่ต้องทำอะไรเลย ดูบ้างอย่ าแบกโลกทั้งใบ ไว้คนเดียวและ

อีกอย่ างงานก็ไม่ใช่ ทุกอย่ างของชีวิต หวังว่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับทุกๆท่าน ชีวิตจริงที่เกิดขึ้นเรา ควรที่จะเรียนรู้และ มองถึงการใช้ชีวิตจริงให้ มากขึ้นประสบการณ์ของชีวิต สำคัญมากจริงๆ

ที่มา sh a r e- s i, k a e y i m