20 ข้ อคิดใช้ชีวิตสบาย เรียบง่าย อยู่ไหนก็ไม่ลำบาก

บางคนคิดว่าความฉลาดเป็นสิ่งที่สะสมกัน มาตั้งแต่เยาว์วัย และย ากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้ แต่ในความเป็นจริง หากเราดำเนินชีวิตอ ย่ างถูกต้องเหมาะสม ก็จะทำให้เรากล า ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตอ ย่ างมีประสิทธิภาพและฉลาดมากขึ้นด้วย เพียงแค่ให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ แล้วชีวิตของคุณจะง่ายขึ้น

1.อ ย่ าบ้างานจนไม่มีเวลา ใช้ชีวิตแต่ควรขยันทำงาน และรู้จักบริหารเวลา เพื่อใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูง และครอบครัวด้วย

2.อ ย่ าโ ก ร ธใครนานเ เต่ถ้ารู้สึกว่ากำลังโ ก ร ธ หรือโ ม โ หใครอยู่ ให้ลองเดินไป ซื้อไอศครีม หรืออะไรเย็น ๆ มากิน จะทำให้รู้ว่าเรื่องง่ายๆแบบนี้ ก็ทำให้ห า ยโ ก ร ธได้ เหมือนกัน

3.หาพื้นที่ส่วนตัว ให้เจอหาเวลาได้ อยู่เงียบ ๆ คนเดียวบ้างเพราะความเงียบ จะทำให้เราเข้าใจตัวเอง และเมื่อเราเข้าใจตัวเอง เราก็จะเข้าใจคนอื่ นด้วยเช่นกัน

4.ทำชีวิตให้เรียบง่าย รู้จักตัดกิจ ก ร ร ม บางอ ย่ าง ที่ไม่จำเป็นกับชีวิตออ กไปบ้าง

5.นอนให้พอและนอนให้มืดสนิท การนอนในที่มืดสนิท ตื่น มาจะสดชื่น ร่างกายจะซ่อมแซมได้เต็มที่ เช่นหาผ้ามาปิด ต าตอนนอน ถ้าวันไหนนอนน้อย เราจะอารมณ์เ สี ยได้ง่าย และความยืดหยุ่น ทางอารมณ์จะต่ำลง

6.หาเวลาฟังเพลงเมื่อมีโอกาส เพราะเพลงจะส่งผล กับอารมณ์ และบุคลิคภาพในวันนั้นๆ

7.เวลาคิดงานไม่ออ กให้ลองไปอาบน้ำและสระผม ขณะหลับต าสระผม ให้ลองคิดถึง งานที่คิดค้างอยู่ เพราะตอนนั้นเราจะสบายตัว และรู้สึกโล่งหัว ช่วงเวลานั้นจะเป็น เวลาที่เรามีสมาธิดีที่สุด และไอเดียดี ๆจ ะเกิดขึ้น

8.หาโอกาสออ กเดินทางคนเดียวบ้าง การที่เราได้เดินทางคนเดียว จะทำให้เราได้ ใช้เวลากับตัวเองเต็มที่ และระหว่างช่วงเวลานั้น มักจะมีแรงบันดาลใจดี ๆ เกิดขึ้นเสมอ

9.แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนต่างวัยอยู่เสมอ ทั้งคนที่อายุมากกกว่า และน้อยกว่าเรา เพราะจะทำให้เราเชื่อมต่อ กับทั้งสองยุคได้ เป็นอ ย่ างดี และคุณจะไม่ถูกจำกัด ความว่าเป็นคนยุคไหน แต่จะเป็นคนของยุค ปัจจุบันไปตลอ ด

10.ยอมรับในความต่าง ของคนแล้ว คุณจะไม่ทุ ก ข์ เป็นเรื่องปกติ ที่ทุกคนจะคิด ไม่เหมือนเรา แต่ถ้าเราทำอะไรซักอ ย่ างแล้วอีกร้อยคน คิดเหมือนเราหมดอันนี้ แหละที่ไม่ปกติ

11.ควรช่วยเหลือคนอื่น เท่าที่เรามีกำลัง จะทำได้ ช่วยโดยไม่ทำให้ตัวเอง เดือนร้อน อ ย่ าเบียดเบียนตัวเองจนชีวิต ตัวเองต้องลำบาก

12.ควรกินอะไรไร้สาระบ้างอ ย่ าตึงเครียดเรื่องการกินอาหารสุขภาพ จนไม่มีความสุขมนุษย์ ไม่ได้ถูกออ กแบบ ให้กินอะไรซ้ำๆ การกินอาหารหลากหล า ย จะมีภูมิคุ้มกันที่ดี คนที่ไม่กินอาหารอะไร แปลกๆ เลย มักจะท้องเ สี ยง่าย

13.เวลาโ ม โ หห้ามพูดเวลาดีใจ ห้ามให้สัญญาใคร และเวลาเ ม าห้ามทำอะไรเลยควรไปนอน เพราะชีวิตคุณอาจพังและชีวิตคุณอาจเปลี่ยนไปได้แค่ ชั่ ว ข้ ามคืน

14.วิ ธีดูว่าเขาเป็นคนอ ย่ างไร ให้ดูตอนเขามีปัญหาแล้วดูว่าเขาแก้ไขปัญหานั้นอ ย่ างไร จะรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่เก่งแค่ไหน เป็นคนดีหรือไม่ดี ก็ดูจากตอนที่เขาแก้ปัญหา ของเขาเอง นั่นแหละ

15.อ ย่ าดูสิ่งที่คนเขาพูดเพียงอ ย่ างเดียว แต่ควรดูคนจากสิ่งที่เขากระทำด้วย อ ย่ าเพิ่งรีบตัดสินคนเพียงเพราะมีคนบอ กว่า คนนี้นิสัยไม่ดี เราไม่รู้หรอ กว่าเขาทั้งสองจริง ๆ แล้วมีเรื่องราวอ ย่ างไรกัน มาก่อน เพราะเรากำลังฟัง ความจากข้างเดียว

16.รู้ว่างานอะไรที่ควรทำและงานอะไรที่ควรปฎิเสธ งานบางอ ย่ าง ถ้าเราไม่มีความสามารถ หรือยังไม่พร้อมจริง ๆ แต่เรารีบรับโอกาสนั้นไว้ งานนั้น อาจทำให้เราเ สี ยชื่อเ สี ยง และอาจส่งผลกับอาชีพของเราในอนาคต ควรรู้จักปฎิเสธอ ย่ างมี วาทศิลป์หลังจากนั้น ควรเร่งฝึกฝนตัวเอง เพื่อเตรียมพร้อมรับ โอกาสในครั้งต่อไป

17.เมื่อเราตัดสินใจผิ ดพลาดให้คิดว่าผิ ดพลาด เพราะเราตัดสินใจเอง ย่อมดีกว่าผิ ดพลาด เพราะทำต ามที่คนอื่น บอ กให้ทำ

18.ในชีวิตนี้คุณจะเลิกนับถืออะไรก็ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณห้ามเลิกนับถือคือ ห้ามเลิกนับถือตัวเอง

19.อ ย่ ากลัวการผิ ดพลาดแต่ให้กลัวว่าอาจจะจากโลกไป ก่อนที่จะได้ทำอะไรอีกมากมายในโลกนี้

20.อ ย่ ากลัวที่จะถามอะไรออ กไปในสิ่งที่เราไม่รู้ ไม่ต้องทำเป็นอมภูมิไม่รู้ ก็บอ กว่าไม่รู้ ไม่ต้องอายไม่รู้ไ ม่ได้แปลว่า โ ง่

ที่มา  stand-smiling