20 ข้ อคิด สร้างฐานะสู่ความร่ำร ว ย คิดได้ต ามนี้แก่ตัวไปก็สบาย

ถ้าพูดถึงความร่ำร ว ยใครๆก็อย ากจะมีชีวิตแบบนั้นกันทั้งนั้นใช่ไหมละ แต่ความร่ำร ว ยนั้นต้องได้มาจากหล า ยๆปัจจัย ทั้งความคิด การลงมือทำ ฉนั้นวันนี้เราจะพาคุณมาดู 20 ข้ อคิด สร้างฐานะสู่ความร่ำร ว ย คิดได้ต ามนี้แก่ตัวไปก็สบาย จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลยย

1. เมื่อถึงวัยทำงาน ใครเก็บเงินก่อน ร ว ยเร็วกว่าและสิ่งสำคัญ ที่ต้องจำไว้ คือ ชีวิตที่ไม่มีห นี้ คือชีวิตที่ประเสริฐที่สุด แน่นอนว่าการเก็บเงินเป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่ความร่ำร ว ยได้

แต่ชีวิตที่ปราศจากห นี้สิน ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้เราสบายใจในการ ใช้ชีวิตมากกว่าคนที่ต้องทำงานหาเงิน มาใช้ห นี้ในแต่ละวัน มันเหนื่อยมากนะ

2. การทำกิจก ร ร มในรั้วมหาวิทย าลัย นั้นสำคัญมากพอๆกับการคร่ำเคร่งหน้าตำราเรียน เพราะเราจะได้ทำความรู้จักกับคนได้มาก เป็นการสร้างคอนเน็กชั่นในอนาคต

3. หาเป้าหมายในชีวิตให้เจอ โดยเร็วที่สุดเพราะมันจะเป็นเครื่องนำทางของคุณไปตลอ ดชีวิต หากใครเจอทางของตัวเองเร็ว ก็เหมือนได้เริ่มต้นทางของตัวเองได้เร็วกว่าคนอื่น ดังนั้นยิ่งหาเจอเร็วก็จะยิ่งมีเวลาได้ทำต ามเป้าหมายชีวิตตัวเองได้มากขึ้น

4. ไม่ต้องตั้งใจเรียนให้มากจนเกินไป เพราะในชีวิตจริงเขาวัดกันที่ผลงานไม่ใช่ที่เกรด ซึ่งไม่ได้บอ กว่า ไม่ต้องตั้งใจเรียน เพียงแต่อย ากให้เรียนแบบสนุก อย่ าไปเคร่งเครียดกับมัน มากจนเกินไป เพราะ สุดท้ายแล้ว คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

ไม่ได้วัดจากการเรียบเพียงอย่ างเดียว แต่คือคนที่รั ก ษ าสมดุลชีวิตในทุกๆด้านได้เป็นอย่ างดี ไม่ว่าจะเป็นด้าน ครอบครัว หน้าที่การงาน การเงิน สุ ข ภ า พ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

5. เลือ กงานที่เราชอบนั้นใช่ แต่อย่ าลืมด้วยว่า อาชีพนั้นสามารถเลี้ยงดูตัวเราได้จริงหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ก็อย่ าหลอ กตัวเอง เพราะในโลกความเป็นจริง มันไม่เหมือนที่คิดไว้ ทุกอย่ างต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยเสมอ

6. ซื้ อบ้านก่อน ที่จะซื้ อรถ เพราะบ้าน มีแต่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น รถมีแต่มูลค่าลดลง ชื่อก็บอ กอยู่แล้วว่า รถ=ลด ซึ่งก็เป็นความจริง เพราะรถ เมื่อซื้ อมาจะมีแต่รายจ่าย ทั้งค่าซ่อมบำรุงรั ก ษ า เ สี ยภาษี น้ำมันรถ และอื่นๆ แต่ในทางกลับกัน หากคุณสามารถใช้รถมาช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคุณได้มากขึ้น นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

7. อย่ าเป็นศัต รูกับใครก็ต ามบนโลก ใบนี้เพราะคุณจะไม่มีทางรู้ว่า วันหนึ่งเขาอาจจะยิ่งใหญ่มาก จนกลับมาทำร้า ยคุณก็เป็นได้ อย่ าสร้างศัต รูไว้จะดีที่สุด เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้า คนเหล่านั้นจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราในด้านใดบ้าง การมีมิตรภาพที่ดีให้กัน น่าจะดีที่สุด

8. การเก็บเงินเป็นแค่บันไดขั้นแรกสู่ความร่ำร ว ย แต่ขั้นต่อมา คือ ต้องรู้จักลงทุน เพราะการลงทุนที่ถูกต้องจะช่วยให้เราร ว ยได้เร็ว และปล่อยให้เงินทำงาน เก็บอย่ างเดียวไม่มีทางร ว ยได้แน่นอน ถึงร ว ยก็คงใช้เวลานาน

9. ดอ กเบี้ยบ้านนั้น มหาโห ดมาก รีบใช้ให้หมดโดยเร็วพลัน ก่อนที่จะแก่ แล้วผ่อนไม่ไหว นั่นเป็นเพราะว่ายิ่งอายุมากก็ยิ่งมีโอกาสน้อยลงที่จะทำงาน และสร้างรายได้ ดังนั้นตอนยังหนุ่มยังสาว มีเรี่ยวแรง ให้รีบทำงานและใช้ห นี้ให้หมดโดยเร็วซะ

10. คอนเน็คชั่นหรือสายสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆต่อให้เก่งแค่ ไหน ก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้ แน่นอนว่าการอยู่ในสังคม ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นการทำตัวให้เป็นที่รักกับทุกคน จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และผู้อื่นพร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอ ดเวลา แม้ในวันที่เราล้มลง

11. เมื่อมีโอกาสใดก็ต ามเข้ามาจงอย่ าปฏิเสธ ถึงจะล้มเหลว แต่มันก็คือ ประสบการณ์ เพราะโอกาสไม่ได้มีเข้ามาให้เลือ กได้บ่อยๆ อย่ าปล่อยโอกาสให้ห า ยไปโดยเปล่ าประโยชน์

12. อย่ าคิดว่าตัวเองทำอะไรได้ แค่อย่ างเดียวเพราะความสามารถ ของคนเรา มีมากกว่า 1 เสมอ นั่นเป็นเพราะคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอย่ างใดอย่ างหนึ่ง แต่ทำหล า ยๆอย่ างที่เราต้องการจะทำ และอย ากจะเป็นให้ดีที่สุด

13. ควรมีงานทำมากกว่า 1 งานเพราะความมั่นคงไม่เคยมีบนโลกใบนี้ เราอาจจะคิดว่างานประจำที่เราทำอยู่นั้น มัน มั่นคงที่สุดแล้ว แต่ใครจะรู้อนาคต หากเขา ไ ล่เราออ ก

หรือบริษัทปิดตัวลงกระทันหัน ดังนั้นควรหารายได้หล า ยๆทางที่ไม่กระทบกับงานหลัก เพื่อที่อย่ างน้อยเราก็มีรายได้สำรองจากงานอื่น หากวันหนึ่งงานหลักไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราแล้ว

14. ก่อร่างสร้างตัวให้ได้เร็วที่สุด ในขณะที่คุณยังมีกำลัง เพราะ การดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงอายุมาก ไม่ใช่เรื่องสนุก ยิ่งอายุมากเรี่ยวแรงก็ถดถอย ดังนั้นควรทำซะ ตอนที่ยังมีแรงสู้

15. การมีแฟน หรือสามีภรรย ายังเลิกกันได้ แต่ความเป็นพ่อแม่ลูกนั้นเลิกกันไม่ได้ เพราะฉะนั้น ควรดูแลพวกเขาให้ดีๆ เราไม่ได้มีเวลาที่จะอยู่กับพ่อแม่ได้ทั้งชีวิต และพ่อแม่ก็ไม่สามารถรอเราได้ทั้งชีวิต เมื่อมีโอกาสได้อยู่กับท่าน จงรีบทำ

16. เลือ กคู่ชีวิต จงคิดให้ดีๆ อย่ าดูแต่ข้ อ ดีของเขา แต่ต้องดูด้วยว่า เราสามารถรับข้ อเสี ยของเขาได้มากแค่ไหน การมองแต่ข้ อ ดีของเขา จะทำให้เรายอมรับข้ อเสี ยของเขาไม่ได้ เมื่อเวลานานไป สุดท้ายก็ต้องไปกันคนละทาง ดังนั้นควรศึกษาข้ อเสี ยของกันก่อน ว่ายอมรับได้ไหม

17. ลองหาเวลาอยู่ว่างๆ ไม่ต้องทำอะไรเลยดูบ้าง อ ย่ าแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียวและอีกอ ย่ าง งานก็ไม่ใช่ทุกอ ย่ างของชีวิต ควรหาเวลาให้ร่างกายและสมองได้พักผ่อน โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรดูบ้าง

18. ออ กเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ยังหนุ่มสาวเพราะเมื่อมีครอบครัว การเดินทางจะเป็นเรื่องยุ่งย ากกว่าเดิม ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้มีห่วงมาก ถ้ามีโอกาสก็ควรที่จะรีบไป เพราะถ้าถึงวัยสร้างครอบครัวแล้ว การจะไปไหนแต่ละครั้ง จะเป็นเรื่องใหญ่มาก

19. ความสำเร็จที่มากมายแค่ไหน ก็ไม่สามารถทดแทนความล้มเหลวของครอบครัวได้ ครอบครัวเป็นเหมือนกำลังใจสำคัญ ที่จะผลักดันให้คนในนั้น มีพลัง และสู้กับเป้าหมายชีวิต ดังนั้นควรรั ก ษ าครอบครัวให้มีแต่ความสุข

20. สุ ข ภ า พเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่ง โปรดถนอมตัวเองให้มาก เมื่อยังเป็นวัยรุ่น อย่ าใช้ชีวิตให้หนักเกินไป ต ามที่โบราณว่าไว้ การไม่มีโ ร ค เป็นลาภอันประเสริฐ อ ย่ ามัวแต่ทำงาน เพื่อหาเงิน มาไว้ รั ก ษ า ตัวย ามแก่

ที่มา  kumkoom