20 วิ ธีเป็นผู้หญิงสวย ฉลาด ดูแพง น่าคบหา

1.ขยันและรู้กาลเทศะ

คนฉลาดมักขยัน เพราะเทอรู้ว่าต้องทำอะไรเ มื่อไหร่คงไม่มีคนฉลาดที่ขี้เกียจ ไม่มีการวางแผนหลอ กจริงม่ะ และสาวฉลาดยังแยกแยะ รู้จักกาลเทศะอีกด้วยอะไรดีดีที่สุด ควรทำหรือไม่ทำอะไรควรพูด กับใครเวลาไหน

และอะไร ที่ไม่เหมาะจะพูด เวลาไหนเพราะเทอสังเกตุ และใส่ใจรายละเอียด รอบตัวเสมอไงละ และนั่นก้อเป็นผลดีต่อตัวสาวฉลาดเอง มันทำให้เทอแพง น่าคบหามากที่เดียว

2.มีเมตต า

เป็นธรรมชาติของสาวฉลาดที่มีใจเมตต า และรักพวกพ้องพวกเทอจิตใจอ่อน โยนอย ากหยิบยื่น ความช่วยเหลือให้คนที่ข า ดโอกาส แต่ก้อใจนักเลงพอไม่สนับสนุนคนที่หาผลประโยชน์เป็นไง ละสวยฉลาดไม่ได้ หลอ กกันง่ายๆหลอ กนะ

3.สามารถส่งเสริมคนอื่นได้

คนฉลาดมักไม่ทำอะไรคนเดียว เพราะคนฉลาด เป็นนักวางแผนตัวย งฉะนั้น จะสร้างทีมของตัวเองขึ้น มา และส่งเสริมให้คนในทีม สามารถก้าวหน้าต่อไป แต่คนที่เก็บงำความรู้ไม่ถ่ายทอ ดให้คนอื่น

ก้อจะเป็นคนที่ ต้องทำงานงก ๆ คนเดียว เหมือนจะก้าวหน้าเติบโตแต่สุดท้าย จะตันทั้งการงานและสังคมนะแจ๊ะ แบบนี้ ไม่น่ารักเลยช่ายม้า ถ้าไม่อย ากตันก้อ ต้องรู้จักแบ่งปัน สิ่งดี ๆ นะจ๊ะ

4.รู้จักหาความสุข

การมีความสุขเป็นสิ่งไม่ผิ ด แต่จะผิ ดเมื่อความสุข ของเราทำร้ า ยคนอื่น สาวฉลาดจะคิดใคร่ครวญ เพื่อไม่ทำให้ใครต้องสะดุดหัวคะมำหน้าทิ่มพวกเทอจะเรียนรู้การหาความสุขอย่ างแท้จริง ไม่หลงมัวเมาไป กับสิ่งจอมปลอม เพราะบางครั้ง ความสุขก้อได้ มาจากสิ่งเล็ก ๆ รอบตัวมากกว่าดินเนอร์หรูหรือแบรนด์เนมว่ามั้ยย

5.ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยความตั้งใจ และลงมือทำแค่คิ ดแต่ไม่ทำยังไม่นับ ว่าสำเร็จสาวฉลาด นอ กจากฉลาดคิดแล้ว ยังฉลาดทำอีกด้วย และพวกเทอจะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

ที่ขัดขวาง แต่จะนำอุปสรรคนั้น มาเป็นแรงผลักดัน ให้ก้าวต่อไป เพราะปัญหา อุปสรรคจะขัดเกลาใ ห้แข็งแกร่งเหมือน เพชรที่ได้รับ การเจียระไน

6.ไม่ห่วงสวยจนเกินไป

ความสวยที่แท้ทรู ต้องมาจากข้างในการแต่ง เติมก้อแค่บางส่วนเท่านั้น สาวฉลาดจึงไม่ยึดติดที่จะต้องดูดี ดูสวยตลอ ดเวลา มีจังหวะที่หลุด บ้างโทรมบ้าง หากต้องลุยงานแต่เ ส น่ ห์ของพวกเทอก้อไม่ลดลงไปเลย ตรงกันข้าม กับยิ่งดูมีเ ส น่ ห์มากขึ้นในความเป็นธรรมชาติแบบไม่ต้องแอ็บซะอีก

7.มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออ ก

บางครั้งการสร้างคนที่โดดเด่น ก้อมักมาจากการข า ด บางสิ่งเช่น ข า ดแกนนำข า ดคนกล้า แสดงความสามารถ คนที่กล้าคิดต่าง สาวฉลาดจึงเป็นบุคคล ที่กล้าจะทำสิ่งต่าง ๆ ที่แปลกออ กไป มีความเป็นผู้นำ แม้จะไม่เคยลงมือทำ แต่เพราะกระบวนการคิด และมุมมองแง่บวก กับการที่รักการเรียนรู้ ทำให้พวกเทอรังสรรค์สิ่งต่าง ๆ ออ กมาได้ อย่ างไม่ย ากเย็น

8.เข้าใจและพร้อมยอมรับความผิ ดหวัง

เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตที่ต้องเจอ ความผิ ดหวังแต่ผู้หญิงฉลาด จะยอมรับและเข้าใจ ความเป็นจริงได้ดี ไม่ร้องไห้ฟูมฟายน้ำต าตก ในให้โลกรู้การทำตัวให้แย่ลง

จมปลักอยู่กับความท้อแท้ ไม่ใช่วิถีของคนสวยแพง ล้มได้แต่พวกเทอ move on ค่ะ พวกเทอไม่รอให้โชคชะต ากำหนด แต่จะก้าวออ กไป คว้าสิ่งดีๆที่รออยู่มา

9.ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ

หมั่นเพิ่มเติมหาความรู้อยู่เสมอผู้หญิงฉลาด มักจะรักการเรียนรู้ สิ่งใหม่ใส่ใจสิ่งเก่า เพิ่มเติม การพัฒนา ไม่ทำตัวเป็นคนที่น้ำเต็มแก้ว จนล้นยิ่งในยุคนี้ ผู้หญิงสวยหาง่ายมาก แต่ผู้หญิงที่ทั้งสวยและฉลาด หาได้ย ากกว่าฉะนั้น ต้องทำตัวใ ห้มีราคาแวลู่ ดูแพงไม่หยุดนิ่ง

10.ทำงานให้ดีที่สุด

การเต็มที่กับสิ่งที่ทำรัก ในสิ่งที่ทำแม้จะไม่ได้ ทำในสิ่งที่รักเสมอไป ก้อเป็นคุณสมบัติ อีกข้ อของสาวฉลาด ไม่มีการเสแสร้งใดที่จะยั้งยืน หากทำแบบขอไปที หรือผักชีโรยหน้ายังไงซะก้อมีคนรู้ในที่สุดฉะนั้นฝึกไว้ให้เป็นชีวิต ทำทุกสิ่งอย่ างเต็มที่เต็มกำลังให้ดีที่สุด แม้จะไม่มีใครเห็นเลยก้อต าม แต่เชื่อเถอะคะถึงไม่มีคนเห็น แต่ผลของงาน มันจะสะท้อน กลับมาหาคนที่ ทำใครทำคนนั้นได้

11.กล้าเอ่ยขอโ ท ษ และกล่าวขอบคุณ

การทำผิ ดพลาดหรือต้องขอความช่วยเหลือไม่ได้แปลว่าไม่ฉลาด ไม่คูลเสมอไป ไม่มีใครรู้ไปทุกเรื่องเก่งไปทุกอย่ าง สี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชน์ยังรุ้พลั้ง แต่จะพลาดมากถ้าทำผิ ดแล้วไม่กล้าเอ่ย คำขอโ ท ษ หรือ กล่าวขอบคุณ คนที่มีน้ำใจต่อคุณฉะนั้น ฝึกให้เคยชิน เป็นนิสัยเข้าไว้ ได้ใจใคร ต่อใครไปเต็ม ๆ

12.กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ

ความกลัวมักจำกัดให้เราไม่กล้าเดินต่อไป และมักนำม าซึ่งความผิ ดหวังอมทุ ก ข์มุมมองในแง่ลบแง่ร้ า ย แต่สิ่งเหล่านี้ จะไม่เกิดขึ้น กับสาวฉลาด เพราะพวกเทอมี วิ ธีรับมืออย่ างดีเยี่ยม

นั่นคือพวกเทอพร้อม และกล้าเผชิญหน้า กับสิ่งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ความไม่คาดหมาย ทุกประเภทพวกเทอไม่วิ่งหนี ไม่ดราม่าจนเกินงาม แต่พวกเทอมองและ คิดรู้จักรอเวลา ที่เหมาะสม

13.มีความซื่อสัตย์

สาวฉลาดจะมีความซื่อสัตย์ เป็นพื้นฐานของชีวิต พวกเทอไม่ ทำความเดือ ดร้อน ให้ใครและเป็นคนซื่อตรง อะไรจริงก้อว่าจริง สาวฉลาดมีทัศนคติที่ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบ แต่เล่ห์เหลี่ยมเชิง ธุรกิจการค้า ก้ออีกเรื่องนะ

14.มีวินัยการวางแผนจัดเตรียม

นอ กจากความฉลาดแล้วสาวเก่ง ยังต้องมีระเบียบ วินัยในชีวิตที่สูงด้วยคะ อะอะหล า ย คน มองข้ามประเด็นนี้เพราะดูเหมือนไม่น่า จะเกี่ยวข้ องกันเลยใช่ไหมคะ แต่แท้จริงแล้วสำคัญมากทีเดียวคะ วินัยจะเป็นตัวบ่งบอ กว่าสาวคนนั้น เป็นของแท้แค่ไหน

ไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นได้โดยปราศจากวินัยที่เข้มแข็ง วินัยก้อเหมือน การฝึกฝนจนช่ำชอง เปรียบเหมือนนักรบโรมันจะฝึกดาบทุกวัน แม้ไม่มีศึกสงคราม เมื่อเกิดสู้รบจึงสามารถเอาชนะศัตรู ได้อย่ างห้าวหาญวินัย ก้อเช่นกันหากข า ดวินัย ความฉลาดความเก่งก้อเป็นประหนึ่งดาบที่ ขึ้นสนิมนานวันก้อมี แต่ความเขรอะ และใช้การไม่ได้ ในที่สุด

15.มองโลกในแง่บวก

พลังแห่งมุมมองความคิดจะเป็นตัวขับเคลื่อนศักยภาพ ของเราให้ก้าวออ กไป สู่ภายนอ กสาวๆ ที่มีมุมมองในแง่บวกจะเป็นเหมือนแม่เหล็ก ที่ดึงดูดคนรอบข้างให้เข้ามาใกล้ก้อแหม

ใครก้ออย ากอยู่ใกล้คนคิดดีทำดีมีมุมมองที่เป็นจริงแต่ไม่อมทุ ก ข์กันทั้งนั้นแหละคะเพราะ ใจรื่นเริงเป็นย าดีแต่การจะมีมุมมอง ในแง่บวกได้สาว ๆ ต้องฝึกฝนนะคะ เพราะมองแง่บวกกับโลกสวยต่างกัน แค่เส้นผมบังแค่นั้นเอง สาวที่มีมุมมอง

ในแง่บวกเทอจะเป็นพวกที่ใช้สติในการคิดใคร่ครวญเสมอ และมองสิ่งต่าง ๆ ต ามความจริงที่ควรจะเป็นไม่กระโตกกระต าก ตีโพยตีพายจนเกินไป พร้อมรับมือ กับทุกสถานการณ์อย่ างมีสติ ให้กำลังใจตัวเองมากกว่า ตัดพ้อต่อว่า ลงมือทำมากกว่า เอาแต่พูด

16.เคารพตัวเอง

นี่เป็นอีกข้ อที่สาวฉลาดต้องมีคือ การเคารพตัวเอง ให้ความสำคัญกับตัวเอง ไม่เปลี่ยนแปลง ต ามแรงกดดัน หรือความคาดหวังของคนอื่น ผู้หญิงทุกคน มีเ ส น่ ห์ ไม่เหมือนกันบุคลิค และความสามารถต่างแตกกัน เพราะฉะนั้นไ ม่มีใครเหมือนใครได้

ของเลียนแบบไม่มี ทางเทียบของแท้ฉันใด สาวที่ไม่เคารพตัวเองก้อไ ม่สามารถเคารพคนอื่นได้ ฉันนั้นและคุณจะเป็นสาวฉลาด ได้อย่ างไรหากต้องวิ่งไล่ ต ามให้เหมือนคนอื่น

17.มีความสุภาพอ่อนน้อม และเป็น มิตร

ไม่มีใครอย ากอยู่คนเดียวการจะได้ใจคนอื่น คุณต้องมีความสุภาพ อ่อนน้อมไม่เย่อหยิ่งอวดตัวกดขี่ผู้อื่น ดูถูกคนอื่นควรจะมี มิตรภาพที่ดี กับทุกคนอย่ างจริงใจไม่รังเกียจเดียด ฉันด์คนที่ด้อยกว่า ถึงแม้คุณจะก้าวไป สู่ความสำเร็จโดดเด่นแล้วก้อต ามนี่แหละ วิถีของสาวฉลาดสวยแพง แพงทั้งสมอง และกิริย าการแสดง ออ กเป็นคนเก่ง สวยน่าคบจบ ในหนึ่งเดียว

18.มีสติ-เชี่ยวชาญ ในการแก้ปัญหา

สาวฉลาดจะมีสติเสมอไม่ว่าต้องเจอ กับปัญหา แบบใดพวกเทอ จะมีวิ ธีการ แก้ปัญหา อย่ างชาญฉลาด เชี่ยวชาญในการวางแผน การจัดการ เพราะพวกเทอ มองว่า แก้ไขดีกว่าแก้ตัว

ไม่มีประโยชน์ที่จะทะเลาะเบาะแว้ง ระรานคะคานให้ได้ผู้ชนะ เพราะสุดท้ายปัญหาก้อยังไม่ได้รับการแก้ไขอยู่ดี และนี่เป็นแม่เหล็ก อีกตัวที่ดึงดูดให้มีคนอย ากเข้าใกล้ พวกเทอหรือ ชื่นชอบพวกเทออออ

19.ดูแลตัวเองได้

สาวเก่งสวยฉลาด มักไม่ทำตัวอ่อน แอรอคอยการช่วยเหลือ เท่านั้น แต่พวกเทอจะพย าย าม ทำด้วยตัวเองก่อน นี่แหละ ความคูลที่แท้ทรู แต่ ช้าก่อนไม่ได้หมายความว่า พวกเทอจะต้องโชว์ พาวด์ทำเอง ทู้กกกอย่ างนะ อะไรที่ควรขอความช่วยเหลือก้อต ามอัธย าศัยเลยอะไร ที่ให้ความช่วยเหลือได้ก้อจัดกันไป นี่สิถึงจะเป็นสาวสวย เก่งฉลาด แพง แบบคูลๆ

20.ไม่ขี้อิจฉา

ความอิจฉาเป็นบ่อเกิด แห่งการทำล า ย พลังรุนแรงที่สุดก้อต่อตัวเองนี่แหละ ฉะนั้น สาวฉลาดจะไม่ขี้อิจฉาขี้วีน ขี้เหวี่ยง ใส่ใคร โ ก ร ธได้แต่ดึงสติให้ไว ใส่บัพใส่สกิลป้องกันจะได้สวยฉลาดน่าคบหา เป็นความต่างที่คู่ควรนะจ๊ะ เอาละคะลองมาฝึกเป็นสาวฉลาดยุค 4.0 กัน 20 ข้ อบ่งบอ กนี้ ไม่ย ากเกินความสามารถสาว ๆ หลอ กเนอะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่ ในบทความหน้าจร้า

ที่มา  108resources