20 สิ่งในการใช้ชีวิต ที่ทุกคนควรร ะวั งให้มาก หล า ยคนอาจเคยเจอมาแล้ว

เคยได้ยินคำๆนี้ไหม อ ย่ าประมาทกับชีวิต จงใช้อ ย่ างระมั ดร ะวั ง วันนี้เราจะพามาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เรานั้นไม่ควรประมาทกับมัน ให้ทุกคนต้องระวังไว้ให้มาก หล า ยคนอาจจะเคยเจอมาบ้าง จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

1. อ ย่ าสัมผัสโลหะโดยไม่จำเป็น เสาไฟ ป้ายรถเมล์ ป้ายไฟ โ ฆ ษ ณ า หรือ โลหะทุกชนิดที่โผล่ขึ้น มาจากพื้น เพราะ อาจโดน ไ ฟ ช๊ อ ต ได้

2. เดินบนฟุตบาท ร ะ วั ง มอไซต์ เวลาเดินบนฟุตบาท หรือ ทางเท้า โดยเฉพาะต ามเมืองใหญ่ๆ

อ ย่ าคิดว่าจะปลอ ดภั ย แล้วมัวแต่ก้มหน้าก้มต าเดินเล่น มือถือ อาจเจอ จั ก ร ย า น ยนต์ขับสวน มา และ บีบแตร่ไล่ ต้องพร้อมที่จะกระโดดหลบตลอ ดเวลา

3. ข้ามถนนดูรถเสมอ อ ย่ าไว้ใจ ทางม้าล า ย หรือ สัญญาณไฟ เสมอไป เพราะต่อให้ไฟแดงสำหรับรถ ไฟเขียวให้คนเดิน ก็อาจเจอรถ ฝ่ า ฝื น สัญญานไฟจราจรได้

4. อ ย่ าใส่ทอง / อ ย่ าถ่ายรูปเงิน อัพลงโซเชียล ถ้าไม่ อ ย า ก เพิ่มความ เ สี่ ย ง ให้กับตัวเองโดยไม่จำเป็น อ ย่ าใส่ทอง หรือ อัพรูปเงินลงโซเชียล

5. ฝนตกอยู่ให้ห่างจาก เ ส า ไ ฟ หากเกิดฝนตก น้ำท่วมขัง เ ส า ไ ฟ อ ย่ าเข้าไกล้ อาจมี ไ ฟ รั่ ว บริเวณนั้นได้ตลอ ดเวลา

6. ขึ้นสะพานลอย อ ย่ าจับราวบันได โดยเฉพาะราวบันไดที่เป็นเหล็ก หรือ โลหะ เพราะบางแห่งสายไฟกับราวบันไดสะพานลอยบางที่อยู่ติดกันเหลือเกิน

7. ติดกล้องหน้า และหลังรถด้วย เพราะเป็นที่รู้กันดีนาน มาแล้วว่าที่บ้านเรานั้นขับรถกันแบบไหน บางทีขับมาชนท้ายเราก็หาว่าเราถอยไปชน อ ย่ างที่เกิดขึ้นให้เห็นในโซเชียลในหล า ยๆกรณี

8. เข้ารถต้องล็อคทันที เข้ารถต้องล็อคทันที โดยเฉพาะผู้หญิงที่เดินทางคนเดียว และ จอ ดรถในลานจอ ดที่ไม่ค่อยมีคน ต้องมองซ้ายมองขวาดีๆ หรือ เดินดูรอบคันว่ามีใครแอบรอขึ้นรถพร้อมเราอยู่ไหม

9. ทุกครั้งที่ยืนใกล้ถนนให้ ร ะ วั ง คนผลักเสมอ มีทั้งที่ไม่ตั้งใจ และ ผลักแบบตั้งใจ

10. ขับช้าอ ย่ า แ ช่ ข ว า เพราะอาจจะเจอขับรถจี้ท้าย หรือโดนส่องไฟสูง หรือ โดนแซงแล้ว ป า ด ห น้ า

11. นั่งรถคาดเข็มขัดเสมอ ไม่ว่าจะนั่งที่จุดไหนของรถ เพราะ ว่าคุณไม่รู้หรอ กว่าจะเจอคนขับประเภทไหนบนท้องถนนบ้าง

12. ขับต ามความเร็วที่ ก ฎ ห ม า ย กำหนด แม้มันจะช้า หรือ ถนนจะดูโล่งสักแค่ไหน เพราะ ว่าคุณไม่รู้หรอ กว่า เมื่อไหร่คุณจะเจอคนขับ ย้ อ น ศ ร มา แบบไม่เปิดไฟ คนเบรก ก ะ ทั น หั น ทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝัน หรือ เ จ อ ด่ า น เจอ กล้องตรวจจับความเร็ว

13. ขับรถต้องใจเย็น หนักนิดเบาหน่อย ยกมือไหว้ ขอโ ท ษ ปล่อยผ่านไป เพราะ เราไม่รู้ว่าใครบ้างที่มี ปื น

14. แต่ต้องพร้อมปลด เ ข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย วิ่งออ กนอ กรถเสมอ โดยเฉพาะ เวลามีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์วิ่งข้างๆ แบบไม่มีสลักนิรภั ย หรือ ต้องวิ่งลอ ดสะพานกลับรถ แล้วเป็นช่วงที่มีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ กำลังเข้าโค้งกลับรถอยู่ด้านบน

15. ถ้ามีเหตุ ท ะ เ ล า ะ กันต ามท้องถนน อ ย่ าไปมุงดู หรือ สนใจเรื่องของคนอื่น ให้ล็อครถ เปิดไฟ ฉุ ก เ ฉิ น และห ม อ บ ลงต่ำๆ หรือถ้าอยู่นอ กรถ ให้หาที่ กำ บั ง และ ห ม อ บ ลงต่ำ ส่วน มากความแม่นยำของพวกนี้ต่ำ มัก ยิ ง โดนทุกอ ย่ างยกเว้นคนที่มีเรื่องกัน

16. อ ย่ ามองหน้า อ ย่ าสบต า โดยไม่จำเป็น เพราะบางกรณีถือเป็นการท้าทาย และ เป็นข้ ออ้างของพวกวัยรุ่นใจร้อน ซึ่งถ้าหากมีเรื่องกันขึ้น อีกฝ่ายจะบอ กว่าเราไปหาเรื่องเค้าก่อน

17. ทุกช่วงเทศกาลควรอาศัยในอาคารชั้นล่าง เพราะวันดีคืนดี อาจมี ก ร ะ สุ น ตกลงมาจากฟ้า

18. ทุกครั้งที่ยืนเดินหรือนั่งกิน อ า ห า ร อยู่ข้างถนน ให้ ร ะ วั ง รถ พุ่ ง ขึ้น มาหา ให้มองต้นไม้ขนาดใหญ่ เสาไฟฟ้า หรือตู้โทรศัพท์ที่จะลด แ ร ง ป ะ ท ะ ได้ มองหาร้านค้าที่จะ ก ร ะ โ ด ด ห ล บ เข้าไปได้ หากไม่จำเป็นก็โปรดหลีกเลี่ยงร้านที่มีที่นั่งข้างทาง

19. ทำ ป ร ะ กั น ทุกสิ่งเกิดได้จริงๆ และหล า ยครั้งหาคนรับผิ ดชอบไม่ได้ บางครั้งหาได้ แต่คู่กรณีไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย

20. บอ กคนในครอบครัวไว้ด้วย เผื่อ จ า ก ไ ป แบบกระทันหัน เ อ ก ส า ร ป ร ะ กั น/สมุดบัญชีเก็บไว้ที่ใด มีท รั พ ย์สินอะไรบ้างและ อ ย า ก แ บ่ ง ให้ใครเท่าไร เพราะญาติพี่น้องต้องมา ท ะ เ ล า ะ กันเรื่องมรดกมีให้เห็นอยู่เป็นประจำ

ที่มา  sabailey