20 เหตุผลที่บอ กให้คุณควรรั ก ษ างานประจำไว้ให้ดี

นับวันโลกของเรายิ่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหล า ยๆอ ย่ าง จนเกิดผลกระทบมากมาย ทุกวันนี้ใครมีงานทำถือว่าเป็นบุญสุดๆ แต่สำหรับใครที่กำลังจะออ กจากงาน บอ กได้เลยว่าควรรั ก ษ างานที่ทำไว้ก่อน เพราะเหตุผลต่อไปนี้

1. ธุรกิจท่องเที่ยว ที่เคยเฟื่องฟูก็เริ่มลำบาก เริ่มเห็นกันแล้วนักท่องเที่ยวห า ยไปมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เคยเข้ามามาก ช่วงนี้ก็เริ่มห า ยไปมาก ไม่ใช่เพราะบ้านเราไม่น่าเที่ยวแต่ เพราะ ในประเทศเค้าเองก็เจอปัญหาหนักมาก ทั้งคนที่เที่ยว และออ กมาลงทุน ห า ยไปด้วยปัจจัยที่ใหญ่เกินกว่าที่เราจะควบคุมได้

2. ขณะที่บางบริษัทที่เปิดกิจการอยู่ก็แทนที่พนักงานด้วยหุ่นยนต์ ด้วยเครื่องจักรในอนาคตเราจะค่อยๆเห็นหุ่นยนต์ เข้ามาแทนที่ลูกจ้างมากขึ้นใครที่เป็นลูกจ้างอยู่ หากรู้ถึงจุดนี้ แล้วต้องรีบปรับตัว

3. การมาของ ไ ว รั ส โ ค วิด 1 9 ยิ่งซ้ำเติมการท่องเที่ยวเข้าไปอีก เพราะ นอ กจากจีนจะปิดประเทศ ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ ก็ต่างเก็บตัวอยู่แต่ที่ประเทศของตัวเองด้วยกันแทบทั้งสิ้น

4. อย่ างที่ได้เห็นในข่าวว่า บางบริษัททยอยปิดกิจการ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบบางบริษัทก็ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ต ามประเทศเพื่อนบ้าน เพราะ ต้นทุนค่าแรงที่ถูกกว่า ทำให้หล า ยคนตกงานโดยไม่รู้ตัว เมื่อวานยังทำงานๆตอ กบัตรเลิกงานอยู่ดีๆเช้าวันต่อมาเดินทางไป ที่บริษัทรู้ข่าวอีกทีก็ตอนอยู่ที่หน้าโรงงาน

5. ใครทำงานธนาคารให้รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลด เพราะ ระบบใหม่ธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่าจำนวนสาขา หรือ พนักงานในการดำเนินธุรกิจ และ พอถึงตอนนั้นจะหางานทำย ากมากเพราะจะมีคนที่ออ กจากระบบนี้หลักหมื่นคนพร้อมกัน กล า ยเป็นไปแอย่งกันสมัครงานในที่ใหม่

6. ยิ่งนักท่องเที่ยวยุโรปกระเป๋าหนักที่ชอบมาใช้จ่ายต่อคนสูง ไม่มาเที่ยวบ้านเรากันแล้ว

7. ส่วนห นี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ เป็น ห นี้สินที่ดอ กเบี้ยต่ำ ถ้ามีการปรับดอ กเบี้ยนโยบายขึ้น เพียง บาท สองบาท หรือ หลักสต างค์จะเกิดความลำบากต่อคนเป็นห นี้ทันที เช่น บ้านเคยผ่อน 9,000/เดือนจาก เงินต้น 3,000 ดอ กเบี้ย 6,000 จะกล า ยเป็นดอ กเบี้ยแทบทั้งหมดในทันที เรียกว่าผ่อนแต่ดอ กต้นไม่ลด

8. บางคนก็ฟุ้งเฟ้อมากกว่ารายได้ที่มี ซื้อของเกินความจำเป็น ใช้จ่ายเงิน และ กู้เงินโดยไม่นึกถึงอนาคตข้างหน้า ขอให้อย่ าสร้างห นี้เพิ่มเพราะ ดอ กเบี้ยมีแต่จะทวีคูน อย่ าใช้จ่ายเกินตัว หากวันหนึ่งที่เกิดวิกฤติจะเอาตัวไม่รอ ด ควรมีเงินเหลือสำรองไว้ใช้จ่ายในย ามฉุกเฉินบ้าง

9. อสังหาริมท รั พ ย์ต่างๆโดยเฉพาะคอนโดที่หล า ยคนซื้อเพื่อเก็งกำไรเริ่มออ กอาการชัดเจน เนื่องจากมีคนแนะนำให้คนไปกู้เงินเกิน มากๆ เพราะอย ากได้ค่านายหน้าหรือ ไปฟังจากคอสสัมนาลงทุนในอสังหา และ เข้าไปลงทุนต ามกระแส คิดว่าจะเอาค่าเช่ามาผ่อนแต่ท้ายที่สุดไม่มีคนเช่า ที่เคยคิดว่าจะเอาค่าเช่ามาจ่ายก็ไม่พอจ่าย กล า ยเป็นหมุนเงินไม่ทัน

10. เริ่มเห็นการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน หากจะลงทุนในธุรกิจหุ้นน้ำมันควรพิจารณาให้ดี เพราะ นั่นเป็นอ ดีตไปแล้ว

11. โลกแห่งหุ้นพื้นฐานดีจะหมดไปเรื่อยๆ เพราะแทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่ที่กำลังจะดำเนินไป

12. อาชีพค้าออนไล u์ นจะเริ่มถดถอย เพราะ มีการแข่งขันที่สูงขึ้น และ ลูกค้ามีทางเลือ กที่หลากหล า ย โดยเฉพาะ บริษัทที่สร้างระบบการค้าออนไล u์ มาแบบครบวงจรที่กระหน่ำอัดโปรโมชั่นลดร าค าแข่งกับรายย่อย ทำให้ลูกค้ามีทางเลือ กที่หลากหล า ยขึ้น

13. ที่ดิน และ บ้าน ตอนนี้ ข า ย ย ากมาก เพราะ เงินในระบบห า ยไปมากจริงๆ ส่วนคนที่มีเงินอยู่ก็ไม่อย ากจะใช้จ่ายออ กไปใครที่มีเงินอยู่ก็พย าย ามจะประหยัด และ อย ากเก็บไว้กับตัวให้ได้มากที่สุด ทำให้เกิดภาวะเงินฝืด

14. ไม่ใช่ประเทศเราบริหารไม่ดี แต่ระดับโลกเศรษฐกิจหล า ยๆประเทศก็หดตัวลงพร้อมๆกันโดยที่ไม่มีภูมิภาคไหนดีเลย เรียกได้ว่าแย่พร้อมๆกันทำให้ไม่มีใครพยุงใครได้ เพราะ ลำพังตัวเองก็แทบจะไม่รอ ด

15. การมาของ 5G จะทำให้หล า ยๆอย่ างเปลี่ยนไป ก่อให้เกิดอะไรใหม่ๆมากขึ้น และ อะไรเก่าๆก็ร่วงหล่นเหมือนที่ ยุคกำเนิด2G ทำให้ โทรเลขเลิกใช้ถาวร ยุค 3 G มา Emailก็มาแทนจดหมาย ยุค4G โทรศัพท์มือถือแทบจะทำได้ทุกอย่ าง

16. ทองคำยังมีค่าเสมอ เวลาค่าเงิ น มีปัญหาให้เรียนรู้จากหล า ยๆ ประเทศที่ค่าเงินลดอย่ างรุนแรงและ คนที่มีทองคำอยู่ใน มือ จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเงินใดก็ได้ในโลก

17. สกุลเงินดิจิตอล และ เหรียญต่างๆ น่าจะออ กแบบมา เพื่อทดสอ บระบบและทำหน้าที่Burn cash ทิ้งจากการพิมพ์เงินตลอ ดเวลา ​ซึ่งเป็นการ burn ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก

18. AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้และ ทำในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงได้อย่ างไม่น่าเชื่อ และ การที่ไม่เชื่อว่าจะมาแทนที่ได้ขนาดนั้นก็เหมือนกับที่รุ่นพ่อแม่เราไม่คิดว่าโลกทุกอย่ างจะมารวมใน มือถือเครื่องเดียวได้ขนาดนี้

19. การที่ค่าเงินบ้านเราเรทดี ค่าเงินแข็งกว่าประเทศอื่นๆในโลก อย่ าดีใจ เพราะ เขาต้องการถือเงินบาทเพื่ออะไรบางอย่ างเท่านั้น ดูจากบทเรียนต้มยำกุ้ งเป็นตัวอย่ าง

20. สุดท้าย เศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยเราได้ ถ้าเราไม่สร้างห นี้มากเกินไปอย่ างน้อยประเทศเราก็มีคนดี มีแม่น้ำลำธารอุดมสมบูรณ์แทบทุกจังหวัดสามารถ ปลูกผัก ปลูกผลไม้ได้ พอให้เรามีกิน มีใช้

ที่มา  yimlamun