20 แนวทางช่วยนำพาให้ชีวิตเราเดินไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ความจนไม่มีใครอย ากจะอยู่กับมันไปตลอ ดชีวิตหรอ กจริงไหม วันนี้เราจะพาไปดูแนวทางที่จะช่วยให้ตัวเรานั้นเดินออ กจากความจน ไปสู่ชีวิตที่ดีได้ จะมีอะไรบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลยจ้าาาา

1.สร้างคุณค่า

คนที่จะร ว ยได้ต้องสร้าง คุณค่าในการทำงาน ให้มากกว่าคนทั่วไปถึง 2-3 เท่า ซึ่งนี้เกิดขึ้น มาจาก การใส่ใจในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงาน เล็กงานน้อย หากคุณเห็นคุณค่าในงานชิ้นนั้น

เมื่อทำแล้วก็ต้องทำให้ออ กมาดี ที่สุดเท่าที่จะทำได้นอ กจากนั้น พวกเขาก็ยังเลือ กสร้างคุณค่า ในตัวเองด้วยการลงทุ น ค้นหา ค้นคว้าหาความรู้ตลอ ดเวลาอีกด้วย

2.ย้ำเป้าหมายทุกวัน

จากข้ อที่ผ่าน มา เมื่อคุณได้ตั้งเป้าหมายแล้ว สิ่งต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กัน คือความมุ่งมั่น คุณจะต้องใช้ พ ลั ง ทั้งหมดของคุณ ทำทุกสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทำ เพื่อที่จะไปให้ใกล้ เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้และต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอด้วยการสำรวจตัวเองว่า

วันนี้คุณทำอะไรไปแล้วบ้าง แล้วสิ่งที่ทำไป ช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายหรือไม่ ถ้าสิ่งที่ทำไม่ได้ช่วยให้คุณเข้าใกล้ เป้าหมายกว่าเดิม ต้องเปลี่ยนทางเดินใหม่แล้วล่ะ

3.ไม่ท้อแท้

ไม่มีใครหรอ ก ที่ไม่เคยท้อแท้ ต่ออุปสรรค ดังนั้น ให้นำความผิ ดพลาดมาเป็นบทเรียน และไม่มีใครหรอ ก ที่ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ไม่เคยทำอะไรผิ ดพลาดมาก่อนแต่คน จะเป็นเ ศ ร ษ ฐีส่วนใหญ่

ต้องถามตัวเองเมื่อมีสิ่งที่ผิ ดพลาดเกิดขึ้นคือ เราได้เรียนรู้อะไร จากความผิ ดพลาดนี้บ้าง เมื่อได้คำตอบแล้ว ได้บทเรียนแล้ว ก็อ ย่ าทำพลาดซ้ำ พร้อมมุ่งไปที่เป้าหมายต่อไป อ ย่ าไปสนใจอ ดีตเลย

4.ตั้งเป้าหมาย

ก่อนจะ ลงมือทำอะไร ก็ต ามต้อง ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เพราะถ้าไม่มีเป้าหมาย ก็ไม่สามารถวางแผน การเดินหน้าได้ ฉะนั้น คนที่ร่ำร ว ยไม่ได้เกิดขึ้น เพราะความบังเอิญ แต่มาจากการที่คนเหล่านั้น มีเป้าหมาย ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ ตัวอ ย่ างเช่น

ฉันจะต้องมีเ งิ น 1 ล้านใน 1 ปีนี้ ด้วยการสร้างร า ยได้ จากธุรกิจที่คุณกำลังทำอยู่ หรือ กำลังจะทำก็ได้ รวมไปถึง คุณต้องประกาศให้ตัวเองรับรู้ และหมั่นย้ำคำประกาศของคุณ เพื่อเตือนตัวเองให้ถึงเป้าหมายเป็นประจำ

5.ใช้เ งิ น ให้น้อยกว่าที่หาได้

การใช้เ งิ นน้อย กว่าที่หามาได้ คิดง่ายๆ หามาได้เท่าไรก็ใช้ให้น้อยกว่านั้น ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือ การมีวินัยในการออมเ งิ น นั่นเองอ ย่ าให้ความอย ากได้อย ากมีเข้ามาครอบงำความเป็นตัวคุณ อาจจะใช้วิ ธีเดินดูไปก่อนเพื่อหาร า ค าที่เหมาะสม และคุณภาพที่ดีกว่า เป็นต้น

6.ท้าความเสี่ ย ง

คนจนที่อย ากร ว ย ส่วนใหญ่จะกล้า ทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นๆ จนบางทีดูเหมือนคนบ้ า และความกล้าบ้ า บินนั้น จริงๆ แล้ว ถ้าเกิดจากความเข้าใจอ ย่ างถ่องแท้ คุณก็จะเข้าใจ

ความเสี่ ย ง จึงทำให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุ นต้นทุน และความผิ ดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ถ้าความเสี่ ย ง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ก็ลงมือทำเพื่อผลลัพธ์ที่ดีในอนาคต

7.ลงทุ น ในอสังหาฯ

การลงทุ น อสังหาริมท รั พ ย์นั้น เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะสร้างความมั่งคั่งได้ แต่กว่าจะมั่งคั่งได้นั้น ก็ต้องมีความพย าย ามและความอ ดทนสูงเช่นกัน อ ย่ างที่รู้ๆ กันว่า

อสังหาฯ ทำให้ร ว ยเร็ว แต่ก็มีความเสี่ ย งมากพอตัวที่จะทำให้คุณหมดตัวได้ ดังนั้น ก่อนลงทุ น อสังหาฯ ต้องวางแผน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หาเพื่อนร่วมคิดจะได้เอาชนะความจนให้ได้

8.ทำธุรกิจส่วนตัว

คิดจะการทำธุรกิจส่วนตัว ต้องทำให้ ประสบความสำเร็จด้วย โดยต้องทำอ ย่ างจริงจัง ทำด้วยความรัก จัดการให้จริงจัง วางแผนอ ย่ างตั้งใจบริหารการเ งิ นให้คล่อง อ ย่ ามองข้ามการตลาด ใส่ใจลูกค้าอ ย่ าอายที่จะสร้างแบรนด์ และอีกมากมายแต่ที่สำคัญคือ ต้องพย าย าม ทำให้ประสบความสำเร็จ เพื่อ แ ห ก คุ ก ความจนให้ได้สักที

9.ไม่เห็นแก่ตัว

คนจน มักมองคนร ว ย ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งคนที่จะเป็นเ ศ ร ษ ฐีได้นั้น จะต้องสร้างเนื้ อ สร้างตัวมาตั้งแต่ต้น ผ่านความเหน็ดเหนื่อย ย ากลำบาก พอได้มาถึง จุดที่ตัวเองเป็นเ ศ ร ษ ฐีแล้ว คนๆ นั้น มักจะเห็นคุณค่า ในการสร้างผลประโยชน์ให้คนอื่น

ไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวแค่ไม่ยอมให้คนอื่น เอาเปรียบเท่านั้นและคนร ว ยเหล่านั้น มักเป็นคนใจกว้าง เปิดใจฟังคนอื่นเสมอ และเชื่อในการคืนผลประโยชน์ให้กับสังคม ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้ อคิด แบ่งปั น แนวคิด ผลิตภัณฑ์ หรือ ท รั พย ากรอื่นๆ ที่มีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

10.ลงทุ น ในหุ้น

การลงทุ น ในหุ้นที่ดีต้องมีปั น ผ ล เพื่อสร้างอิสรภาพทางการเ งิ นในอนาคต แต่สิ่งหนึ่งที่ควรมีก่อนที่จะลงทุ น หุ้น นั่นก็คือความรู้และความเข้าใจในการลงทุ น ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะสูญเ งิ นไปหมดตัวโดยที่ไม่ได้คืนเลยล่ะ

11.ตอบรับทุกงาน

ทุกงานในโลกนี้ ช่วยทำให้คุณพิสูจน์ตัวเองได้ ถ้าหากคุณกล้าที่จะตอบรับสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต และนั่นแหละจะต ามมาด้วย ผลตอบแทนอันแสน มหาศาลเลยทีเดียว

12.ร ว ยด้วยอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตช่วยสร้างเม็ดเ งิ นเข้ากระเป๋าสต างค์ได้ แต่ต้องมีอะไรบางอ ย่ างที่คิดว่าโดดเด่นเ หนือคนอื่น แล้วเอาออ กมาแ ชร์ ทำเป็น VIDEO U p l o a d ใน ยู ทู บ แล้ว ยู ทู บ จะจ่ าย ให้ 2$ ต่อ 1,000 การเข้าชม v i e w s หรือจะสร้างตัวเอง จาก S o c i a l N e t w o r k อ ย่ างอื่นก็ได้ เช่น เฟ ส บุ๊ ค ไ ลน์ อิ น ส ต ร า แก ร ม เป็นต้น

13.เป็นเจ้าของ ลิ ข สิ ท ธิ์

การสร้างสินค้า หรือนวัตก ร ร มใหม่ๆ จะทำให้คุณเป็นเจ้าของก ร ร มสิทธิ์ในสิ่งนั้นและสามารถสร้างร า ยได้ จากการข า ย สิทธิ์ ในสิ่งที่คุณมี เช่น ซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เครื่องจักรหรือสิทธิบัตรต่างๆ แต่ก็อ ย่ าไป ละ เ มิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ของคนอื่น มาเป็นของตัวเองล่ะ เดี๋ยวจะโดน ฟ้ อ ง หมดตัว

14.แบ่งเ งิ นใช้

ใครที่ประกอบ อาชีพแล้ว สร้างร า ยได้ให้ตัวเองสม่ำเสมอ แต่ดันไม่ร ว ยสักดี ให้ลองแบ่งเก็บแบ่งใช้ดูดีกว่าไหม ยกตัวอ ย่ างเช่น หาเ งิ นได้วันละ 500 บาท หักเ งิ นไว้เก็บ 300 บาท อีก 200 บาทเอาไปใช้กินข้าว เดินทางไปทำงาน เพียงเท่านี้คุณก็จะมีเ งิ นเก็บไว้ใช้ในอนาคตแล้วล่ะ

15.รู้จักปฏิเสธ

การปฏิเสธ ไม่ทำให้คนต า ย ได้หรอ ก โดยเฉพาะปฏิเสธเรื่องการเ สี ยเ งิ นไปกับเรื่องที่ไร้ประโยชน์ เช่น หยุดไปงานสังสรรค์ หยุดจัดปาร์ตี้ หยุดไปชอปปิ้ง เป็นต้น แถมยังช่วยให้คุณมีเ งิ นเก็บ ได้อีกด้วย รับรองภายในปีนี้คุณต้องร ว ยแน่นอน

16.ว่างเป็นไม่ได้

ทุกคน มีเวลาว่างเป็นของตัวเอง ทั้งวันหยุดเส าร์-อาทิตย์ หลังเลิกงาน และก่อนไปทำงาน ซึ่งเวลาว่างเหล่านี้ ทุกคนสามารถนำมาสร้างเม็ดเ งิ นได้ ด้วยการทำอาชีพเสริมเท่าที่ เวลาว่างคุณทำได้เช่น ว่างหลังเลิกงาน ก็ลองไปรับจ้างเป็นเ ด็ กเสิร์ฟต ามร้านอาห าร ได้วันละ 400-500 ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ หลังเที่ยงคืน ก็ค่อยกลับมานอนก็ได้ เป็นต้น

17.ข า ยได้ข า ยไป

เชื่อว่าเกือบทุกบ้าน ชอบ ซื้ อ ของกระจุ๊กกระจิ๊ก ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น ซึ่งสิ่งของเหล่านี้เมื่อเบื่อแล้ว สามารถนำมาสร้างเ งิ นได้ ด้วยการข า ยต่อ เป็นสินค้ามือสอง เห็นไหมล่ะ รียูซของเก่าให้กล า ย เป็นเ งิ นง่ายนิดเดียว

18.สร้างความเชื่อมั่น

คนเรา ถ้าไม่มี ความเชื่อมั่นชีวิตก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้น ใครที่เหนื่อยกับงาน ท้อแท้กับงาน ลองสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง ดูว่าเดือนหน้าเ งิ นเดือนต้องขึ้น ปีใหม่โบนัสต้องตกเป็น ของเราเพราะเราทำงานได้ดีขนาดนี้ ฉะนั้นแล้ว ความเชื่อจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทำตัวเองให้ดีด้วย

19.อ ย่ าให้ใครมาหลอ ก

ทุกอาชีพมีทั้งดี และไม่ดี ที่สำคัญผู้บริหารทุกคน ย่อมต้องการ ผลประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้น ฉะนั้นแล้วอ ย่ า เอาตัวเองไปให้คนอื่นหลอ ก ถ้าคุณคิดว่า ทำดีแถบ ต าย แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นอ กจากคำชมก็ลองถอยออ กห่างดูสักก้าว เอาเวลาว่างไปลงทุ น กับอ ย่ างอื่นที่ดีกว่า และเห็นผลลัพธ์มากกว่าจะดีมาก

20.ทำงาน มากกว่า 1

คนที่ขยันทำงาน มากกว่า 1 อ ย่ าง ก็จะมีร า ยได้ถึงสองทางเรียกได้ว่า เดือนๆ หนึ่งคุณได้เ งิ น มากกว่างานประจำเ สี ยอีก ฉะนั้นแล้ว ลองตั้งใจทำงานและขยันให้มากกว่าเดิม ด้วยการหาอาชีพเสริม ที่พอจะทำได้ เชื่อเถอะว่าทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อยและประโยคนี้ก็ใช้ได้กับทุกคนด้วย

ขอขอบคุณ seminardd  yindeeyindee