3 ขั้นตอนเช็คยอ ดเงินสะสมประกันสังคม

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเช็คเงินสะสมประกันสังคมที่เรานั้นจ่ายทุกๆ เดือนว่ายอ ดสะสม เราสะสมเป็นเงินเท่าไรแล้ว กับบทความ 3 ขั้นตอนเช็คยอ ดเงินสะสมประกันสังคม ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

1 ก่อนอื่นให้เราเข้าไปในเว็บไซด์ www.sso.go.th แล้วทำการสมัครสมาชิกก็กรอ ดไปต ามเอ ก ส า รที่เขามีให้กรอ ดนั่นแหละค่ะ ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องมีการยืนยันตัวตน โดยการกรอ ดเบอร์โทรศัพท์เพื่อรอรับรหัสยืนยันตัวตน จากนั้นก็คลิก เข้าสู่ระบบได้เลย เพียงเรากรอ ดหมายเลขบัตรประช าชน และรหัสผ่ า นที่ได้ตั้งไว้

2 เมื่อเข้ามาสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็เข้าสู่เมนู ผู้ประกันตน เราก็จะได้เข้ามาในข้อมูลระบบของตัวเราเอง

3 เมื่อเข้ามาถึงข้อมูลของตัวเองแล้ว ให้เราเลือ ดเมนูต่อไปคือ ข้อมูลการส่ งเงินสมทบ ซึ่งตรงส่วนนี้จะมีประวัติการส่ งยอ ดเงินประกันสังคมของเราแต่ละเดือน ในการจ่ายเงินประกันสังคมของเราแต่ละเดือนนั้นจะถูกจัดแบ่งออ ดเป็น 3 ส่วน นั่นคือส่วนของการเ จ็ บ ไ ข้ ไ ด้ ป่ ว ย ส่วนเมื่อเกษียร

และส่วนของการว่างงาน ซึ่งส่วนเมื่อเกษียรงานนั้น เราสามารถเช็คดูได้ในเมนู การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ นั่นเอง ซึ่งเงินในส่วนนี้เราสามารถทำเรื่องขอรับเงินได้ตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป ภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากพ้นจากสภาพการทำงาน เงินส่วนนี้ต้องไปติดต่อขอรับเอานะคะ ไม่เช่นนั้นเงินจะถูกจัดไปอยู่ในส่วนของเงินกองกลางทั้งหมดเลย

เพียงเท่านี้เราก็จะทราบข้อมูลที่เราพึงจะได้จากประกันสังคมทั้งหมด โดยการตรวจเช็คได้ด้วยตัวเอง วิธีทำก็ง่ายนิดเดียว อ ย่ าลืมไปตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองดูนะคะ เดี๋ยวจะพลาดในส่วนที่พึงได้รับไปค่ะ

ที่มา gangbeauty, krustory