3 ข้ อที่ผู้หญิงใช้เ งิ นเก่งทำแล้วมีเ งิ นเหลือเก็บ ถึงหาเ งิ นคนเดียวก็เหลือ

วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูการใช้เ งิ นของผู้หญิงที่ใช้เ งิ นเก่ง แต่กลับมีเ งิ นเก็บ เพราะส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงจะถูกมองเป็นเพศที่ใช้เ งิ นเก่งมาก ดูฟุ่มเฟือย ทำให้ไม่มีเ งิ นเหลือ แต่พวกเธอเหล่านี้กลับมีเ งิ นเหลือเก็บ เขาทำอ ย่ างไร เราไปดู

เวลามีเ งิ นติดตัวแล้วอย ากใช้ตลอ ดคิดว่าหล า ยคนคงเป็นคิดจะซื้ ออะไรก็ซื้ อแบบง่ายดายโดยเฉพาะสาวๆ อ ย่ างเราๆ มาดูกันดีกว่าว่า ในภาวะที่ค่าใช้จ่ายมากมายขนาดนี้สาวๆ อ ย่ างเราจะหาทางเก็บเ งิ นอ ย่ างไรให้อยู่ ได้อ ย่ างไรบ้าง

1.ควบคุมตัวเองให้ใช้จ่ายเท่ากับที่จำกัดเอาไว้ เช่น เลือ กที่จะใช้วิธีก ดเ งิ นออ กมาให้ครบ 3,000 แต่ไม่ได้ใช้วิธีกดให้ได้แบงค์พันออ กมา 3 ใบ แบบธรรมดา แต่เธอ ก ดครั้งละ 400 เรื่อย ๆจนครบ 3,000 เพื่อให้ได้แต่แบงค์ร้อยมาใช้ จากนั้นก็บังคับตัวเองให้ใช้แค่วันละ 100ขั้นตอนนี้ อาจง่ายสำหรับผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง แต่จะย ากสำหรับคนที่จิตใจไม่เข้มแข็ง

2.อ ย่ าพกแหล่งเ งิ นไว้กับตัวให้มาก เช่นพวกบัตร A T M เอาไปเฉพาะบัตรที่ผูกกับบัญชีสำหรับใช้จ่ายประจำวันพอและเราก็อ ย่ าคิดว่าไม่สำคัญ เพราะมีสาว ๆ หล า ยคนที่ตบะแตกจากการพกบัตรสุดท้ายก็กดเพื่อเอาไปซื้ อของ S a l e ฉะนั้นอ ย่ างที่บอ กคือ

นอ กจาก A T M ของบัญชีสำหรับใช้จ่ายที่เหลือเก็บไว้ที่บ้านเลย เพราะการมีเ งิ นเก็บนั้น จะเป็นใบเบิกทางสำคัญที่จะทำให้ชีวิตสามารถ ผ่ า น วิ ก ฤ ติ ต่าง ๆไปได้

3 การแบ่งเ งิ นเดือนเป็นส่วน ๆเ สี ยก่อน ในข้ อนี้จะช่วยให้สามารถจำกัดงบได้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะสาว ๆ ที่ใช้เ งิ นเก่งเป็นชีวิตจิตใจเธอแบ่งเ งิ นเดือนที่เหลือภายหลังจากหักค่าภาษีแล้วออ กมาบางส่วน

จากนั้นก็เอาส่วนที่แบ่งออ กมาแบ่งไปอีกเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนโอนเข้าบัญชี 3 บัญชีต่อไปก็กำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน ว่าบัญชีนี้ สำหรับใช้จ่ายอะไร อ ย่ างไรบ้าง

หลังจากที่นำเสนอวิ ธี การเก็บเ งิ นอ ย่ างง่าย ๆ เชื่อว่าสาว ๆ หล า ยคน คงมีความคิดที่จะเก็บเ งิ นขึ้น มาบ้างแล้ว และขอให้ผู้ที่ตั้งใจจะเก็บเ งิ นทุก ๆคน ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ และมีเ งิ นเก็บก้อนใหญ่ ได้ในเร็ววันละกันนะ

ที่มา  forlifeth