3 ข้ อรู้จักใช้จ่าย ไม่ทำตัวอวดร ว ย ชีวิตดีไม่เป็นห นี้

หล า ยคน มักจะโ ท ษให้กับเ งิ นเดือน ที่ทำให้ตัวเองนั้นไม่พอ กับร า ยจ่าย โ ท ษกับชะต าชีวิต แต่ไม่เคยจะโ ท ษตัวเองเลย ว่าใช้เ งิ นแบบไหน ฟุ่มเฟือยหรือเปล่า วันนี้เราจึงอย ากจะให้คุณนั้นลองมองย้อนดูตัวเองว่า วันนี้คุณใช้เ งิ นแบบไหนกัน คุณประหยัดแค่ไหนแล้ว แต่หากยังใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลองปรับเปลี่ยนตัวเอง ใช้เ งิ นให้เป็นระเบียบขึ้น ชีวิตดีๆก็อยู่ไม่ไกล

เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมกัน คนที่มีเงิ นเดือนเท่ากัน หรือคนที่มีมากกว่าเขา ถึงมีการเ งิน อ ย่ างไรจึงใช้แบบ ไม่ขัดสนเลย เขาทำยังไงนะ หรือเพราะเขา มีการจัดการ กับเงิ นของเขาได้ดี หรือเปล่าแล้วเรา จะทำยังไงดีล่ะ ให้การใช้จ่าย ใช้เงิ นของเราดีขึ้น เหมือนเขา

1.งดค่าใช้จ่ายที่มันเกินจริง

เพราะเงิ นส่วนใหญ่ ที่เราบอ กว่า เก็บไม่ได้เนี่ย ใช้จนหมดตลอ ด อีกปัจจัยหนึ่งเลย ที่ทำให้ไม่มีเ งินเหลือ คือ การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เกินที่มี มี 3,000 ใช้ 5,000 งี้ไม่ว่าจะเป็นขน ม กระเป๋า เสื้อผ้ารองเท้า ที่ซื้ อมาแค่เพราะชอบเท่านั้น

แล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่จัดการได้ด้วย ตัวเราเอง แค่ต้องมีวินัย ในตัวเองเสมอ คิดไตร่ตรองให้ดี แรกๆอาจจะทำได้ย าก พอทำจนติดนิสัยจ ะทำให้เราชิน ต่อไปก็จะไม่ย าก ทีนี้ก็จะส่งผลดี ให้เรามีเ งินเหลือใช้

เพราะเหล่านี้ มันเป็นร า ยจ่าย ที่มีความฟุ่มเฟือย และถ้าเราลดไปได้ จะมีเงิ นเก็บเยอะเลย แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติและทำมันเท่านั้น สิ่งดีๆก็เกิดขึ้นแล้ว

2.ทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่ายเพื่อตัวเองด้วย

เรื่องพวกนี้ คือพื้นฐาน ในการออมหล า ยคนคงรู้จัก เพราะถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้ได้ คือเริ่มทำบัญชีร า ยรับ ร า ยจ่ายนี่แหละ จากนั้น ก็ไม่ย ากให้เพื่อนๆ นั้นใส่ร า ยการที่ได้ใช้ ในบัญชีร า ยรับ

ร า ยจ่ายของเรา จะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่ายไป จ่ายไปเท่าไหร่บ้าง และเหลือเท่าไหร่ จากนั้นให้เรามาคำนวณดูว่า ค่าใช้ จ่ายในแต่ละเดือน มันควรจะไปในทิศทางไหน เพราะเหล่านี้ มันดีต่อเรา จะให้เราเนี่ยรู้จักประมาณตน

ไม่ใช้จ่ายเกินตัว การใช้จ่ายอ ย่ างประหยัดนั้นจะเป็น หลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัวช่วยป้องกันความข า ดแคลน ในวันข้างหน้าการ ประหยัดดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์ แก่ประเทศชาติด้วย

3.ซื้ อของเน้นที่คุณภาพ

เพราะหล า ยคน ที่อาจจะติดนิสัยชอบ ซื้ อของ ดูที่ร า ค าเป็นหลัก ต่อแต่นี้ไป ควรเปลี่ยนพฤติกรร มของตัวเอง ได้แล้วนะ พิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อน ที่จะซื้ อ เพราะนอ กจากจะดูที่ร า ค า เราควรดูที่คุณภาพด้วย ฉะนั้นการ ที่จะซื้ อของแล้ว ได้ของที่มีคุณภาพ

มันย่อมดีกว่า เพราะมันจะส่งผลระยะย าว เราเองก็จะได้ใช้ของ อ ย่ างคุ้มค่าและนาน ไตร่ตรองดูก่อน ก่อนคิดจะซื้ อบางครั้งของ ที่มีคุณภาพ แต่ร า ค าเพิ่มขึ้นอีกนิด ก็ย่อมคุ้มค่ากว่านะ เราไม่ควรมองที่ ร า ค าอ ย่ างเดียว เราควรดูที่คุณภาพด้วย

อีกทั้งยังต้องรู้จัก จำกัดการใช้เงิ นตัวเอง ในแต่ละวันด้วยนะ อ ย่ างการที่เรากำหนด ว่าวันนี้จะใช้เ งินสัก 300 บาท ซื้ อไม่เกินนี้ และต้องมีวินัย หมดแล้วก็ควรหยุดทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยให้คุณ ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายบานปล า ย และยังมีเงิ นเหลือ ทั้งยังทำให้ ไม่ข า ดวินัย ในการใช้เงิ นอีกนะ

ที่มา smileroyyim  stand-smiling