3 ทางออ กผ่อนรถไม่ไหว ที่คน มีรถควรรู้

หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่เริ่มรู้ตัวเองว่ากำลังจะผ่อนรถไม่ไหว และไม่รู้จะหาทางออ กอย่ างไร วันนี้เราจึงอย ากที่จะนำเสนอทางออ กที่ดีให้กับเพื่อนๆ กับบทความ 3 ทางออ กผ่อนรถไม่ไหว ที่คน มีรถควรรู้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเผชิญปัญหาผ่อนรถไม่ไหว ไม่สามารถนำเงิน มาชำระได้ต ามกำหนดเวลา จนกระทั่งกล า ยเป็นห นี้ค้างสะสมเวลาหล า ยเดือน จวนเจียนจะถูกไฟแนนซ์ยึดรถคืนเต็มที แบบนี้จะทำอย่ างไรได้บ้าง? หล า ยคนที่กำลังเผชิญปัญหาลักษณะนี้ อาจถูกเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์โน้มน้าวให้คืนรถกับบริษัทไฟแนนซ์ ( พูดง่ายๆ คือ ปล่อยให้โดนยึดนั่นแหละ ) ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ควรทำอย่ างยิ่ง เนื่องจากเมื่อไฟแนนซ์ยึดรถคืนไปแล้ว ก็จะนำไปข า ยหรือประมูลต่อในร า ค าต่ำ

กว่าความเป็นจริงมาก ยกตัวอย่ าง หากร า ค ากลางรถมือสองรุ่นนั้นอยู่ประมาณ 400,000 บาท ไฟแนนซ์อาจข า ยรถไปในร า ค าเพียง 200,000 บาท ซึ่งส่วนต่างนี้จะถูกนำมาเรียกเก็บกับผู้เช่าซื้ ออีกครั้งพร้อมดอ กเบี้ยและค่าเสียห า ยต่างๆ และยังมีสิทธิ์ถูกฟ้องได้

วิธีนี้จึงทำให้ผู้เช่าซื้ อยังคงวนเวียนอยู่ในบ่อห นี้แม้ว่าจะไม่มีรถใช้แล้วก็ต าม แต่อย่ างไรก็ดี หากไม่สามารถนำเงิน มาชำระค่างวดได้จริงๆ ยังพอมีทางออ กเพื่อบรรเทาห นี้ก้อนนี้ได้ แลกกับการกัดฟันยอมเหนื่อยขึ้นอีกเล็กน้อย ดังนี้

1 รีไฟแนนซ์รถยนต์

การรีไฟแนนซ์รถเป็นอีกทางออ กหนึ่งในการยืดระยะเวลาผ่อน เพื่อให้ยอ ดผ่อนต่อเดือนน้อยลง และหลีกเลี่ยงปัญหามีประวัติเสียกับเครดิตบูโร ซึ่งวิธีนี้ต้องทำใจกับดอ กเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการเงิน แถมยังต้องเป็นห นี้ย าวนานขึ้นด้วย และหากคุณยังไม่สามารถจัดการปัญหาทางการเงินของคุณได้โดยเร็ว ก็จะต้องเผชิญกับปัญหาเดิมๆ ที่จะต ามมาอีกในอนาคต

2 ข า ยดาวน์ต่อ

กรณีที่มูลค่ารถยนต์ในขณะนั้นสูงกว่ายอ ดห นี้ที่เหลือ เราสามารถใช้วิธีข า ยดาวน์ต่อให้ผู้อื่นได้ วิธีนี้จะเป็นการข า ยต่อรถให้ผู้อื่น โดยผู้ซื้ อต่อจะต้องนำเงินสดมาเป็นเงินดาวน์ให้กับเรา จากนั้นจึงเปลี่ยนสัญญาให้ผู้ซื้ อผ่อนชำระค่างวดส่วนที่เหลือต่อไป วิธีนี้จะทำให้เราได้เงินติดมือ กลับมาบ้าง

3 เปลี่ยนสัญญาให้ผู้อื่นผ่อนต่อ

หากมูลค่ารถยนต์ในขณะนั้นต่ำกว่ายอ ดห นี้ที่เหลืออยู่ คงไม่มีใครควักเงินดาวน์มาจ่ายคุณอย่ างแน่นอน วิธีนี้คงต้องยอมเฉือนเนื้อตัวเองด้วยการเปลี่ยนสัญญาแบบฟรีๆ โดยให้ผู้ซื้ อต่อรับผิดชอบยอ ดห นี้ที่เหลือ และที่สำคัญที่สุดคือ คุณจะต้องเปลี่ยนชื่อในสัญญาเป็นผู้ซื้ อต่อด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเชิดรถหนีในภายหลัง ซึ่งคุณเองก็จะต้องผ่อนต่อโดยไม่มีรถใช้ แถมยังเสี่ยงถูกข้อห า ยักยอ กท รั พ ย์ด้วย เนื่องจากรถยังเป็นก ร ร มสิทธิ์ของไฟแนนซ์ ผู้ครอบครองไม่มีสิทธิ์นำไปข า ยหรือยกให้ผู้อื่นต่อ

เหล่านี้เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปล า ยเหตุเท่านั้น ต้นเหตุสำคัญที่สุด คือ การประเมินความสามารถในการผ่อนชำระตั้งแต่แรก อย่ าให้ความโลภเข้ามาบังต า เพราะในที่สุดก็จะกล า ยเป็นปัญหาต ามมาในอนาคต

ที่มา sanook