3 นิสัยที่ทำให้เรามีเ งิ นไม่พอใช้ กล า ยเป็นคนล้ ม เ ห ล วทางการเ งิ น

เคยไหมที่เ งิ นในแต่ละเดือนไม่พอใช้ แล้วสงสัยไหมว่าทำไมถึงไม่พอใช้ จะแก้ปัญหาอ ย่ างไร วันนี้เราจะพาไปดูนิสัยการเ งิ นที่บางทีคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ทำให้เ งิ นไม่พอใช้ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

หลังจากที่เราเรียนจบและ ทำงานแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเ งิ นเดือนไม่พอใช้ และไม่เหลือเก็บเลยทั้งๆ ที่ก็ได้เ งิ น มากกว่าสมัยที่แบมือขอพอแม่ ตอนสมัยเรียนซะอีก อาจจะเพราะต้องรับผิ ดชอบตัวเองมากขึ้นทำงานไกลบ้ าน เป็นต้น แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เรามีเ งิ นไม่พอใช้นะครับ มัน มีปัจจัยมากกว่านั้น

เพราะถ้าแค่ปัจจัยข้างต้น ถ้าเรารู้จักใช้เ งิ นผมคิดว่าพอสาเหตุที่ เ งิ นเดือนไม่พอใช้ลองตรวจสอบดูว่าวันๆตัวเราเองใช้จ่าย อะไรไปบ้ าง แล้วลองแจกแจงค่าใช้จ่าย ทั้งหมดในแต่ละเดือนออ กมา คุณก็จะเห็นถึงปัญหาแล้วว่าเพราะอะไร แล้วเราค่อยๆมาแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ตรงจุด

1. พฤติก ร ร มการใช้เ งิ น

เมื่อเรารู้แล้วว่าค่าใช้จ่าย ของเราหมดไปกับอะไร เราก็ค่อยแก้ปัญหาโดยการปรับล ดบางอย่ างที่ไม่จำเป็นออ กไปเช่น ในทุกวันตอนเช้าและ เที่ยงเราต้องกินกาแฟสด ร า ค า แก้วละ 25-45 บ า ท ทุกวัน เราอาจจะล ดให้เหลือสักวันละแก้ว หรือถ้าจะให้ดี ถ้าที่ทำงาน มีน้ำร้อน ซื้ อ กาแฟ 3 in 1

มาชงเถอะครับ คราวนี้เราลองมาคำนวนเล่นๆกัน กินปกติกาแฟ 2 แก้วต่อวัน เฉลี่ยวันละ 70บ า ท ทั้งหมด 24 วันทำงาน รวมเป็นเ งิ น 1,680 บ า ท ล ดลง 1 แก้ว ล ดลงมาเหลือวันละ 1 แก้ว

ต่อวัน 45 บ า ท 24วันทำงาน ก็จะเป็นเ งิ น 1,080 บ า ท ประหยัดไปได้ 600 บ า ท ล ดความสุนทรีไปกิน 3 in 1 เปลี่ยนไปกิน 3 in 1 จะตกอยู่ที่ 240 บ า ท 60 ซอง จาก 1,680 เราเ สี ยแค่ 240 บ า ท ประหยัดไป 1,440 บ า ท อันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ

2. ใช้บั ตร เ ค ร ดิ ตและชอบยืมเ งิ นคนอื่น

เวลาอย ากได้อะไร หรือใช้จ่ายอะไร พย าย ามใช้เ งิ นสดนะครับ หรือบางคนเถียงว่าไม่ใช้ไม่ได้เพราะต้องทำธุรก ร ร มทางการเ งิ นบนอินเตอร์เน็ต เดี๋ยวนี้โลกมันไปไกลแล้วครับ มีบั ต ร เ ด บิ ตที่จ่ายบนอินเตอร์เน็ตได้แล้ว เช่นบั ตรบั ต ร บีเฟิสต์ ของธนาคารกรุงเทพ หรือบั ตรเดบิท

ของธนาคารกสิกร เป็นต้น แต่ใครที่ยืนยันว่าจะใช้บั ตรเครดิ ต ก็ได้ครับ แต่ขอให้รูดแล้วจ่ายให้หมดในครั้งเดียว อย่ าดอง อย่ าผ่ อน

ศูนย์เปอร์เซ็นก็ไม่ต้องใช้ พย าย ามเก็บเ งิ นใช้เ งิ นสดครับ เตือนด้วยความหวังดีเพราะผมเอง ก็ผ่านจุดนั้น มาแล้วเป็นห นี้บั ต ร แบบไม่รู้ตัวเพราะ

ผ่ อน โน่น ผ่ อน นี่ รูดไปก่อนแล้วจ่ายขั้นต่ำ รู้ตัวอีกทีเ งิ นเดือนไม่พอใช้ พย าย ามอย่ าใช้บั ต ร และหยิบยืมคนอื่น ควรใช้เท่าที่มีนะครับ

เมื่อจ่าย บั ตรเสร็จ เอาบั ตรรูดค่าโทรศัพท์ รูดซื้ อของกิน เพราะไม่พอใช้ รูดไปจนเดือนถัดไปไม่พอจ่าย จนในที่สุดก็ต้องกดเ งิ นสดจากบั ตรเครดิ ต

มาใช้คืน ทำให้ห นี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายนี้อย ากจะฝากคนที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือเป็นวัยตั้งต้นชิวิต ถ้าคุณอย ากมีอนาคตที่ดีพย าย ามควบคุมการใช้จ่าย

อย่ าใช้เ งิ นเกินตัว มีแค่ไหนใช้แค่นั้นถ้าอย ากได้อะไรจริงๆ ให้คิดให้รอบคอบก่อนว่าถ้าได้มาแล้วมัน มีประโยชน์อย่ างไร คุ้มหรือไม่ที่จะซื้ อ

ที่สำคัญดูกำลังท รั พ ย์ของเราในขณะนั้นด้วยว่า พอได้มาแล้วเราจะมีพอ กิน พอใช้ และพอเก็บ ไม่อย่ างนั้น คุณก็อาจจะเป็นคนที่ล้ ม เ ห ล วด้านการเ งิ นตลอ ดชีวิตแน่นอนครับ

3. ไม่รู้จักควบคุมความอย าก

ความอย ากของมนุษย์ เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีเ งิ นไม่พอใช้ ผมคอนเฟิร์มครับ เพราะเมื่อคุณอย ากได้คุณก็จะซื้ อ การที่คุณซื้ อโดยใช้เ งิ นสำหรับ กินประจำวันที่มีอยู่หรือเ งิ นที่หยิบยืมมาซึ่งไม่ใช่เ งิ นเก็บหรือเ งิ นออมคุณก็จะไม่มีเ งิ นพอใช้แน่นอนใช้เ งิ นกินที่มีอยู่มาซื้ อของที่อย ากได้

ถ้าคุณใช้เ งิ นกินที่มีอยู่มาซื้ อของที่อย ากได้แน่นอนเดือนนั้นคุณอาจจะไม่พอใช้ ทำให้อาจจะต้องหยิบยืมคนนั้น คนนี้เพื่อเอามากินแล้ว พอถึงเดือนถัดไปก็ต้องใช้คืนเค้าทำให้ในเดือนถัดไปนั้นเ งิ นไม่พอใช้อีก และเมื่อมีของอย ากได้อีก ก็ซื้ ออีก แล้วก็ยืมอีก แล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ

ไม่จบไม่สิ้นใช้เ งิ นที่หยิบยืมมาซื้ อที่ของอย ากได้ เ งิ นที่หยิบยืมมาในที่นี้ หมายถึงเ งิ น

ที่ยืมเพื่อน หรือบั ต ร เ ค ร ดิ ต เพื่อนำมาซื้ อของ ที่อย ากได้มันก็จะทำให้ในเดือนถัดไปนั้นเ งิ นไม่พอใช้อีก

และมีของอย ากได้อีกก็ซื้ ออีก แล้วก็ยืมอีกแล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ เช่นกัน แต่สำหรับบั ต ร เ ค ร ดิ ตอาจจะหนักกว่ายืมเพื่อนแน่นอนเพราะจะมีการลักไก่ บวกกับ ด อ ก เบี้ยที่มี

ที่มา  profession-j55