3 นิสัยที่เป็นสาเหตุ ทำให้เ งิ นเดือนของคุณไม่พอใช้

วันนี้เราจะพาคุณมาดูนิสัยที่ชอบทำของมนุษย์เ งิ นเดือน ที่ทำจนชิน ทำให้กล า ยเป็นคนใช้เ งิ นเกินตัว ไม่มีเ งิ นเก็บ ซึ่งเชื่อว่าหล า ยๆคนเป็นแบบนี้ จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกันเลย

หลังจากที่เราเรียนจบ และทำงานแล้ว เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเ งิ นเดือนไม่พอใช้และไม่เหลือเก็บเลย ทั้งๆ ที่ก็ได้เ งิ น มากกว่าสมัยที่แบมือขอพอแม่ ตอนสมัยเรียนซะอีก อาจจะเพราะต้องรับผิ ดชอบตัวเองมากขึ้น

ทำงานไกลบ้าน เป็นต้น แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เรามีเ งิ นไม่พอใช้นะครับ สาเหตุที่เ งิ นเดือนไม่พอใช้ ลองตรวจสอบดูว่าวันๆ ตัวเราเองใช้จ่าย อะไรไปบ้าง แล้วลองแจกแจงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือนออ กมา คุณก็จะเห็นถึงปัญหาแล้วว่าเพราะอะไร แล้วเราค่อยๆมาแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ตรงจุด

1. ใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต และชอบยืมเ งิ นคนอื่น

เวลาอย ากได้อะไร หรือใช้จ่ายอะไร พย าย ามใช้เ งิ นสดนะครับ หรือบางคนเถียงว่าไม่ใช้ไม่ได้ เพราะต้องทำ ธุรก ร ร มทางการเ งิ นบนอินเตอร์เน็ต เดี๋ยวนี้โลกมันไปไกลแล้วครับ มีบัตรเดบิตที่จ่ายบนอินเตอร์เน็ตได้แล้ว

แต่ใครที่ยืนยันว่าจะใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ตก็ได้ครับ แต่ขอให้รูดแล้วจ่ายให้หมดในครั้งเดียว อ ย่ าดองอ ย่ าผ่อนศูนย์ เปอร์เซ็นก็ไม่ต้องใช้พย าย ามเก็บเ งิ นใช้เ งิ นสดครับ เตือนด้วยความหวังดี เพราะผมเองก็ผ่านจุดนั้น มาแล้ว เป็นห นี้บัตรแบบไม่รู้ตัวเพราะผ่อนโน่น ผ่อนนี่ รูดไปก่อนแล้วจ่ายขั้นต่ำ รู้ตัวอีกทีเ งิ นเดือนไม่พอใช้พย าย าม อ ย่ าใช้บัตร และหยิบยืมคนอื่น ควรใช้เท่าที่มีนะครับ

2. พฤติก ร ร มของการใช้เ งิ น

เมื่อเรารู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายของเราหมดไปกับอะไร เราก็ค่อยแก้ปัญหา โดยการปรับล ดบางอ ย่ างที่ไม่จำเป็น ออ กไป เช่น ในทุกวันตอนเช้า และเที่ยงเราต้องกินกาแฟสดร า ค าแก้วละ 25-45 บาททุกวัน เราอาจจะล ด ให้เหลือสักวันละแก้ว หรือถ้าจะให้ดี ถ้าที่ทำงาน มีน้ำร้อน ซื้ อ กาแฟ 3 in 1 มาชงเถอะครับ

3. ไม่รู้จักควบคุมความอย าก

ความอย ากของมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีเ งิ นไม่พอใช้ ผมคอนเฟิร์มครับ เพราะเมื่อคุณอย ากได้ คุณก็จะซื้ อ การที่คุณซื้ อโดยใช้เ งิ นสำหรับกินประจำวันที่มีอยู่ หรือเ งิ นที่หยิบยืมมา ซึ่งไม่ใช่เ งิ นเก็บหรือเ งิ นออมคุณ

ก็จะไม่มีเ งิ นพอใช้แน่นอน ถ้าคุณใช้เ งิ นกินที่มีอยู่มาซื้ อของที่อย ากได้ แน่นอนเดือนนั้น คุณอาจจะไม่พอใช้ ทำให้อาจจะต้องหยิบยืมคนนั้น คนนี้ เพื่อเอามากิน แล้วพอถึงเดือนถัดไปก็ต้องใช้คืนเค้าทำให้ในเดือนถัดไป นั้นเ งิ นไม่พอใช้อีก และเมื่อมีของอย ากได้อีก ก็ซื้ ออีกแล้วก็ยืมอีกแล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ไม่จบไม่สิ้น

สุดท้ายนี้ อย ากจะฝากคนที่เพิ่งเริ่มทำงาน หรือเป็นวัยตั้งต้นชิวิต ถ้าคุณอย ากมีอนาคตที่ดี พย าย ามควบคุม การใช้จ่าย อ ย่ าใช้เ งิ นเกินตัว มีแค่ไหนใช้แค่นั้น ถ้าอย ากได้อะไรจริงๆ ให้คิดให้รอบคอบก่อนว่าถ้าได้มาแล้วมัน มีประโยชน์อ ย่ างไร พอ กิน พอใช้ และพอเก็บไม่อ ย่ างนั้น คุณก็อาจจะเป็นคนที่ล้มเหลวด้านการเ งิ นตลอ ดชีวิตแน่นอนครับ

ที่มา  create-readingth