3 วิถีชีวิตเรียบง่ายมีความสุข ไม่เป็นห นี้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่ างเรียบง่ายแต่มีความสุข และที่สำคัญชีวิตไม่เป็นห นี้ กับบทความ 3 วิถีชีวิตเรียบง่ายมีความสุข ไม่เป็นห นี้ ไปดูกันว่าจะต้องใช้ชีวิตอย่ างไรถึงจะมีความสุขและไม่มีห นี้สิน

การออมที่ดี คือ การออมอย่ างมีความสุข ไม่ต้องใช้ชีวิต อยู่อย่ างลำบาก แต่การใช้เงินอย่ างไร ให้มีความสุขนั้น ก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดให้รอบคอบ เหมือนกัน เพราะบางคน มัวแต่เก็บเงินแต่ไม่กล้าใช้เงิน หลัวหมด หรือบางคนเก็บเงินได้น้อย แต่ใช้เงิน มาก ใช้เงินไม่เป็น ใช้เงินเกินกำลัง จนเป็นห นี้เป็นสิน

1 ใช้เงินอย่ างมี ‘วินัย’ การมีวินัยในการใช้เงิน ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่ างมากเพราะจะทำให้คุณสามารถควบคุม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่ างดี ไม่เป็นห นี้ต ามมาภายหลัง ถ้าคุณต้องการจัดการ เงินในกระเป๋าของตัวเอง ใช้เงินแล้วไม่เกิดทุ ก ข์ภายหลัง คุณก็ควรต้องมีวินัยในการใช้เงิน สักหน่อย รู้จักเก็บ

รู้จักออมรู้จักนำไปลงทุนในสิ่งที่ทำให้เงินงอ กเงยได้ หากคุณมีวินัย จะทำให้รู้ว่าจะใช้เงินเพื่อประโยชน์ อะไรบ้าง ได้เงิน มาเท่านี้ จะเก็บออมไว้เท่าไหร่ เอาไว้ใช้เท่าไหร่หลังจากนั้นนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้ในการลงทุนบ้าง ที่สำคัญต้องไม่ใช้เงินซื้ อสินค้า ที่ไม่จำเป็น ไม่เกิดประโยชน์ เรียกได้ว่า ถ้ามีเงิน 100 บาท ก็ต้องไม่ใช้หมดทั้ง 100 บาท อาจใช้ 50 เก็บ 50 หรือไว้ใช้ซื้ อของที่จำเป็น

2 ใช้เงินอย่ างมี ‘สติ’ เคยไหม อยู่ดีๆ ก็ต้องควักเงิน จากกระเป๋าเพื่อซื้ ออะไรบางอย่ าง เพราะความอย ากได้แต่ไม่จำเป็นเพราะใจบอ กว่าอย ากได้ๆ นั่นเป็นสัญญาณบ่งบอ กว่าเรากำลังไม่มีสติ พร้อมที่จะแลกเงินกับสิ่งไม่สำคัญที่ลดความสามารถในการจัดการทางด้านการเงินซะแล้ว เชื่อว่าหล า ยคนคงเคยพบ เหตุการณ์นี้กันบ่อยครั้ง ดังนั้นวิธีการใช้เงินเพื่อรักษ า สถานภาพของเงินในกระเป๋าของตัวเองให้ ‘ยังมีอยู่ จัดการได้’

สิ่งจำเป็นในการใช้เงิน สิ่งแรกที่ต้องใช้คือ ‘สติ’ เพราะทำให้คุณรู้ว่าหากเราไม่ยั้งคิดไม่ใคร่ครวญ ไม่ทบทวนซักนิด ก็จะกล า ยเป็นห นี้ ก่อนที่จะจ่ายอะไร ก็ต ามเพราะความอย ากเมื่อนั้นอาจจะทำให้สถานะทางการเงินแบบปกติเปลี่ยนเป็น มีห นี้สินได้อย่ างง่ายดายเรียกว่าก่อนจะใช้เงินทำอะไร ต้องใช้สติ คิดก่อนซื้ อไม่ใช่ซื้ อแล้วมาคิดตอนหลัง ก็สายไปแล้ว

3 ใช้เงินอย่ าง ‘พอเพียง’ คุณต้องรู้จักคำว่า พอเพียงในการใช้เงิน พอใจในเงินที่ตัวเองหามาได้ หามาได้เท่านี้ ก็ต้องใช้เท่านี้ ไม่ใช่ใช้เกินงบประมาณที่มีอยู่ ไม่ดิ้นรนกู้ยืมคนอื่นเพื่อซื้ อ ในสิ่งที่ตนเองอย ากจะได้ ดังเช่น พ่อหลวงของเราสอนไว้ ถึงความพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้กับเรื่องการ ใช้เงินได้ เพราะการที่มนุษย์มีความอย าก

เกิดมาจากสาเหตุข้อนี้ คือ การไม่รู้จักเพียงพอ ไม่รู้จักพอใจ อย ากได้ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่อย่ างนั้น ทั้งๆ ที่ก็มี ไม่อย ากได้ในสิ่งที่คนอื่น มี ถ้าอย ากได้จริงๆ ก็ต้องพย า ย า มที่จะหาเงิน มาเพื่อซื้ อ กล่าวคือ มีน้อย ใช้น้อย ใช้เงินเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ถ้าเราใช้เงินอย่ างพอเพียง เงินจะเพียงพอสำหรับชีวิตของเรา ใช้อย่ างมีสติ มีวินัย เงินที่มี ‘ใช้อย่ างพอเพียง รู้จักใช้’ ชีวิตก็มีความสุข

ได้เห็นแล้วว่า วิธีการใช้เงินในกระเป๋าของตัวเองให้มีความสุขสามารถทำได้อย่ างไรบ้าง ซึ่งต้องยอมรับว่ากว่าจะหาเงิน มาได้ย ากลำบาก แต่ใช้เงินแค่แป๊บเดีย ดังนั้น ก่อนใช้เงินทำอะไรต้องมีสติ มีวินัย และรู้จักพอเพียง ไม่อย ากได้จนเกินไป ถ้าอย ากได้ก็ต้องรู้จัก การหาเงินเข้ามาใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น และสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองเท่านั้นพอ

ที่มา thaismescenter, sabailey