3 วิ ธีวินัยการเงิน ในยุคสมัยที่หล ายคนสรางภาพให้ตัวเองดูดี

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อน ๆ ไปเรียนรู้การบริหารการเงิน เพื่อให้อนาคตไม่ลำบาก กับบทความ 3 วิ ธีวินัยการเงิน ในยุคสมัยที่หล ายคนสรางภาพให้ตัวเองดูดี ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไร

1 ทำบัญชีรายรับรายจ่าย

เพราะว่ามันเป็นพื้นฐาน ในการออมเ งินเลยก็ว่าได้ ที่เชื่อว่าหล ายๆคนรู้จักเป็นอย่ างดี ถ้าอย ากมีวินัย สิ่งที่ต้องทำให้ได้คือเริ่มทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของตัวเอง จะได้รู้ว่าอันไหน ที่เราจ่ายไปบ้าง จ่ายไปเท่าไหร่ เงิ นที่เป็นรายได้ของเรา ที่เราได้รับมาเท่าไหร่ หลังจากนั้น ให้เรามาคำนวณดูว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน มันสิ้นเปลืองแค่ไหน เพราะเหล่านี้จะส่ งผลดีให้เรา รู้จักประมาณตน ไม่ใช้จ่ายเกินตัว

2 ซื้ อของที่คุณภาพอย่ ามองแค่ร า ค าอย่ างเดียว

หล ายๆท่านที่อาจจะติดนิสัย ชอบซื้ อของ แล้วดูที่ร า ค าต่อแต่นี้ไป ควรเปลี่ยนพฤติกร รมได้แล้ว เราควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดีเมื่อจะซื้ อ นอ กจากจะดูที่ร า ค าแล้ว ควรดูที่คุณภาพด้วย การที่จะซื้ อของแต่ละอย่ าง ต้องได้ของที่มีคุณภาพ จะส่ งผลระยะย าว เราจะได้ใช้ของอย่ างคุ้มค่าไม่ต้องเสียเ งินซื้ อบ่อยๆ ดูให้ดีด้วยว่า บางครั้งของที่มีคุณภาพดี แต่ร า ค าเพิ่มขึ้นนิดๆมันก็ย่อมคุ้มกว่า

3 งดค่าใช้จ่ายอันไหนที่ฟุ่มเฟือยเกินตัว

การใช้จ่ายที่เกินตัว มันทำให้เราขัดสนได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นขน ม กระเป๋าเสื้อผ้า สิ่งเหล่านี้เพียงเพราะชอบซื้ อมาแล้ว ก็ไม่ได้ใช้แล้วเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายๆ เราเองก็ทำได้ แต่เราก็ต้องมีวินัยด้วยนะ มีเหตุมีผลคิดไตร่ตรอง ช่วงแรกอาจจะทำได้ย าก แต่ถ้าทำจนเป็นนิสัย มันก็จะทำให้เราชินไปเอง เมื่อทำได้ก็จะส่ งผลดี ให้เรามีเงิ นเหลือใช้ ไปทำกันดูสิแค่คุณเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนความคิด และลงมือทำเท่านั้นสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นกับชีวิตคุณ

ที่มา postjung, yakrookaset